33 Pytanie: Jak uzyskać aktualny czas w Pythonie

pytanie utworzone w Wed, Jun 6, 2018 12:00 AM

Jaki jest moduł /metoda, aby uzyskać aktualny czas?

    
2423
30 odpowiedzi                              30                         

Użyj:

 
>>> import datetime
>>> datetime.datetime.now()
datetime.datetime(2009, 1, 6, 15, 8, 24, 78915)

>>> print(datetime.datetime.now())
2018-07-29 09:17:13.812189

I tylko czas:

 
>>> datetime.datetime.now().time()
datetime.time(15, 8, 24, 78915)

>>> print(datetime.datetime.now().time())
09:17:51.914526

Zobacz dokumentację , aby uzyskać więcej informacji.

Aby zapisać pisanie, możesz zaimportować datetime obiekt z modułu datetime:

 
>>> from datetime import datetime

Następnie usuń wiodące datetime. ze wszystkich powyższych.

    
2554
2018-11-19 22: 30: 19Z
 1. Byłoby miło, gdyby ta odpowiedź obejmowała strefy czasowe (być może UTC jako przykład) i być może zaczęła się od time.time ().
  2018-10-01 21: 41: 45Z

Możesz użyć time.strftime() :

 
>>> from time import gmtime, strftime
>>> strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", gmtime())
'2009-01-05 22:14:39'
    
873
2013-02-20 21: 17: 17Z
 1. Czy jest to lepsze /gorsze niż odpowiedź @ ParaMeterz poniżej? Dlaczego powinniśmy używać modułu time w porównaniu z modułem datetime?
  2018-04-29 16: 17: 21Z
 2. Nie zwraca aktualnej godziny mojego komputera.
  2018-10-29 11: 51: 18Z
 3. @ Saeed jest z powodu strefy czasowej?
  2018-12-20 14: 05: 43Z
 4. To jest czas UTC, inny niż moduł datetime
  2019-03-12 08: 11: 07Z
 
from datetime import datetime
datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

W tym przykładzie wynik będzie taki: '2013-09-18 11:16:32'

Oto lista dyrektyw strftime . p>     

483
2019-05-31 08: 30: 55Z

Podobne do odpowiedzi Harleya , ale użyj funkcja str() dla formatu szybkiego, brudnego i nieco bardziej czytelnego dla człowieka:

 
>>> from datetime import datetime
>>> str(datetime.now())
'2011-05-03 17:45:35.177000'
    
438
2017-05-23 11: 47: 32Z
 1. Wystarczy zapytać o aktualny czas, a nie o jego wyświetlenie.
  2017-08-23 13: 50: 58Z
 2. @ ppperry, a następnie po prostu przypisz zmienną do odpowiedzi Raya - na przykład: myTime = str (datetime.now ()) . div>
  2019-03-27 05: 30: 32Z
 3. Nie dotyczy; krok „str” nie wchodzi w zakres pytania
  2019-04-11 21: 06: 21Z
  

Jak uzyskać aktualny czas w Pythonie?

Moduł time

Moduł time udostępnia funkcje, które mówią nam czas w „sekundach od epoki”, a także inne narzędzia.

 
import time

Czas Epoki Uniksa

To jest format, w którym należy zapisywać znaczniki czasu do zapisywania w bazach danych. Jest to prosta liczba zmiennoprzecinkowa, którą można przekształcić w liczbę całkowitą. Jest to również dobre dla arytmetyki w sekundach, ponieważ reprezentuje liczbę sekund od 1 stycznia 1970 roku 00:00:00, i jest to światło pamięci względem innych reprezentacji czasu, na które będziemy patrzeć w następnej kolejności:

 
>>> time.time()
1424233311.771502

Ten znacznik czasu nie uwzględnia sekund przestępnych, więc nie jest liniowy - sekundy przestępne są ignorowane. Chociaż nie jest to odpowiednik międzynarodowego standardu UTC, jest bliski, a więc całkiem dobry w większości przypadków prowadzenia dokumentacji.

Jednak nie jest to idealne rozwiązanie do planowania ludzi. Jeśli masz przyszłe wydarzenie, które chcesz przeprowadzić w określonym momencie, będziesz chciał zapisać ten czas za pomocą ciągu znaków, który może zostać przeanalizowany w obiekcie datetime lub serializowanym obiekcie datetime (zostaną one opisane później).

time.ctime

Możesz również reprezentować aktualny czas w sposób preferowany przez system operacyjny (co oznacza, że ​​może się zmienić po zmianie preferencji systemowych, więc nie polegaj na tym, że jest to standard we wszystkich systemach, jak widziałem inni oczekują). Jest to zazwyczaj przyjazne dla użytkownika, ale zazwyczaj nie skutkuje ciągami, które można sortować chronologicznie:

 
>>> time.ctime()
'Tue Feb 17 23:21:56 2015'

Możesz również uwodnić znaczniki czasu w postaci czytelnej dla ludzi za pomocą ctime:

 
>>> time.ctime(1424233311.771502)
'Tue Feb 17 23:21:51 2015'

Ta konwersja nie jest również przydatna w prowadzeniu dokumentacji (z wyjątkiem tekstu, który będzie analizowany tylko przez ludzi - a dzięki ulepszonemu rozpoznawaniu znaków optycznych i sztucznej inteligencji myślę, że liczba tych przypadków zmniejszy się).

 Moduł datetime

Moduł datetime jest tutaj całkiem przydatny:

 
>>> import datetime

datetime.datetime.now

datetime.now to metoda klasowa, która zwraca aktualny czas. Używa time.localtime bez informacji o strefie czasowej (jeśli nie podano, inaczej zobacz strefę czasową poniżej). Ma reprezentację (która umożliwia odtworzenie równoważnego obiektu) wyświetlaną w powłoce, ale po wydrukowaniu (lub zmusieniu do str), jest w formacie czytelnym dla człowieka (i prawie ISO), a sortowanie leksykograficzne jest równoważne rodzaj chronologiczny:

 
>>> datetime.datetime.now()
datetime.datetime(2015, 2, 17, 23, 43, 49, 94252)
>>> print(datetime.datetime.now())
2015-02-17 23:43:51.782461

datetime utcnow

Możesz uzyskać obiekt datetime w czasie UTC, globalnym standardzie, wykonując następujące czynności:

 
>>> datetime.datetime.utcnow()
datetime.datetime(2015, 2, 18, 4, 53, 28, 394163)
>>> print(datetime.datetime.utcnow())
2015-02-18 04:53:31.783988

UTC to standard czasu, który jest prawie równoważny strefie czasowej GMT. (Podczas gdy GMT i UTC nie zmieniają się w czasie letnim, ich użytkownicy mogą przełączać się na inne strefy czasowe, takie jak czas letni w Wielkiej Brytanii, latem).

świadomość strefy czasowej datetime

Jednak żaden z obiektów datetime, które do tej pory stworzyliśmy, nie może być łatwo przekonwertowany na różne strefy czasowe. Możemy rozwiązać ten problem za pomocą modułu pytz:

 
>>> import pytz
>>> then = datetime.datetime.now(pytz.utc)
>>> then
datetime.datetime(2015, 2, 18, 4, 55, 58, 753949, tzinfo=<UTC>)

Równoważnie, w Pythonie 3 mamy klasę timezone z dołączoną instancją utc timezone, co również sprawia, że ​​obiekt strefa czasowa jest świadomy (ale konwersja na inną strefę czasową bez przydatnego modułu pytz pozostaje jako ćwiczenie dla czytelnika):  

>>> datetime.datetime.now(datetime.timezone.utc)
datetime.datetime(2015, 2, 18, 22, 31, 56, 564191, tzinfo=datetime.timezone.utc)

I widzimy, że możemy łatwo przekonwertować do stref czasowych z oryginalnego obiektu utc.

 
>>> print(then)
2015-02-18 04:55:58.753949+00:00
>>> print(then.astimezone(pytz.timezone('US/Eastern')))
2015-02-17 23:55:58.753949-05:00

Możesz także stworzyć naiwny obiekt typu datetime za pomocą metody pytz strefy czasowej localize lub zastępując atrybut tzinfo (przy użyciu replace, odbywa się to na ślepo), ale są to bardziej ostatnie ośrodki niż najlepsze praktyki:

 
>>> pytz.utc.localize(datetime.datetime.utcnow())
datetime.datetime(2015, 2, 18, 6, 6, 29, 32285, tzinfo=<UTC>)
>>> datetime.datetime.utcnow().replace(tzinfo=pytz.utc)
datetime.datetime(2015, 2, 18, 6, 9, 30, 728550, tzinfo=<UTC>)

Moduł pytz pozwala nam uświadomić datetime obiektów strefę czasową i przekonwertować czasy do setek stref czasowych dostępnych w module pytz.

Można pozornie serializować ten obiekt na czas UTC i przechowywać to w bazie danych, ale wymagałoby to znacznie więcej pamięci i byłoby bardziej podatne na błędy niż po prostu przechowywanie czasu epokowego Unixa, co wykazałem pierwszy.

Inne sposoby wyświetlania czasu są znacznie bardziej podatne na błędy, zwłaszcza w przypadku danych, które mogą pochodzić z różnych stref czasowych. Chcesz, aby nie było wątpliwości co do tego, która strefa czasowa był przeznaczony dla obiektu ciągu lub serializowanego datetime.

Jeśli wyświetlasz czas z Pythonem dla użytkownika, ctime działa dobrze, nie w tabeli (zazwyczaj nie sortuje się dobrze), ale może na zegarze. Jednak osobiście polecam, gdy mamy do czynienia z czasem w Pythonie, używając czasu uniksowego lub obiektu UTC datetime świadomego stref czasowych.

    
298
2016-06-10 20: 42: 53Z

Wykonaj

 
from time import time

t = time()
 •  t - liczba pływaków, dobra do pomiaru przedziału czasu.

Istnieje pewna różnica dla platform Unix i Windows.

    
122
2015-12-04 06: 46: 53Z
 
>>> from time import gmtime, strftime
>>> strftime("%a, %d %b %Y %X +0000", gmtime())
'Tue, 06 Jan 2009 04:54:56 +0000'

Wyprowadza bieżący GMT w określonym formacie. Istnieje również metoda localtime() .

Ta strona zawiera więcej szczegółów.

    
90
2019-05-31 08: 53: 11Z

Wszystkie dobre sugestie, ale najłatwiej jest mi użyć ctime():

 
In [2]: from time import ctime
In [3]: ctime()
Out[3]: 'Thu Oct 31 11:40:53 2013'

Daje to ładnie sformatowaną reprezentację łańcucha bieżącego czasu lokalnego.

    
55
2015-12-04 06: 47: 27Z

Jeśli potrzebujesz aktualnego czasu jako obiektu time:

 
>>> import datetime
>>> now = datetime.datetime.now()
>>> datetime.time(now.hour, now.minute, now.second)
datetime.time(11, 23, 44)
    
43
2011-11-23 18: 08: 04Z

Najszybszy sposób to

 
>>> import time
>>> time.strftime("%Y%m%d")
'20130924'
    
40
2013-09-24 11: 21: 10Z

.isoformat() jest w dokumentacji, ale jeszcze nie tutaj (jest to bardzo podobne do odpowiedzi @Ray Vega):

 
>>> import datetime
>>> datetime.datetime.now().isoformat()
'2013-06-24T20:35:55.982000'
    
32
2018-06-06 22: 44: 31Z

Dlaczego nie zapytać USA Obserwatorium Marynarki Wojennej , oficjalny sędzia mierzący czas Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych?

 
import requests
from lxml import html

page = requests.get('http://tycho.usno.navy.mil/cgi-bin/timer.pl')
tree = html.fromstring(page.content)
print(tree.xpath('//html//body//h3//pre/text()')[1])

Jeśli mieszkasz w obszarze D.C. (jak ja) opóźnienie może nie być zbyt złe ...

    
30
2016-08-19 19: 45: 08Z
 1. @ C8H10N4O2 Podczas gdy masz rację, że inne odpowiedzi zakładają, że komputer zna już właściwy czas, ta odpowiedź zakłada, że ​​komputer ma połączenie z Internetem, że są w USA, i że nigdy nie zdejmą tego pliku /zmienią łącza. O wiele więcej założeń w tej odpowiedzi niż zaakceptowanych. Wciąż mądry
  2016-10-28 15: 01: 21Z

Używanie pand , aby uzyskać aktualny czas, rodzaj przesadnego problemu pod ręką:

 
import pandas as pd
print(pd.datetime.now())
print(pd.datetime.now().date())
print(pd.datetime.now().year)
print(pd.datetime.now().month)
print(pd.datetime.now().day)
print(pd.datetime.now().hour)
print(pd.datetime.now().minute)
print(pd.datetime.now().second)
print(pd.datetime.now().microsecond)

Wyjście:

 
2017-09-22 12:44:56.092642
2017-09-22
2017
9
22
12
44
56
92693
    
21
2019-05-31 09: 06: 53Z

Tak właśnie skończyłem:

 
>>>from time import strftime
>>>strftime("%m/%d/%Y %H:%M")
01/09/2015 13:11

Ta tabela jest również niezbędnym odnośnikiem do wyboru odpowiednich kodów formatu, aby uzyskać datę sformatowaną tak, jak chcesz (z dokumentacji „datetime” Pythona tutaj ).

tabela kodów formatu strftime

    
20
2015-01-09 18: 24: 49Z
 1. strftime(time_format) zwraca bieżący czas lokalny jako ciąg odpowiadający podanemu time_format. Uwaga: time.strftime() i datetime.strftime() obsługują różne zestawy dyrektyw, np. %z nie jest obsługiwany przez time.strftime() w Pythonie 2 .
  2015-01-09 23: 36: 02Z
 2. Czy lepiej jest używać datetime zamiast time?
  2015-01-15 20: 09: 54Z
 3. Wiele funkcji modułu time to cienkie opakowania wokół odpowiednich funkcji C. datetime to wyższy poziom i zazwyczaj jest bardziej przenośny.
  2015-01-15 20: 19: 02Z
 
import datetime
date_time = datetime.datetime.now()

date = date_time.date() # Gives the date
time = date_time.time() # Gives the time

print date.year, date.month, date.day
print time.hour, time.minute, time.second, time.microsecond

Zrób dir(date) lub dowolne zmienne, w tym pakiet. Możesz uzyskać wszystkie atrybuty i metody powiązane ze zmienną.

    
16
2018-06-06 22: 55: 03Z
 1. @ snofty i @ user1016274, jeśli import datetime to datetime.datetime.now() jeśli from datetime import datetime to jest datetime.now()
  2017-04-21 04: 44: 51Z

datetime.now() zwraca bieżący czas jako naiwny obiekt datetime, który reprezentuje czas w lokalnej strefie czasowej. Ta wartość może być niejednoznaczna, np. Podczas przejść DST („cofnij się”). Aby uniknąć dwuznaczności, należy użyć strefy czasowej UTC:

 
from datetime import datetime

utc_time = datetime.utcnow()
print(utc_time) # -> 2014-12-22 22:48:59.916417

Lub obiekt rozpoznający strefę czasową, do którego dołączono odpowiednią informację o strefie czasowej (Python 3.2+):

 
from datetime import datetime, timezone

now = datetime.now(timezone.utc).astimezone()
print(now) # -> 2014-12-23 01:49:25.837541+03:00
    
14
2014-12-22 22: 52: 47Z

Wypróbuj moduł strzałek z http://crsmithdev.com/arrow/:

 
import arrow
arrow.now()

Lub wersja UTC:

 
arrow.utcnow()

Aby zmienić wyjście, dodaj .format ():

 
arrow.utcnow().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss ZZ')

Dla określonej strefy czasowej:

 
arrow.now('US/Pacific')

Godzinę temu:

 
arrow.utcnow().replace(hours=-1)

Lub jeśli chcesz gist.

 
arrow.get('2013-05-11T21:23:58.970460+00:00').humanize()
>>> '2 years ago'
    
12
2018-06-06 22: 52: 47Z
 1. uważaj, że arrow.now('Time/Zone') może zawieść w niektórych strefach czasowych (arrow używa dateutil, który złamał utc - > lokalne konwersje , które są używane w arrow.now(). Uwaga: pytz nie ma takiego problem . Również 2015-11-14 09: 00: 04Z

Domyślnie funkcja now() zwraca dane wyjściowe w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS:MS. Użyj poniższego przykładowego skryptu, aby uzyskać bieżącą datę i godzinę w skrypcie Pythona i wydrukować wyniki na ekranie. Utwórz plik getDateTime1.py z poniższą treścią.

 
import datetime

currentDT = datetime.datetime.now()
print (str(currentDT))

Dane wyjściowe wyglądają jak poniżej:

 
2018-03-01 17:03:46.759624
    
12
2018-06-06 23: 03: 42Z

Możesz użyć modułu time:

 
import time
print time.strftime("%d/%m/%Y")

>>> 06/02/2015

Wykorzystanie kapitału Y daje cały rok, a użycie y daje 06/02/15.

Możesz również użyć następującego kodu, aby dać więcej czasu:

 
time.strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S")
>>> 'Fri, 06 Feb 2015 17:45:09'
    
12
2019-05-31 09: 09: 25Z

jeśli używasz numpy już teraz, możesz użyć numpy.datetime64 () funkcja.

 
import numpy as np
str(np.datetime64('now'))

tylko dla daty:

 
str(np.datetime64('today'))

lub, jeśli używasz już pand, możesz użyć funkcji pandas.to_datetime ()

 
import pandas as pd
str(pd.to_datetime('now'))

lub,

 
str(pd.to_datetime('today'))
    
12
2019-05-31 11: 59: 08Z
 
>>> import datetime, time
>>> time = strftime("%H:%M:%S:%MS", time.localtime())
>>> print time
'00:20:58:20S'
    
11
2014-05-21 07: 04: 11Z
 1. Myślę, że chcesz powiedzieć "datetime.now (). strftime (...)"
  2014-10-26 20: 46: 34Z
 2. tak, można to zrobić tak, jak powiedziałeś. "datetime.datetime.now (). strftime ("% H:% M:% S:% MS ")"
  2014-11-04 10: 02: 25Z
 3. % MS nie daje milisekund !!
  2019-06-13 20: 23: 03Z

Chcę uzyskać czas z milisekundami. Prosty sposób na ich zdobycie:

 
import time, datetime

print(datetime.datetime.now().time())             # 11:20:08.272239

# Or in a more complicated way
print(datetime.datetime.now().time().isoformat())       # 11:20:08.272239
print(datetime.datetime.now().time().strftime('%H:%M:%S.%f')) # 11:20:08.272239

# But do not use this:
print(time.strftime("%H:%M:%S.%f", time.localtime()), str)  # 11:20:08.%f

Ale chcę tylko milisekund , prawda? Najkrótszy sposób na ich zdobycie:

 
import time

time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime()) + '.%d' % (time.time() % 1 * 1000)
# 11:34:23.751

Dodaj lub usuń zera z ostatniego mnożenia, aby dostosować liczbę miejsc dziesiętnych, lub po prostu:

 
def get_time_str(decimal_points=3):
  return time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime()) + '.%d' % (time.time() % 1 * 10**decimal_points)
    
11
2018-06-06 22: 54: 01Z
 1. To działa w Pythonie 3: time.strftime ("% H:% M:% S", time.localtime ()) + '. {}'. format (int (time.time ()% 1 * 1000))
  2016-09-27 14: 41: 39Z

To pytanie nie wymaga nowej odpowiedzi tylko ze względu na to ... błyszcząca nowa zabawka /moduł jest jednak wystarczającym uzasadnieniem. To jest biblioteka wahadła , która wydaje się robić rzeczy, które próbowała strzałka, z wyjątkiem bez wrodzonej wady i usterki, które przesuwają strzałkę.

Na przykład odpowiedź na pierwotne pytanie:

 
>>> import pendulum
>>> print(pendulum.now())
2018-08-14T05:29:28.315802+10:00
>>> print(pendulum.utcnow())
2018-08-13T19:29:35.051023+00:00

Istnieje wiele standardów, które wymagają adresowania, w tym wielu RFC i ISO. Kiedyś je pomieszano; nie martw się, spójrz na dir(pendulum.constants) Jest tam jednak trochę więcej niż formatów RFC i ISO.

Kiedy mówimy lokalnie, ale co mamy na myśli? Mam na myśli:

 
>>> print(pendulum.now().timezone_name)
Australia/Melbourne
>>>

Prawdopodobnie większość z was ma na myśli gdzieś indziej.

I na tym idzie. Krótko mówiąc: wahadło próbuje zrobić dla daty i czasu, jakie żądania zrobiły dla HTTP. Warto to rozważyć, szczególnie ze względu na łatwość obsługi i obszerną dokumentację.

    
10
2018-08-13 20: 08: 17Z

Jeśli chcesz po prostu bieżący znacznik czasu w ms (na przykład, aby zmierzyć czas wykonania), możesz również użyć modułu „timeit”:

 
import timeit
start_time = timeit.default_timer()
do_stuff_you_want_to_measure()
end_time = timeit.default_timer()
print("Elapsed time: {}".format(end_time - start_time))
    
9
2018-07-18 07: 11: 56Z

Oto, co używam do uzyskania czasu bez konieczności formatowania. Niektórzy ludzie nie lubią metody split, ale jest to przydatne tutaj:

 
from time import ctime
print ctime().split()[3]

Będzie drukować w formacie HH: MM: SS.

    
6
2018-06-06 22: 51: 28Z

Możesz użyć tej funkcji, aby uzyskać czas (niestety nie mówi AM lub PM):

 
def gettime():
    from datetime import datetime
    return ((str(datetime.now())).split(' ')[1]).split('.')[0]

Aby połączyć godziny, minuty, sekundy i milisekundy, możesz użyć następujących funkcji:

Hour:

 
def gethour():
    from datetime import datetime
    return return (((str(datetime.now())).split(' ')[1]).split('.')[0]).split(':')[0]

Minute :

 
def getminute():
    from datetime import datetime
    return (((str(datetime.now())).split(' ')[1]).split('.')[0]).split(':')[1]

Second:

 
def getsecond():
    from datetime import datetime
    return (((str(datetime.now())).split(' ')[1]).split('.')[0]).split(':')[2]

Millisecond:

 
def getmillisecond():
    from datetime import datetime
    return return (str(datetime.now())).split('.')[1]
    
6
2018-06-06 23: 02: 12Z

Ponieważ nikt jeszcze o tym nie wspomniał, a to jest coś, na co wpadłem niedawno ... Metoda fromutc () strefy czasowej pytz w połączeniu z utcnow () datetime jest najlepszym sposobem, jaki znalazłem, aby uzyskać użyteczny czas bieżący ( i data) w dowolnej strefie czasowej.

 
from datetime import datetime

import pytz


JST = pytz.timezone("Asia/Tokyo")


local_time = JST.fromutc(datetime.utcnow())

Jeśli chcesz tylko czasu, możesz to uzyskać za pomocą local_time.time().

    
6
2018-07-06 08: 24: 22Z
 1. Zaskakująco, wszystkie powyższe odpowiedzi nie wspomniały o strefach czasowych. powinieneś także dołączyć strftime, aby uzyskać pożądany format.
  2018-08-30 17: 27: 15Z
 2. Nie uwzględniłem tego, ponieważ zostało już omówione w innych odpowiedziach (a formatowanie wyświetlania nie było częścią pytania).
  2018-08-31 21: 59: 08Z
 
import datetime
date_time = str(datetime.datetime.now()).split()
date,time = date_time

data wyświetli datę i godzinę czasu drukowania.

    
6
2019-01-24 19: 58: 43Z
 
from time import ctime

// Day {Mon,Tue,..}
print ctime().split()[0]
// Month {Jan, Feb,..}
print ctime().split()[1]
// Date {1,2,..}
print ctime().split()[2]
// HH:MM:SS
print ctime().split()[3]
// Year {2018,..}
print ctime().split()[4]

Gdy zadzwonisz pod ctime(), skonwertuje on sekundy na ciąg w formacie 'Day Month Date HH:MM:SS Year' (na przykład: 'Wed January 17 16:53:22 2018'), a następnie wywołujesz metodę split(), która utworzy listę z łańcucha ['Wed','Jan','17','16:56:45','2018'] (domyślnym ogranicznikiem jest spacja).

Nawiasy służą do „wyboru” żądanego argumentu na liście.

Należy wywołać tylko jedną linię kodu. Nie należy ich nazywać tak jak ja, to był tylko przykład, ponieważ w niektórych przypadkach otrzymasz różne wartości, rzadkie, ale nie niemożliwe przypadki.

    
3
2019-05-31 09: 29: 17Z
 1. Możesz także wyjaśnić, dlaczego wyodrębnianie części z wielu wywołań ctime() w ten sposób (przy użyciu "bieżącego" czasu przy każdym wywołaniu) niekoniecznie będzie dawało użyteczną wartość w połączeniu ze sobą.
  2018-01-16 16: 09: 24Z
 2. Co robi // tutaj?
  2019-05-08 17: 52: 00Z

Uzyskaj bieżące atrybuty czasu daty:

 
import datetime

currentDT = datetime.datetime.now()

print ("Current Year is: %d" % currentDT.year)
print ("Current Month is: %d" % currentDT.month)
print ("Current Day is: %d" % currentDT.day)
print ("Current Hour is: %d" % currentDT.hour)
print ("Current Minute is: %d" % currentDT.minute)
print ("Current Second is: %d" % currentDT.second)
print ("Current Microsecond is: %d" % currentDT.microsecond)


#!/usr/bin/python
import time;

ticks = time.time()
print "Number of ticks since "12:00am, Jan 1, 1970":", ticks
    
3
2019-05-31 09: 32: 40Z
źródło umieszczone tutaj