0 Pytanie: Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service

pytanie utworzone w Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2), który hostuję na platformie Azure. Łączę się z tą usługą WCF jako połączoną usługą w moim projekcie VS2017.

„wprowadź

 wprowadź opis obrazu tutaj>> </p>

<p> Gdy uruchamiam aplikację MVC lokalnie, działa poprawnie - mogę połączyć się z usługą i odczytać dane. Jednak podczas publikowania w usłudze Azure AppService pojawia się błąd: </p>

<blockquote>
  <p> Nie było nasłuchiwania punktu końcowego
  <a href= http://12.3.456.78:8080/MyService.svc , który może zaakceptować   wiadomość. Jest to często spowodowane nieprawidłowym adresem lub działaniem SOAP.   Więcej informacji można znaleźć w InnerException, jeśli jest obecny.

     

InnerException:   System.Net.WebException: nie można połączyć się ze zdalnym serwerem --- >   System.Net.Sockets.SocketException: Próba połączenia nie powiodła się   ponieważ połączona strona nie zareagowała prawidłowo po upływie okresu   czas lub nawiązane połączenie nie powiodło się, ponieważ podłączony host ma   nie odpowiedział 12.3.456.78:8080

Nie jest to problem z zaporą - zapora na serwerze obsługującym usługę WCF nie rejestruje żadnych żądań. To tak, jakby Azure nie odpalił żądania.

Mój kod jest bardzo prosty:

using (var service = new MyService.ServiceClient())
{
  List<MyObject> res = service.GetMyStuff(); // This throws the error
}
    
0
 1. Czy rzeczywisty adres IP używasz adresu IP zewnętrznego ? Czy port 8080 jest przekazywany? Czy możesz się z nim połączyć na przykład z listonoszem?
  2019-05-08 16: 15: 25Z
 2. Tak, adres IP jest zewnętrznym, publicznym adresem IP, do którego mogę uzyskać dostęp z dowolnego miejsca. Nie z jakiegoś powodu moja usługa Azure App Service.
  2019-05-08 16: 18: 39Z
 3. Czy możesz pingować IP z konsoli Kudu?
  2019-05-08 16: 32: 46Z
 4. Nie - właściwie nie mogę pingować niczego z Kudu. Otrzymuję: „ping google.com Nie można skontaktować się ze sterownikiem IP. Błąd ogólny”
  2019-05-08 16: 48: 27Z
0 Answers                              0                         
źródło umieszczone tutaj