1 Pytanie: Wykres liniowy wielu zbiorów danych z tabeli

pytanie utworzone w Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Próbuję utworzyć wykres liniowy z wieloma zestawami za pomocą wykresu js i kątowego. Za pomocą mapy mogę zredukować dane json do pojedynczej tablicy Dimentional, ale muszę przekonwertować jedną z kolumn (głowicę) jako etykietę ze średnią kolumną jako oś yi kolumnę znacznika czasu jako oś x

Przykładowy format json o /p z DB

var dataset = 
[{id:1, head:test1,timestamp:5/6/2019,average:12},]
{id:2, head:test1,timestamp:6/6/2019,average:15},
{id:3, head:test2,timestamp:5/6/2019,average:7},
{id:4, head:test2,timestamp:6/6/2019,average:20},
{id:5, head:test3,timestamp:6/6/2019,average:13}]

Oczekiwany format wykresów dla wyjścia na wielu osiach

 {data : [12, 15], label:test1},
 {data : [7, 20], label:test2},
 {data : [0, 13], label:test3},

Jestem w stanie przekonwertować dane każdej kolumny tylko na pojedynczą macierz wymiarową, ale ponieważ konwertuję cały zestaw danych na tablicę 1D, są szanse na niedopasowanie danych, jeśli spróbuję uzyskać z niego wykres.

var labels = dataset.map(function(obj) {return obj.head});
var tstamp = dataset.map(function(obj) {return obj.timestamp});
var tavg = dataset.map(function(obj) {return obj.average});

Proszę dać mi znać swoje sugestie, jak przekonwertować dane do oczekiwanego formatu.

    
1
1 odpowiedzi                              1                         

Najpierw musisz zredukować obiekt poprzez wynik indeksowania:

const data = dataset.reduce((accu, item) => {
  if (accu[item.head] == null) accu[item.head] = { data: [], label: item.head };
  accu[item.head].data.push(item.average);
  return accu;
}, {});

następnie wyodrębnij wartości z wyniku

const result = Object.values(data);

po tym możesz wpisać pole .data, aby uzyskać odpowiednią aryturę

result.forEach(line => {
  while (line.data.length < 2) 
    line.data.unshift(0);
});

    
0
2019-05-08 16: 23: 28Z
  1. Dziękuję, działało
    2019-05-10 16: 39: 41Z
źródło umieszczone tutaj