0 Pytanie: Zapytanie C # MYSQL twierdzące, że dane są zbyt długie dla kolumny

pytanie utworzone w Sat, Mar 16, 2019 12:00 AM

Tabela MySQL:

CREATE TABLE (ID int AUTO_INCREMENT , NAME VARCHAR(30));

Zapytanie SQL C #:

    connectionstring.Open();
    string updatequery = "UPDATE datab.stdrec SET NAME = '" + textBox1.Text + "' WHERE ID=" + int.Parse(textBox4.Text);
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(updatequery, connectionstring);
    cmd.CommandType = CommandType.Text;

    cmd.ExecuteNonQuery();
    connectionstring.Close();

Daje błąd dla danych zbyt długich dla kolumny ... mimo że używam mniej niż 30. BTW używając serwera WAMP dla PHPMYADMIN i złącza MYSQL dla C #

    
0
 1. Zanim przejdziesz dalej, przepisz zapytanie do parametrów użycia .
  2019-03-16 19: 20: 04Z
0 Answers                              0                         
źródło umieszczone tutaj