1 Pytanie: Różnica między min i fmin

pytanie utworzone w Thu, Mar 28, 2019 12:00 AM

Mam dwa CGFloats. Czy jest jakaś różnica między

let a: CGFloat = ...
let b: CGFloat = ...

min(a, b)

i

fmin(a, b)

?

    
0
1 odpowiedzi                              1                         

fmin to CoreGraphics C funkcja znajdująca minimalną wartość między 2 CGFloats

public func fmin(_ lhs: CGFloat, _ rhs: CGFloat) -> CGFloat

min to funkcja Swift, która zajmuje 2 Comparable i zwraca najmniejszą z nich

public func min<T>(_ x: T, _ y: T) -> T where T : Comparable

Ogólnie nie będzie żadnej różnicy między używaniem pierwszego lub drugiego. Ale polecam używanie min, ponieważ Swift prawdopodobnie mógłby lepiej zoptymalizować swoje połączenia.

    
0
2019-03-28 11: 45: 43Z
źródło umieszczone tutaj