pytania: strona 13398

0 głosów
2 odpowiedzi
Konwersja równania EGCD ​​na Pythona
Próba przekonwertowania równania EGCD ​​na python. egcd(a, b) = (1, 0), if b = 0 = (t, s - q * t), otherwise, where q = a / b (note: integer d...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić wysokość nagłówka panelu ekspansji materiału Angulara podczas jego rozszerzania?
Chciałem ustawić wysokość [powiedz 32px] nagłówka panelu ekspansji mat, który byłem w stanie. Jednak podczas rozwijania panelu wysokość przechod...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
funkcja ładowania okna jquery nie robi nic na obciążeniu
publikujemy po raz pierwszy tutaj, po prostu zastanawiając się, co robię źle w tym małym skrypcie jquery, który napisałem dla zewnętrznego pliku...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
NodeJS - Promise.all () z obietnicą tablicową nie zwraca się zgodnie z oczekiwaniami
Tworzę aplikację nodeJS i mam następujący kod: let all_result = await Promise.all([list_agrees,list_disagrees]); list_agrees = await Promi...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Otwieranie arkusza Excel w zapytaniu OLEDBCommand
Mam problem bardzo podobny do pytania już opublikowanego tutaj < /a> ale nie rozwiązany. Problem polega na tym, że gdy moja aplikacja odczytuje...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak upewnić się, że wszystkie połączenia sieciowe zostały wykonane przed uzyskaniem dostępu do mojego podstawowego modelu danych?
Wykonuję wiele wywołań API po kolei i kiedy w końcu pcham do mojego następnego kontrolera widoku, moje dane są całkowicie puste w moim podstawow...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uzyskaj komentarz z Youtube wideo za pomocą Rvest [R]
Używam rbbrary w [R], aby uzyskać komentarze z wideo na Youtube (w tym przykładzie podświetlony na obrazie). Próbuję pobrać identyfikator używaj...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy aplikacja iOS może określić adres URL pobierania lub inne dane pochodzące ze sklepu z aplikacjami, po pobraniu i uruchomieniu?
Myślę, że tytuł jest całkiem prosty. Ale nadal chciałbym dodać więcej do kontekstu. Chcemy śledzić reklamy /kampanie w /c na facebooku z konw...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nazwana przestrzeń nazw z powiązaniem wewnętrznym
[@PasserBy stwierdził, że moje pytanie jest duplikatem. Pytanie może zostać zamknięte, dzięki.] Jak mogę uzyskać nazwaną przestrzeń nazw z we...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Apache Camel - Utwórz niestandardowy komponent / punkt końcowy?
Muszę konsumować wiadomości z WebSocket, ale zanim zajrzę w dane, muszę zrobić trochę logiki, więc nie mogę używać komponentu Webscoket. Mam...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Który język programowania dla wielojęzycznej aplikacji biblijnej? [Zamknięte]
Zastanawiałem się, aby stworzyć przyjazny dla użytkownika program do czytania Biblii w kilku językach obcych, który język programowania najlepie...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Znajdź wszystkie lokalizacje `0000` od łańcucha przez python [duplikat]
Próbuję znaleźć każdą 10-cyfrową serię liczb w większej serii liczb używając re w Pythonie 2.6. Łatwo nie mogę zdobyć żadnych nakładających s...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
cmake IMPORTED_LOCATION wydanie debugera ekspresji generatora
Mam zaimportowaną bibliotekę w MyNameSpace::MyLib. Podczas instalacji chcę skopiować te biblioteki do folderu lib. Dlatego robię get_target_pr...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Podział strony Apache POI w programie Excel
Cześć chłopaki, chcę tylko zapytać, jak usunąć podział strony w kolumnie N w Excelu, używając Apache poi w Javie. W moim kodzie już ustawiłem, ż...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskaj wartość na podstawie nazwy kolumny przechowywanej w innej tabeli
Mam następującą strukturę tabel: "DocumentSubject" ( "Id" SERIAL NOT NULL, "Description" text, "List1Left" text, "List1Right" text );...
spytał 1 miesiąc temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego mam document.getElementById ma wartość Null? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Dlaczego jQuery lub DOM metoda taka jak getElementById nie znajdzie elementu?  ...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przeciążać operatory przyrostowe w C ++ dla obiektu z 2 zmiennymi?
więc miałem problem z przeciążeniem operatora. Mam więc program, który ma obiekt o nazwie Waga , który ma 2 atrybuty, funty i uncje . Wymyśl...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę wyodrębnić współczynniki z tego modelu w karierze?
Używam pakietu Caret z pakietem skoków, aby uzyskać liczbę zmiennych do użycia w regresji liniowej. Jak wyodrębnić model z najniższym RMSE, któr...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak uwzględnić w oknie dialogowym interfejs użytkownika w moim kodzie
Próbuję utworzyć aplikację GUI przy użyciu projektanta QT. Przekonwertowałem plik z ui na py i utknąłem przy uruchamianiu kodu w pliku pyw...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodawać / usuwać klasy w określonych szablonach ostrzy
Mam navbar, który jest przezroczysty na mojej stronie głównej, ale chcę usunąć klasę przezroczystą i nadać jej nową klasę z kolorem tła na innym...
spytał 1 miesiąc temu
-4 głosów
2 odpowiedzi
Jak obsługiwać zawartość xml wielu układów w jednej klasie java?
Mam aktywność szuflady nawigacyjnej, która zawiera pięć plików xml układów Activity_student_home activity_student_home2 app_bar_student_...
1 głosów
1 odpowiedzi
Wyodrębnij element z pliku XML według pozycji w hierarchii, a nie według nazwy
Mam taki plik XML: <note> <to>Tove</to> <from>Jani</from> <heading>Reminder</heading> <bo...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
W jaki sposób klasa ExecutionEngine odnosi się do MCJit i ORC?
Właśnie zaczynam poznawać LLVM i szukałem informacji dotyczących aktualnego stanu API JL LLVM i implementacji. Wiele przykładów, które znalazłem...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać wielu elementów głównych w kanale 1.x
Jestem początkującym na kanciastym js. Używam angular z moją stroną startową ze wspólnym nagłówkiem i stopką. Poniższy kod działa dobrze. Pro...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest jakaś metoda lub coś innego do słuchania przychodzących połączeń telefonicznych za pomocą jonowego?
Czy jest jakiś sposób na słuchanie przychodzących połączeń telefonicznych lub uruchamianie zdarzeń lub alertów podczas odbierania połączeń telef...
spytał 2 miesiące temu