0 Pytanie: TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT

pytanie utworzone w Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto jak wygląda nasza trasa:

from flask_jwt_extended import (
  JWTManager, jwt_required, create_access_token, create_refresh_token, get_jwt_identity, jwt_refresh_token_required
)

@app.route('/api/users/validate', methods=['POST'])
def validate_user():

  if not request.json:
    abort(400)

  data = request.get_json()

  if ('id_token' not in data):
    abort(400, "id_token must be a parameter in the JSON")

  decoded_token = auth.verify_id_token(data['id_token'])

  if ('uid' not in decoded_token):
    return json.dumps({'verified': False}), 200
  else:
    user = mongo.db.users.find_one({'_id': decoded_token['uid']})

    if user:
      access_token = create_access_token(identity=user['_id'])
      refresh_token = create_refresh_token(identity=user['_id'])
      return json.dumps({'verified': True, 'access_token': access_token, 'refresh_token': refresh_token}), 200
    else:
      return json.dumps({'verified': False, 'message': 'unable to locate user'}), 401

Z jakiegoś powodu, gdy próbuję wysłać post do tej trasy, otrzymuję błąd TypeError: 'module' object is not callable dla funkcji create_access_token. Oto ślad stosu:

127.0.0.1 - - [08/May/2019 12:24:17] "POST /api/users/validate HTTP/1.1" 500 -
Traceback (most recent call last):
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 2309, in __call__
  return self.wsgi_app(environ, start_response)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 2295, in wsgi_app
  response = self.handle_exception(e)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 1741, in handle_exception
  reraise(exc_type, exc_value, tb)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/_compat.py", line 35, in reraise
  raise value
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 2292, in wsgi_app
  response = self.full_dispatch_request()
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 1815, in full_dispatch_request
  rv = self.handle_user_exception(e)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 1718, in handle_user_exception
  reraise(exc_type, exc_value, tb)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/_compat.py", line 35, in reraise
  raise value
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 1813, in full_dispatch_request
  rv = self.dispatch_request()
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", line 1799, in dispatch_request
  return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
 File "/Users/user/Documents/server/src/controllers/auth_controller.py", line 44, in validate_user
  access_token = create_access_token(identity=user['_id')
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask_jwt_extended/utils.py", line 157, in create_access_token
  return jwt_manager._create_access_token(identity, fresh, expires_delta, user_claims)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask_jwt_extended/jwt_manager.py", line 476, in _create_access_token
  json_encoder=config.json_encoder
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask_jwt_extended/tokens.py", line 77, in encode_access_token
  json_encoder=json_encoder)
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/flask_jwt_extended/tokens.py", line 31, in _encode_jwt
  json_encoder=json_encoder).decode('utf-8')
 File "/Users/user/Documents/server/venv/lib/python3.6/site-packages/jwt/api_jwt.py", line 61, in encode
  cls=json_encoder
 File "/usr/local/Cellar/python/3.6.5/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/json/__init__.py", line 238, in dumps
  **kw).encode(obj)
TypeError: 'module' object is not callable

Sprawdziłem trzykrotnie dokumenty z rozszerzoną kolbą i create_acess_token to w rzeczywistości funkcja i podczas drukowania create_acess_token drukuje, że jest to funkcja. Przejrzałem prawie wszystkie posty StackOverflow na ten temat i żaden z nich nie jest pomocny - większość z nich mówi o klasach generowanych przez użytkowników, ale jest to funkcja, którą wyciągam z zewnętrznej biblioteki.

Oto definicja create_access_token w rozszerzeniu kolby-jwt:

def _create_access_token(self, identity, fresh=False, expires_delta=None, user_claims=None):
  if expires_delta is None:
    expires_delta = config.access_expires

  if user_claims is None:
    user_claims = self._user_claims_callback(identity)

    access_token = encode_access_token(
      identity=self._user_identity_callback(identity),
      secret=self._encode_key_callback(identity),
      algorithm=config.algorithm,
      expires_delta=expires_delta,
      fresh=fresh,
      user_claims=user_claims,
      csrf=config.csrf_protect,
      identity_claim_key=config.identity_claim_key,
      user_claims_key=config.user_claims_key,
      json_encoder=config.json_encoder
    )
    return access_token

Jeśli to pomoże, kod jest w Pythonie 3.6.5 i jest w środowisku wirtualnym. Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana!

    
1
 1. Pokaż nam pełny komunikat o błędzie śledzenia i pokaż nam definicję create_access_token (prawdopodobnie jest to import?)
  2019-05-08 16: 18: 52Z
 2. Czy ten błąd występuje podczas każdego połączenia POST lub tylko czasami?
  2019-05-08 16: 20: 57Z
 3. @ JohnGordon każda rozmowa POST
  2019-05-08 16: 21: 33Z
 4. @ JohnGordon zaktualizował, aby uwzględnić śledzenie pełnego stosu, import i definicję funkcji
  2019-05-08 16: 29: 34Z
 5. Jeśli problem polegał po prostu na tym, że create_access_token nie jest funkcją, śledzenie błędów zakończy się w funkcji widoku. Ale tak nie jest; wciąż trwa pół tuzina połączeń, więc coś jest nie tak. Wygląda na to, że problem może dotyczyć przedmiotu config.json_encoder z _create_access_token. Czy podczas instalacji tego modułu musiałeś uruchomić jakiś skrypt konfiguracyjny lub edytować plik konfiguracyjny?
  2019-05-08 16: 43: 24Z
0 Answers                              0                         
źródło umieszczone tutaj