0 Pytanie: w getStream na iOS nie działa

pytanie utworzone w Wed, May 8, 2019 12:00 AM

I m używając poniższego kodu do naśladowania. Nie otrzymuję żadnego wywołania zwrotnego.

   let loggedInUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timeline", userId: Client.shared.currentUserId!)
  let loggedInUserFlatFeed = Client.shared.flatFeed(loggedInUserFeedId)
  let otherUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timeline", userId: otherUserId)

  loggedInUserFlatFeed.follow(toTarget: otherUserFeedId, activityCopyLimit: 10) { (result) in
    print("Result of following:")
    print(try? result.get())
  }
    
0
 1. Hi Aashish! Przypuszczam, że twoje loggedInUserFlatFeed zostało zwolnione przed otrzymaniem odpowiedzi w wywołaniu zwrotnym, ale mimo to powinny działać.
  2019-05-13 08: 50: 59Z
0 Answers                              0                         
źródło umieszczone tutaj