pytania: strona 13398

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić wyświetlanie tabletu sqlite za pomocą delphi?
Napisałem kod do wyświetlania danych tabel SQLite w Delphi Ten kod działa łatwo w trybie Windows Ale kiedy jest na tablecie Wyjdź bez błęd...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd linkera i instalacja pod kodem Xcode wskazuje tylko 3 zależności z 4
W Xcode 10.1 pojawia się błąd linkera otaczający SwiftCharts. To jest po tym, jak zacząłem działać 10.2 i musiałem wrócić do 10.1, ze względu na...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Dostaję też skrypt podczas pobierania danych z serwera. Czy ten problem po stronie serwera lub mój problem z kodem?
Używam alamofire do mojego wywołania api i kiedy otrzymuję dane z serwera w ten sposób przed moimi danymi <script src="https://www.hostingc...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zrobić klasę statyczną do odwoływania się do zmiennych łańcuchowych w C ++?
Próbuję więc stworzyć ogólny statyczny C ++, który po prostu przechowuje zmienne łańcuchowe. W tym projekcie używam Unreal Engine 4. Mam działa...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd krytyczny podczas zamawiania kodu do Azure DevOps przy użyciu git-bash
Podczas próby zameldowania kodu w lazurowym DevOps po prostym poleceniu git push po ustawieniu zdalnego repozytorium, pojawia się błąd i kod nie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Znajdujesz rozmiar tablicy wskaźników?
Próbuję znaleźć rozmiar tablicy wskaźników. Tablica jest zadeklarowana jako taka: Student *students[ROSTER_MAX]; gdzie ROSTER_MAX jest sta...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Błąd nazwy podczas wywoływania metody klasy
próbuje zrozumieć klasy i metody w Pythonie 3.7. Ciągle używam poniższego kodu, ale otrzymuję ten NameError, związany ze zmienną punktów, którą...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Próbuję wyodrębnić dane za pomocą pythona / scrapy i nie możemy znaleźć poprawnej ścieżki xpath
Chciałem zeskrobać stronę. https://stackoverflow.com/jobs?med=site-ui&ref=jobs -tab Chcę wyodrębnić Tytuł Lokalizacja Firma...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak zrobić wątek (podajnik), aby dodać pewną ilość zadań w kolejce, a następnie poczekaj, aż drugi wątek (konsument) wykona swoją pracę
Używam wielowątkowości, aby uruchomić dwa wątki A i B równolegle, jeden działa jako podajnik do kolejki collections.deque, a drugi wątek B pracu...
1 głosów
1 odpowiedzi
SPS / PPS VUI nie jest używany przez Android MediaCodec NDK
Próbuję dekodować wideo za pomocą kolorymetrii innej niż domyślna przy użyciu MediaCodec NDK. Dostarczam SPS i PPS odpowiednio do buforów csd-0...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak zrobić zegar na kilku stronach za pomocą javascript lub jquery? w mvc5
Ograniczam czas dla użytkowników do wypełniania formularzy na kilku stronach internetowych za pomocą JavaScript. używane parametry są wyrażone w...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak obejść zbyt często aktualizacje Redux w aplikacji React?
Mam aplikację przeglądarki z architekturą React-Redux. W aplikacji występuje wiele zdarzeń (np. Limity czasu, wiadomości przychodzące z gniazd s...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Strona internetowa nie jest poprawnie wyświetlana
Cześć Jestem programistą Androida i nie mam zbyt wiele wiedzy na temat internetu, kupiłem to Aplikacja i ma wewnętrzny back-end , działa to c...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Używanie funkcji groupby z ramką danych z pliku .csv i wykreślenie wyniku
Próba utworzenia widoku danych generujących sumę wszystkich urodzeń dla każdego miesiąca każdego roku. musisz wygenerować datę Pandy dla każdego...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
SQL Server: duży import danych z indeksem klastrowym
Jeśli chodzi o wydajność, czy indeks klastrowy pomaga, czy nie, podczas masowego wstawiania setek milionów wierszy do tabeli? LE: po INSERTAC...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Wykryj naciśnięcie „anuluj” na Codename Jeden lekki selektor daty
Na zbieraczach lekkich dat Codename One użytkownik ma cztery przyciski na górze, jak na poniższym zrzucie ekranu. Przypuszczam, że stuknięcie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Menu rozwijane Hamburger na nową linię na zmianę rozmiaru xs
Zmiana rozmiaru przy użyciu reagowania-bootstraps navbar collapseWybierz menu hamburgera działa poprawnie, ale przy xs lub poniżej xs raczej men...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak zaimplementować Wywoływanie funkcji do automatycznego wywoływania innej funkcji w javascript
Wszystkie metody w klasie a wywołują metodę b, Jak zadzwonić c() lub d() automatycznie dzwonią b() bez wpisu b() w c() lub d() lub class a {...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Brak nawigatora dla tego nawigatora
Każdy pojedynczy przykład, który widziałem w przepełnieniu stosu, wykorzystuje przypadek, w którym komponent App jest składnikiem funkcjonalnym,...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
3 odpowiedzi
ion-datetime: Jak uzyskać wartość daty bez znacznika czasu?
Używam datonu jonowego w ionic4, używając NgModel do łączenia się z właściwością, jednak bez względu na opcje, które uwzględniam w formacie, zaw...
0 głosów
0 odpowiedzi
Ponowne rysowanie ekranu malowania palcem dla krajobrazu
Mam aplikację, która odbiera dane wejściowe z urządzenia sprzętowego o nazwie Łupek. To bardzo ważne, że tablet, który mogę pisać na tym, co pis...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd podczas korzystania z funkcji wykładniczej PyMC3
Próbowałem poniżej prostego kodu PyMC3 w Pythonie 3.7 w celu wygenerowania wartości lambda funkcji wykładniczej. Ale zamiast tego otrzymuję b...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Django Rest Framework: {„detail”: „Not found.”} Przy użyciu starszej bazy danych
rest-framework do budowania api, kiedy wysyłam http: //localhost: 8888/api/v1/IxtUser/abcd@email.com za pomocą listonosza otrzymuję {"detail":...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Jak używać ROW-COUNT, aby sprawdzić, czy jedna część dotyczy więcej niż jednego systemu źródłowego, czy nie?
Mam dwa zapytania z wynikiem: select SOURCE_SYSTEM_ID, PARENT_PART_KEY_ID from Master where PARENT_PART_KEY_ID = 7619088 SOURCE_SYSTEM_ID...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Używanie flex z reagującymi mapami natywnymi?
absoluteFillObject to jedyny sposób, aby uzyskać działanie mapy? Chcę rozpowszechniać ekran w ten sposób map - flex 3 bottom layout (eg ta...
spytał 4 miesiące temu