pytania: strona 2

1 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić wyjątek HRESULT: 0x8150002E
Tło: uruchamiam $ie = New-Object -ComObject InternetExplorer.Application w Powershell 5.1.17134.590, ale uzyskiwanie    „Tworzenie in...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Loop Through Files - Nie znaleziono pliku
Mam więc ten kod, który znalazłem tutaj: https://stackoverflow.com/a/10382861 A kiedy go znalazłem, zmodyfikowałem go, aby otworzyć pliki,...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na dodanie wielu kolumn do ramki danych obliczonej ze średnich ruchomych z różnych kolumn i / lub w różnym czasie trwania
Mam ramkę danych z danymi szeregów czasowych i próbuję dodać do niej wiele kolumn średniej ruchomej z różnymi oknami o różnych zakresach. Kiedy...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zwraca typescript Enum Object.values ​​()
Dlaczego Object.values() i Object.keys() zawsze podają zarówno klucze, jak i wartości? Rozważ następujący kod: enum Enum { FOO, BAR...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
PG :: SyntaxError at / bookmarks - Nie mogę zrozumieć, dlaczego zapytanie SQL jest błędne
Podczas uruchamiania mojej aplikacji za pomocą sinatry pojawia się komunikat o błędzie PG::SyntaxError at /bookmarks ERROR: syntax error at or n...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodaj fit_params w kroku potoku scikit-learn
Chciałbym nie podawać jednego z fit_params potoku scikit-learn, gdy dzwoniąc pod .fit() na potoku, ale aby jeden z kroków potoku generował warto...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
co około 15 dni połączenie XMPP z Firebase Cloud Messaging (FCM) jest zamknięte, jaki jest właściwy sposób ponownego połączenia?
dlaczego otrzymuję negatywne głosy? Serwer FCM rozłącza się i nie wiem dlaczego i próbuję połączyć się ponownie, ale ponownie jest rozłączony c...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jcenter inclsuion: Kontrola wersji <url> zwraca 404, działała wcześniej
Mam te dwa pakiety: https://bintray.com/beta/# /stoyicker /test-accessors /annotations? tab = overview https://bintray.com/beta/#/stoyicke...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Test Ruby on Rails i konsola kończą się błędem cache_control
Jestem zakłopotany. rails test i rails console nagle przestały działać dla mojego projektu i nie mogę znaleźć żadnych ostatnich zmian, które spo...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
5 odpowiedzi
i + = 1 generuje błąd składniowy w pętli for
np. name = 'python' length = len(name) i = 0 for n in range(-1,(-length-1), -1): print( name[i], '\t', name[n]) i+ = 1 Usuwam i + =...
spytał 8 miesięcy temu
-5 głosów
1 odpowiedzi
Przeglądarka nie wyświetla obrazów
Z jakiegoś powodu którykolwiek z programów wyświetla jakiekolwiek obrazy, <img src="" width="" height="" alt="" > Pracowałem kilka d...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Ustaw białe tło z wykresem zawierającym marginesy (ggExtra + ggplot2)
Chcę wygenerować plik PDF z wieloma wykresami, po jednym na stronę. Te wykresy zawierają marginalne rozkłady po bokach, generowane z ggExtra:...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Mój program działa, ale jest bardzo powolny, a także działa wolniej
Wyciągam dane z interfejsu API wiedzy Microsoft Academic, a następnie wykorzystuję odpowiedzi json jako słowniki, aby wyodrębnić potrzebne infor...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zainstalować różne pakiety GitHub na mojej stronie
Chcę zainstalować pakiet albumów fotograficznych jQuery z GitHub, ale jest tak wiele plików i nie wiem, których użyć. Jest to irytujące, poniewa...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Cloudformation: Błąd: Członek musi mieć długość mniejszą lub równą 20
Używam tego szablonu CloudFormation do utworzenia puli użytkowników Cognito: { "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", "Description"...
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego logika autoryzacji w OpenCart Admin Panel ma taki wygląd (weired)?
Mamy wiele metod uwierzytelniania i autoryzacji (OAuth, 2FA itp.), aby zapewnić bezpieczeństwo naszego konta na platformie e-commerce. Niedawno...
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyodrębnić dane z hierarchii zamówieniowej sprzedawców za pomocą Pythona i Pandy
Summary W skrócie, muszę wyodrębnić dane z serii pand zawierających pojedyncze Uporządkowane Dicty. Jak dotąd postęp był dobry, ale teraz traf...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wstrzyknąć inną zmienną środowiskową w dev, test, prod w Pythonie
Pracowałem z Flask, która oferuje łatwy sposób konfiguracji aplikacji działającej w różnych trybach. (dev, test, prod, ...) class BaseConfig:...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak modelować algorytm genetyczny, aby wybrać 5 pikseli, dzięki którym można odróżnić 26 obrazów 16x16 pikseli? [Zamknięte]
Próbuję zaimplementować algorytm genetyczny, który pobiera zbiór obrazów (16x16 pikseli, każdy biały lub czarny) alfabetu angielskiego i próbuje...
-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę powiązać dwukrotne kliknięcie na element ListView (mvvm, bez kodu)? [Zamknięte]
Mam następujący kod:   <GridView> <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Author, Mode=TwoWay}" H...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmienić nazwy kolumn za pomocą dcast?
Przekształcam moje dane z długich na szerokie. Część danych to daty. Moim problemem jest to, że chciałbym mieć inne nazwy. Jest tworzony jak np....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Migracja pmp-check-aws-rds z boto2 do boto3
Chcę użyć pmp-check-aws-rds do monitorowania moich instancji RDS przy użyciu Nagios. Wtyczka używa obecnie biblioteki Python2.7 i boto. Udało mi...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak buforować zdjęcia w zależności od nazwy pliku źródłowego, ale od innych danych?
Tworzę listę książek adresowych. W przypadku kontaktów, które nie mają zdjęcia profilowego, generuję mapę bitową z pierwszymi znakami imienia i...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
W jaki sposób można wyodrębnić ciągi przy użyciu słów kluczowych i indeksu?
Próbuję uzyskać określony ciąg podążający za słowem kluczowym z ciągu danych. Te zbierane podciągi są następnie łączone. Czy istnieje prostsz...
spytał 8 miesięcy temu
5 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego silnik JavaScript V8 rozpoznaje „TG-1” do „TG-12” jako prawidłowe daty / godziny?
Zaimplementowałem parser CSV, który odgaduje formaty typów dla każdej kolumny, ale odkryłem, że klasa JavaScript Date uważa, że ​​„TG-1” jest pr...
spytał 8 miesięcy temu