1 Pytanie: Czy istnieje walidator do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? status prywatnej listy <Integer>;

pytanie utworzone w Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Muszę zapobiec atakom XSS za pomocą walidatorów Spring. Czy istnieje adnotacja do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych?

@Digits(integer=1, fraction=0)
private List<Integer> status;

Status prywatnej listy;

Aby zapobiec atakowi XSS, ale użycie @Digits nie działa. Dostałem ten błąd: Wystąpił wyjątek: HV000030: Nie można znaleźć walidatora dla typu: java.util.List

    
0
1 odpowiedzi                              1                         

Musisz użyć adnotacji ograniczenia w ten sposób:

private List<@Digits(integer=1, fraction=0) Integer> status;

Zauważ, że nie ma to absolutnie nic wspólnego z XSS: nikt nie może wstawić skryptu przez wstawienie nieprawidłowych liczb całkowitych do List<Integer>.

    
0
2019-05-08 16: 38: 12Z
  1. Cześć, spróbowałem tego, ale IntelliJ zgłasza ten błąd: '@Digits' nie ma zastosowania do wpisywania.
    2019-05-08 17: 40: 09Z
  2. Oznacza to, że masz starą wersję API sprawdzania poprawności bean. Przetestowałem go na teście Spring Boot 2.1.4 (który używa sprawdzania poprawności bean 2.0.1) i kompiluje się i działa poprawnie.
    2019-05-08 18: 48: 18Z
  3. Cześć, zaktualizowałem plik pom za pomocą słoika, ale nie naprawił on błędu. Czy potrzebuję innej zależności? < zależność > < groupId > org.springframework.boot < /groupId > < artifactId > spring-boot < /artifactId > < wersja > 2.1.4.RELEASE < /version > < /dependency >
    2019-05-08 19: 30: 11Z
źródło umieszczone tutaj