2 Pytanie: VSCode Debugger & Typescript: Step Over / Into przechodzi do pliku JS

pytanie utworzone w Thu, Mar 28, 2019 12:00 AM

Jestem nowym użytkownikiem VSCode i używam go do debugowania kodu node.js (Typescript). Coś, co zauważyłem, że jeśli mój kod zatrzymuje się w punkcie przerwania, a następnie używam opcji „Krok po kroku” lub „Krok do”, kod przechodzi do skompilowanego pliku JavaScript zamiast odpowiedniego pliku Typescript.

Czy wiesz, jak zrobić debugger tylko do plików Typescript w wyniku użycia „Step to” /„Step over”?

Mój plik settings.json wygląda tak:

{
      "type": "node2",
      "request": "launch",
      "name": "Launch TS Program",
      "program": "${workspaceFolder}\\app.ts",
      "preLaunchTask": "tsc: build - tsconfig.json",
      "outFiles": [
        "${workspaceFolder}\\**\\*.js"
      ],
      "smartStep": true,
      "outputCapture": "std",
      "console": "internalConsole",
    },
    
3
2 odpowiedzi                              2                         

Spróbuj ustawić smartStep na true w pliku konfiguracyjnym uruchamiania (launch.json).

Więcej informacji na temat tej opcji znajdziesz w dokumentacji tutaj .

  

Z atrybutem smartStep ustawionym na true w konfiguracji uruchamiania, VS   Kod automatycznie pominie „nieinteresujący kod” podczas przechodzenia   przez kod w debuggerze. „Nieciekawy kod” to kod   generowany przez proces transpozycji, ale nie jest objęty mapą źródłową   więc nie odwzorowuje z powrotem do oryginalnego źródła.

    
1
2019-03-28 11: 58: 27Z
 1. 'smartStep' jest już ustawione na true i niestety nie pomaga :-(
  2019-03-28 12: 55: 22Z

Miałem ten sam problem. Ustawiłem następującą opcję w moim tsconfig.json, a następnie usunąłem katalog określony przez outDir w tsconfig.json.

{
 ...
 "inlineSources": true,         /* Emit the source alongside the sourcemaps within a single file; requires '--inlineSourceMap' or '--sourceMap' to be set. */
 ...
}

Wtedy, gdy projekt został odbudowany przy następnym debugowaniu, operacje krokowe wydawały się działać dobrze.

    
0
2019-05-08 02: 34: 55Z
źródło umieszczone tutaj