pytania: strona 13399

0 głosów
1 odpowiedzi
Android Studio Google Maps wraca do lokalizacji użytkownika podczas przeglądania mapy
Kontekst: pracuję nad aplikacją, która pozwala użytkownikom widzieć innych użytkowników w promieniu 20 mil. Po zalogowaniu są wysyłani do Maps...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę odzyskać funkcję ponownego ładowania na gorąco?
Używam trzepotania na terminalu. Brakuje mi gorącego przeładowania trzepotania i otrzymuję błąd, jak podano poniżej. log: Must be admin to run...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zrobić efekt falowania na obrazie o nieregularnym kształcie?
W moim projekcie mam nieregularny obraz, którego chcę użyć jako przycisku. Z kranu pojawia się efekt tętnienia, ale nie mam pojęcia, jak go przy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
C # Usuwanie dynamicznie utworzonych formantów w panelu flowLayoutPanel
Tak więc scenariusz to: UserControl z: 1 GroupBox wewnątrz: 2 combobox, 1 textbox, 1 richtextbox i 1 button dla „usuń BoxBox” Formularz: 1 pr...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak usunąć rekord z wybranego wiersza datagridview i bazy danych aktualizacji po usunięciu?
Próbuję zbudować winform z przyciskiem Delete i DataGridView. Chcę, aby kliknąć wiersz w DatagridView, a następnie kliknij przycisk Usuń. Wybran...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać członka do obiektu niestandardowego w określonym czasie
To krótkie pytanie, ale mam pewne problemy ze zrozumieniem customobjects w powershell. Próbowałem utworzyć listę, ale nie udało mi się tego z...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak korzystać z wnioskowania typu, aby usunąć możliwe niezmienne / const?
W jaki sposób można użyć wnioskowania typu, aby usunąć immutable /const w deklaracji zmiennej? Czy to w ogóle możliwe? immutable uint immutabl...
d
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Kod Pythona w AWS lambda - przerwy w wykonaniu po pierwszym wystąpieniu nieudanego przypadku
Mam słownik z kluczami jako klucz1, klucz2, klucz3 i wartości jako ścieżki s3, które przechowują niektóre pliki, zapętlam dyktę, aby sprawdzić,...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak utworzyć pole obliczeniowe na podstawie innych szeregów czasowych
Mam zestaw cen jako źródło danych dla podanych przedziałów czasu i chciałbym utworzyć pole obliczeniowe, łącząc dwie ceny dla każdej daty: tj.  ...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest najlepszy sposób na zwolnienie nieużywanych obiektów udostępnionych w javascript?
To pytanie architekta oprogramowania związane ściśle ze zdolnościami języka JavaScript. Mam tło C ++ i teraz próbuję zaprojektować rozwiązanie ś...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wektoryzować regresję logistyczną?
Próbuję zaimplementować regularną regresję logistyczną za pomocą Pythona dla klasy Coursera ML, ale mam duże problemy z jej wektorowaniem. Korzy...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak umieścić wideo przy użyciu vlcj w java swing?
Moim problemem jest to, że nie wiem, jak umieścić wideo za pomocą vlcj w java swing. Właściwy krok po kroku. Mam problem z wstawieniem filmu do...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Odtwórz dźwięk z nie importowanego pliku src
Chcę odtwarzać dźwięk za pomocą reactjs, a src pochodzi z bazy danych i zmienia dynamicznie src. Więc mogę grać dźwięk, który importuję, ale je...
spytał 1 miesiąc temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Mój QPainter ani nie rysuje linii, ani nie zgłasza błędu, jak mogę to naprawić?
Zasadniczo próbuję narysować granicę wokół mojego bezramowego okna. Jego rozmiar to 550 i 407. Tworzę mój QPainter, a następnie moje linie i na...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Laravel updateOrCreate za pomocą klucza kompozytowego
Mam tabelę zdefiniowaną w ten sposób: Schema::create('tableA', function (Blueprint $table) { $table->increments('id');...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dodaj niestandardowy parametr do każdego ciągu zapytania za pomocą filtru akcji MVC
Zasadniczo próbuję dodać niestandardowy parametr zapytania do mojego żądania przeglądarki za pomocą filtru akcji MVC. Próbuję dodać filtr akc...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Migracja w celu utworzenia tabeli, która jest już obecna w bazie danych
Stworzyłem tabelę psql przez konsolę psql. Stworzyłem model w szynach dla odpowiedniej tabeli. Teraz, jeśli chcę napisać migrację, aby utworzyć...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
igraph - pobierz wszystkie krawędzie, które tworzą ścieżkę między dwoma wierzchołkami - Czy istnieje lepsze rozwiązanie?
Mam wykres z różnymi ścieżkami między punktami kontrolnymi (dla trailrunningu). Przykład może wyglądać tak. library(ggraph) library(igraph) li...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić błąd na różnych stronach w oparciu o dane sesji w Mysql?
Mam problem z bazą danych Czy ktoś może mi pomóc? Obraz problemu http://prntscr.com/ne2v4p MPORTANT: nazwa hosta MySQL Adres serwera mysql...
spytał 1 miesiąc temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Co to jest czysta metoda pythonowa do znalezienia zestawu sekwencyjnych wartości stałych w pd.dataframe?
Szukam metody oznaczania kolejnych stałych wartości (np. n), które kolejno są stałe, w pd.dataframe (np. df). Napisałem kod, za pomocą któreg...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak kontrolować wartość wejściową to liczba całkowita w formie reaktywnej
<input #valueRef tabindex="1" type="number" step="1" name="value" id="value" placeholder="Enter value" class="form-control"...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego import lerna daje mi ten błąd?
Używam importu lerna, ale otrzymuję ten błąd:    Powrót do poprzedniej HEAD (zatwierdzenie   6d2b10896fd8d718b51c8fe2ed31f6c9d09bdf29) Nie mo...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Pozwól na wstawianie nowych linii danych, ale nie zmieniaj formuł
Czy jest jakiś sposób, w jaki mogę zezwolić na wstawianie nowych linii danych dla użytkownika (z którym udostępniam arkusz), ale nie zmieniając...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Angular: Błąd podczas uzyskiwania dostępu do ścieżki potomnej gniazda routera o nazwie rodzice
Używam Angular 6 i chciałbym wiedzieć, jak uzyskać dostęp do ścieżki dla dzieci, gdy ten rodzic jest nazwanym gniazdem routera. Ponieważ dzie...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Moduł Tensorflow Contrib nie zostanie uwzględniony w TensorFlow 2.0
Trenuję swój własny model używając Pythona na Windows 10 z TensorFlow 2.0 i Python 3.6, Anaconda 3. Kiedy uruchomię komendy: python train.py -...
spytał 3 miesiące temu