0 Pytanie: Nie można pobrać obrazów dokerów za proxy na pulpicie systemu Windows

pytanie utworzone w Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Właśnie zainstalowałem okno dokowane na systemie Windows 10. Kiedy próbuję ściągnąć obraz hello-world, otrzymuję błąd:

  

Odpowiedź błędu z demona: pobierz https://registry-1.docker.io/v2/:   Wymagane uwierzytelnienie proxy (... wymaga autoryzacji   spełnić prośbę. Odmowa dostępu do filtra Web Proxy. )

Proxy jest ustawione zarówno dla http, jak i https.

Najwyraźniej usługa nie ma uprawnień do pominięcia sprawdzania poprawności proxy, ponieważ działa z lokalnym kontem usługi.

Uruchomienie usługi przy użyciu mojego konta administracyjnego powoduje złamanie klienta. Wszystkie polecenia zwracają błąd:

  Błąd

podczas łączenia: Post    http: //% 2F % 2F.% 2Fpipe% 2Fdocker_engine /v1.39 /images /create? FromImage = hello-world & tag = latest :   otwórz //./pipe/docker_engine: System nie może znaleźć pliku   określony. W domyślnej konfiguracji demona w systemie Windows: okno dokowane   klient musi być uruchomiony podniesiony, aby się połączyć. Ten błąd może również wskazywać   że demon dokera nie działa.

Czy istnieje sposób na skonfigurowanie konkretnego konta, aby uzyskać dostęp do serwera proxy?

Czy usługa może działać pod innym kontem niż usługa lokalna?

    
- 1
  1. chciałby wiedzieć, dlaczego niektórzy ludzie głosują na pytania, których nie podejmują.
    2019-05-10 10: 59: 23Z
0 Answers                              0                         
źródło umieszczone tutaj