0 Pytanie: Ffmpeg hls segmentuje segmentowanie po 5300 segmentach

pytanie utworzone w Tue, Apr 9, 2019 12:00 AM

Próbuję przesyłać strumieniowo wideo w formacie HTTP przy użyciu hls, ffmpeg i raspivid i potrzebuję 1-dniowego czasu odtwarzania, ale po 5300 segmentach ffmpeg przestaje segmentować i kontynuuje pisanie wideo do segmentu 5301 na koniec dnia (5300/5301 to średnia liczba, + - 50 segmentów) Mam dużo miejsca do przechowywania, mój aparat może nagrywać cały dzień. Jedynym problemem jest ffmpeg, który postanawia przestać segmentować po 5300 segmentach

Dziękuję i przepraszam za mój słaby angielski ^^

Oto mój skrypt strumieniowy:


base="/var/www/html/"

set -x

rm -rf /var/www/html/ppc/saves/live live.h264
mkdir -p /var/www/html/ppc/saves/live

# fifos seem to work more reliably than pipes - and the fact that the
# fifo can be named helps ffmpeg guess the format correctly.
mkfifo live.h264
raspivid -a 1036 -w 1640 -h 1232 -fps 15 -t 37200000 -b 1500000 -o - | psips > live.h264 &

# Letting the buffer fill a little seems to help ffmpeg to id the stream
sleep 2

# Need ffmpeg around 1.0.5 or later. The stock Debian ffmpeg won't work.
# I'm not aware of options apart from building it from source. I have
# Raspbian packags built from Debian Multimedia sources. Available on
# request but I don't want to post them publicly because I haven't cross
# compiled all of Debian Multimedia and conflicts can occur.
ffmpeg -y -r 15 -i live.h264 -f alsa  -i default:CARD=C525 -r:a 48000 -ac 1 -af adelay=32s -c:v copy -c:a aac -b:a 128k -map 0:0 -map 1:0 -r 30 \
 -f segment \
 -segment_time 7 \
 -segment_format mpegts \
 -segment_list /var/www/html/ppc/saves/live/live.m3u8 \
 -segment_list_flags live \
 -segment_list_type m3u8 \
 -initial_offset -9 \
 -strict 2 /var/www/html/ppc/saves/live/%08d.ts < /dev/null```
    
1
  1. Twój malinowiec ma -t 37200000, który jest w milisekundach, więc 37200s. Z -segment_time 7, że dużo danych jest zużywanych w ~ 5300 porcjach.
    2019-04-09 14: 28: 46Z
  2. Jestem bardzo głupi, dziękuję! Teraz rozumiem, że kiedy raspivid przestaje wysyłać dane, ffmpeg nadal nagrywa, ale już się nie dzieli!
    2019-04-09 15: 01: 25Z
0 Answers                              0                         
źródło umieszczone tutaj