pytania: strona 13399

0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zorganizować pętle?
Jestem nowy w programowaniu w Pythonie. Staram się stworzyć program, który pomaga marynarzom szybko obliczyć ich prędkość, czas i odległość za p...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Nie można uzyskać instrukcji if do wykonania w funkcji onClick
Mam tę funkcję, która tworzy grupę elementów wewnątrz uporządkowanej listy po kliknięciu przycisku, wszystkie elementy w utworzonej grupie mają...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zwrócić średnią wartość (lub wartość oczekiwaną) rozkładu oszacowanego za pomocą funkcji KernelGęstość sklearn, w pythonie?
Moje pytanie brzmi, jak zwrócić średnią wartość i wariancję szacowanego „kde”? Czy jest jakiś inny znany pakiet, który może łatwo wygenerować wa...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić „Niepoprawną składnię w pobliżu„ @ P1 ”. ' błąd w Laravel
Podczas próby wywołania funkcji procedury składowanej w Laravel, ciągle otrzymuję ten błąd    SQLSTATE [42000]: [Microsoft] [Sterownik ODBC 1...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Szukasz zalecanego IDE dla Windows 10 i XAMPP na Lenovo?
Mam problemy z Dreamweaver CS5 na moim Lenovo Y500 na Windows 10, współpracując z XAMPP. Nie mogę rozpoznać bazy danych w programie Dreamweaver,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
W jaki sposób można wyświetlić plik odczytu Excel przy użyciu ajax po wybraniu pliku Excel bez przesyłania?
Jak mogę wyświetlić plik odczytu Excela używając ajax po wybraniu pliku Excel bez przesyłania? to, co chciałem zrobić, to wyświetlić wszystki...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Element nie rozwija się w Xamarin.Forms
Używanie StartAndExpand lub EndAndExpand nie wydaje się rozszerzać elementów wewnątrz StackLayout. Mimo że jest więcej wolnego miejsca, jak wida...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przeglądać funkcje i definiować w VScode? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Zarys dokumentu w kodzie VS                                      1 odpowiedź...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego PHP nie może pobrać danych $ _POST z Js FormData fetch?
Chcę wysłać dane JSON (w tym przypadku jest to znacznik czasu klienta) na mój serwer. Jednak mój kod nie działa tak, jak się tego spodziewam....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
nie wstawianie / aktualizowanie tabel za pomocą php [duplikat]
Próbuję nauczyć się najlepszego sposobu pisania zapytań. Rozumiem również znaczenie bycia konsekwentnym. Do tej pory losowo korzystałem z pojedy...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Xcode nie wyświetla symulatorów po obniżeniu z 10,2 do 10,1
Lista symulatorów jest pusta - typowe próby ponownego uruchomienia Xcode, ponowne uruchomienie komputera, modyfikacja schematów, nie działają. P...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę przesłać dane do pola tablicy MongoDB przy użyciu istniejącego pola w dokumentach?
Muszę przesłać dane do pola tablicy MongoDB, używając istniejącego pola w tych samych dokumentach. Na przykład chcę zaktualizować następującą...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wielokrotna zamiana alfabetów w pętli for
Próbuję zastąpić znaki w zdaniu za pomocą pętli for (bardziej przypominającej odszyfrowanie wiadomości) za pomocą polecenia cipherKey. Udało...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Wyodrębnij ten sam element z każdej listy na liście na innej liście
Mam listę (zmodyfikowaną na podstawie tego przykładu listy podzbiorów ), która wygląda jak l3 <- list(item1 = list(item1a = data.frame(mat...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Alternatywy dla READ_CALL_LOG dla dostępu do numeru dzwoniącego?
Z powodu ostatnich zmian w polityce bardzo trudno jest uzyskać pozwolenie na użycie uprawnienia READ_CALL_LOG w Google Play. Nasza aplikacja wys...
0 głosów
0 odpowiedzi
Kiedy odziedziczone modele django domyślnie nie ustawiają abstract = False?
Przeczytałem https: //docs. djangoproject.com/en/2.2/topics/db/models/#meta-inheritance i zobacz, że    Django dokonuje jednej korekty do k...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
UIPresentationController nie działa z podglądami
Ostatnio zacząłem pracować z UIPresentationControllers i mam dziwny problem. To, co chcę zrobić, to modalnie wyświetlić kontroler widoku, wyświe...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Połącz dwie grupy danych w jednej kolumnie z dwóch różnych tabel
Obecnie prowadzę system rejestracji pacjentów w klinice dentystycznej. Muszę pokazać wszystkie zabiegi wykonane pacjentowi, ale mam dwa stoliki...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
połącz się z serwerem mssql 2008 z Azure Data Studio w Linuxie
Mogę połączyć się z instancją MSSql Server 2008 r2 zainstalowaną na serwerze Windows 2003 z Azure Data Studio zainstalowanym na Mac High Sierra,...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Moja strona powinna zmienić kolor tła lub tekstu. W przeglądarce działa tylko na ułamek sekundy [duplikat]
Jednym ze sposobów na zatrzymanie przesyłania formularza jest zwrócenie false z funkcji JavaScript. Po kliknięciu przycisku przesyłania wywoł...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekształcić kolumny w etykiety w ramkach danych panda?
Więc mam taki stół Dane pochodzą jako wynik konstrukcji wzoru słownego. Tak więc w Content pojawi się lista tych wzorców. Na przykład w pierwszy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
projekt schematu bazy danych dla organizatora wydarzeń
Niedawno rozpocząłem naukę projektu, który został mi przekazany przez mojego byłego współpracownika, gdzie dali mi wyzwanie techniczne do zaproj...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
jak ustawić stan dla elementu wejściowego tworzonego dynamicznie
Tworzę element wejściowy, używając document.createElement i ustawiając atrybut. Chciałbym mieć zdarzenie onchange, które zaktualizuje stan. jak...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Typowe zachowanie sterty dla wycieku pamięci Wildfly lub aplikacji?
Uruchamiamy naszą aplikację w Wildfly 14.0.1, z -Xmx 4096, działającą z OpenJDK 11.0.2. Używam VisualVM 1.4.2 do monitorowania naszej sterty, po...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Odczyt z pliku wyświetla tylko ostatni wprowadzony ciąg, tworzy plik, ale jest pusty
Mój program tworzy plik i nazywa go po wprowadzeniu przez użytkownika, a następnie kontynuuje pętlę i pyta, czy chcesz dodawać do utworzonego pl...
c++
spytał 4 miesiące temu