pytania: strona 2

0 głosów
0 odpowiedzi
Joi Validation zależy od innych zagnieżdżonych atrybutów
Próbuję sprawdzić poprawność następujących elementów, więc gdy „l” jest fałszywe, „xl” musi być również fałszywe. xl: joi.object().keys({...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Sprężynowy rozruch w jednym projekcie i jednym porcie
Mam projekt kątowy i wiosenny projekt rozruchowy. Skonfigurowałem oba w jedno. Oto struktura folderów: Angular_SpringBoot -src -main...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
za pomocą maszynopisu json wyeksportuj wpisany obiekt
Chcę wyeksportować wpisany obiekt typu json, aby uniknąć używania any jako typu. Ale nie jestem pewien, jak utworzyć plik d.ts i użyć go w moim...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można zainstalować Tensorflow dla GPU
Próbowałem zainstalować Tensorflow dla gpu za pomocą: conda install -c anaconda tensorflow-gpu I mam błąd: UnsatisfiesError : The followi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Hibernate niestandardowe zapytanie z wywołaniem metody wewnątrz
Chciałbym mieć takie zapytanie: @Query("select p from Purchase join p.customer c where c.username = :username and p.getPurchaseDate() >= :f...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak znaleźć długość tekstu z określoną czcionką i rozmiarem czcionki
Rozwijam kod JavaScript NativeScript, aby utworzyć dynamiczny znacznik tekstu dla map. Mam działający kod, który tworzy znacznik dla określonego...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
4 odpowiedzi
Najlepszy sposób obsługi sprawdzania granic dla listy 2D w pythonie?
Mam jedną listę 2D, jak poniżej, chcę zmienić wartość komórki z 1 na 0, jeśli komórka otaczająca komórkę wynosi 0 jak from [ [1, 0, 1, 0, 1]...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Nie można odczytać właściwości „prop” niezdefiniowanej
Mam błąd, którego nie mogę naprawić. Wydaje mi się, że to dość prosty błąd, ale nie jestem w stanie go naprawić. Zrobiłem formularz. W tym formu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zainstalowane moduły NodeJS nie są rozpoznawane w systemie Windows 10
Potrzebuję pomocy, aby skonfigurować NodeJS na komputerze z systemem Windows 10. Zainstalowałem wersję 10.15.3 LTS z oficjalnej strony intern...
spytał 1 miesiąc temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Różnica między używaniem typu ogólnego i używaniem jego typu górnego ograniczenia bezpośrednio jako typu parametru w funkcji [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Funkcje rozszerzenia Kotlin - Różnica między dowolnymi? i Generic T?           ...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Używanie xml-crypto z PSHA1
Czy możliwe jest użycie XML Crypto przy użyciu PSHA1 ( http: //schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust/CK/PSHA1 ) klucz? Mam oba sekrety i gener...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Grupowanie w Linq do podmiotów?
Mam 3 zmienne: wqReqIds: lista Ids aliasy: lista aliasów występujących w tabeli więcej niż jeden raz (gdzie identyfikator rekordu jest zaw...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Prześlij obraz z adresu URL blob do wiadra s3
Otrzymuję adres URL blobu z obietnicy Przykład . Teraz chcę zapisać to w s3 za pomocą aws-amplify. Skoro jest to adres URL bloba, jak mam go pr...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
dostęp do Enum Items Inside Index View
Próbuję uzyskać wartość elementów enum wewnątrz widoku indeksu, aby utworzyć listę rozwijaną elementów Enum .... ale nie mogłem .... jak uzyskać...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Odtwarzaj wideo w pętli z innym czasem i funkcją
Mam funkcję 2, która odtwarza ten sam film, ale z innym czasem. Nie mogę grać, aby funkcja działała poprawnie. Wygląda na to, że funkcja nie...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyświetla błąd dla kilku obrazów w Google Chrome, a nie w Firefoksie z symfony 4
W przypadku projektu muszę wyświetlić kilka obrazów w trybie modalnym ( Bootstrap ) , ale mam prawdziwy błąd wyświetlania między Firefoksem a Go...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak czytać / calculte dane używając pętli w pythonie?
Jestem nowy dla Pythona. Próbuję przetwarzać dane ( g w następnej kolejności) za pomocą metody różnicowej, która odejmuje jedną tablicę od inny...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozwiązać UnicodeEncodeError w send_text_query () z Google Assistant Library
Cel: wysłanie zapytania tekstowego w języku „japońskim” do Google Assistant (działania w Google + DialogFlow) Strategia: przy użyciu meto...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
entropia mdl i normalizacja w Azure Data Binning?
Czy metoda entropii MDL w Binningu danych dokonuje normalizacji lub ta funkcja jest dostępna tylko w metodzie Quantiles?      0 0 Answers  ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Chcę zmienić rozdzielczość ekranu Jeśli instalacja aplikacji W rozdzielczości po stronie klienta, wyświetlenie zmienia się zgodnie z moją aplikacją
StandardHeight = CUInt (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height)  StandardWidth = CUInt (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width) Chcę tego 768 = CUI...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Uczenie maszynowe z niektórymi zasadami projektowania przez człowieka
W moim przypadku mam następujący komputer: maszyna W tej maszynie są 2 drzwi, do których może wejść jeden produkt. Oto kilka zasad i obserw...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego, wynik wynosi 6, a nie 7? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Dlaczego te konstrukcje używają niezdefiniowanego zachowania przed i po inkrement...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zmieniłem formację chmur Nazwa grupy IAM, ale stare grupy IAM nie zostały usunięte
Próbowałem zmienić nazwy grup iam w chmurze, a nowe zostały utworzone, ale stare nie zostały usunięte. Czy to jest oczekiwane? Czy muszę je usun...
1 głosów
0 odpowiedzi
Twórz nazwy ramek danych przy użyciu istniejących nazw zmiennych [duplikat]
Jak uzyskać zmienne zmienne w Pythonie? Oto rozbudowany wpis ręczny, na przykład: Zmienna zmienne Słyszałem, że to ogólnie zły pomysł...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Konwertuj sekwencję Unicode utf-8 na znaki utf-8 w Pythonie 3
Czytam dane z wiadra s3 aws, co zdarza się, że znaki unicode uciekają z podwójnymi ukośnikami. Podwójne ukośniki odwrotne powodują, że sekwen...
spytał 3 miesiące temu