3 Pytanie: Jak sprawdzić, czy ciąg zawiera podciąg w JavaScript?

pytanie utworzone w Wed, Apr 3, 2019 12:00 AM

Zazwyczaj oczekiwałbym metody String.contains(), ale wydaje się, że nie ma takiej.

Jaki jest rozsądny sposób sprawdzenia tego?

    
7433
3 odpowiedzi                              3                         

Łańcuch # includes ()

ES6 wprowadził String.prototype.includes :

 
var string = "foo",
  substring = "oo";

string.includes(substring)

includes nie ma jednak wsparcia IE .

String # indexOf ()

W środowiskach ES5 lub starszych, String.prototype.indexOf zwraca indeks podciągu (lub -1, jeśli nie został znaleziony):

 
var string = "foo",
  substring = "oo";

string.indexOf(substring) !== -1

RegExp # test ()

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą preferować RegExp # test , który pozwala na testowanie pod kątem wyrażeń regularnych:

 
var string = "foo",
  regex = /oo/;

regex.test(string);
    
12792
2019-06-03 18: 20: 53Z
 1. Brak obsługi IE jest jednak funkcją
  2019-05-21 09: 15: 44Z
 2. Nie lubię też IE, ale jeśli masz dwie funkcje, które są w dużej mierze identyczne, a jedna jest lepiej obsługiwana niż druga, myślę, że powinieneś wybrać lepiej obsługiwane? Tak więc indexOf() jest ...
  2019-05-24 11: 18: 20Z

W ES6 jest String.prototype.includes :

 
"potato".includes("to");
> true

Zauważ, że ten nie działa w Internet Explorerze lub niektórych innych starych przeglądarkach bez lub niekompletne wsparcie ES6. Aby działał w starych przeglądarkach, możesz użyć transpilera, takiego jak Babel , biblioteka shim jak es6-shim lub to polyfill z MDN :

 
if (!String.prototype.includes) {
 String.prototype.includes = function(search, start) {
  'use strict';
  if (typeof start !== 'number') {
   start = 0;
  }

  if (start + search.length > this.length) {
   return false;
  } else {
   return this.indexOf(search, start) !== -1;
  }
 };
}
    
454
2019-04-13 15: 29: 12Z
 1. Po prostu zrób "potato".includes("to"); i uruchom go przez Babel.
  2019-06-03 14: 40: 39Z

Inną alternatywą jest KMP .

Algorytm KMP szuka podciągu długości m w łańcuchu długości n w najgorszym przypadku O ( n + m ) czas, w porównaniu z najgorszym przypadkiem O ( n m ) dla naiwnego algorytmu, więc używanie KMP może być uzasadnione, jeśli zależy ci najgorszy czas złożoności.

Oto implementacja JavaScript przez Project Nayuki, zaczerpnięta z https://www.nayuki.io/res/knuth-morris-pratt-string-matching/kmp-string-matcher.js :

 
// Searches for the given pattern string in the given text string using the Knuth-Morris-Pratt string matching algorithm.
// If the pattern is found, this returns the index of the start of the earliest match in 'text'. Otherwise -1 is returned.
function kmpSearch(pattern, text) {
  if (pattern.length == 0)
    return 0; // Immediate match

  // Compute longest suffix-prefix table
  var lsp = [0]; // Base case
  for (var i = 1; i < pattern.length; i++) {
    var j = lsp[i - 1]; // Start by assuming we're extending the previous LSP
    while (j > 0 && pattern.charAt(i) != pattern.charAt(j))
      j = lsp[j - 1];
    if (pattern.charAt(i) == pattern.charAt(j))
      j++;
    lsp.push(j);
  }

  // Walk through text string
  var j = 0; // Number of chars matched in pattern
  for (var i = 0; i < text.length; i++) {
    while (j > 0 && text.charAt(i) != pattern.charAt(j))
      j = lsp[j - 1]; // Fall back in the pattern
    if (text.charAt(i) == pattern.charAt(j)) {
      j++; // Next char matched, increment position
      if (j == pattern.length)
        return i - (j - 1);
    }
  }
  return -1; // Not found
}

Przykładowe użycie:

 
kmpSearch('ays', 'haystack') != -1 // true
kmpSearch('asdf', 'haystack') != -1 // false
    
9
2019-05-19 18: 44: 47Z
źródło umieszczone tutaj