pytania: strona 1

0 głosów
1 odpowiedzi
Drukowanie linii w pliku bez resetowania wskaźnika
Uczę się Pythona, a teraz chcę wydrukować konkretne linie w pliku, w tym przypadku wszystkie parzyste linie (zakładając bazę 1). W niezliczon...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
to samo środowisko anaconda i ta sama wersja Pythona, ale inny błąd?
Usunąłem anakondę za pomocą Uninstall-Anaconda3.exe w lokalizacji anaconda C: użytkownicy XX anaconda3 potem ponownie go instaluję. Zdefin...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
wysyłanie danych vue z powrotem na serwer
Chcę wysłać obiekt z powrotem do mojego api, gdy i console.log obiekt zawiera wiele getterów /setterów i obiektu obserwatora, a także moje dane....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zamień cały tekst z linku <A> na </a>
Witam mam dużo śmieci w postach WordPressa i muszę usunąć zawartość z <a href....> SPORT Basket </a> ...... Próbuję takich jak...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
PowerApps - kwerendy nie można ukończyć, ponieważ liczba kolumn odnośników przekracza próg kolumny wyszukiwania
Pracuję nad PowerApp, otrzymałem poniższy błąd, gdy dodałem kilka kolumn na liście Sharepoint. Nie można ukończyć kwerendy, ponieważ liczba...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak ograniczyć FPS do gadżetu UVC?
Opracowuję aplikację opartą na kodzie szablonu g_webcam dostępnym pod git://git.ideasonboard.org/uvc-gadget.git. Zauważyłem, że ustawienie FPS d...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy Azure CosmosDB może przechowywać znaki spoza ASCII do obsługi wielojęzycznego przechowywania danych?
Klienci zapisują informacje w języku ojczystym w pamięci zapisu. Mam wymóg zbudowania pamięci odczytu dla informacji o klientach z podstawowymi...
0 głosów
0 odpowiedzi
Moduły ev3dev Pythona działają w anaconda, ale nie poza środowiskiem
Próbuję napisać program w pythonie dla moich burzy mózgów ev3 i słyszałem, że potrzebuję modułu ev3dev. Zainstalowałem go za pomocą polecenia pi...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Szeregowanie / deserializacja bitmapy powoduje zmianę obrazu
Mam kod, który serializuje /deserializuje obiekty bitmapowe. W przypadku niektórych plików obrazów (zwłaszcza plików png) dowiedziałem się, że r...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przewiń tylko jedną część poziomego rzędu, trzymając drugą
   html <div class="xxx"> <div class="xyz" ng-repeat="item in formList"> <div ng-show="formList.indexOf(app)!= -1"...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd podczas próby wysłania wiadomości e-mail z tej funkcji
Muszę wysłać wiadomość e-mail za pomocą swiftmailer z niestandardowej funkcji wsadowej, ale gdy dodam „Swift_Mailer $mailer” w parametrze, otrzy...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
AudioPlayer (Swift) - odtwarzaj dźwięk dwukrotnie - ze szczeliną
Używam następującego kodu do dwukrotnego odtwarzania pliku dźwiękowego. Drugi dźwięk odtwarzany jest bezpośrednio po pierwszym Czy możliwe je...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Znajdź pierwszą liczbę fibonacci powyżej 1 miliona
Obecnie bierzesz udział w kursie programowania i dostałem zadanie znalezienia pierwszej liczby fibonacci powyżej miliona i mam trochę problemów...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd w przygotowanym oświadczeniu SQL w formularzu wyszukiwania
Trudno mi napisać przygotowaną instrukcję SQL dla mojego formularza wyszukiwania, czy mogę uzyskać pomoc w jej naprawieniu? Wszystko działa świe...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Sprawdź, czy łańcuch pasuje
Jak mogę dowiedzieć się, ile razy zarejestrowano adres IP? To, co myślę, jest takie 192.168.1.254 192.168.1.254 192.168.1.254 192.168.1...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Amazon IAP window.AmazonIapV2 undefined
Testuję aplikację webową HTML5 na urządzeniu FireTv, dołączam zarówno potrzebne skrypty z przykładu tutaj: https://developer.amazon.com/docs/in...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zrobić tablicę z moich pól wyboru?
Chcę więc utworzyć tablicę ze wszystkich moich pól wyboru, a następnie sprawdzić, czy są zaznaczone, czy nie. Obecnie próbuję następującej metod...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyświetlić listę wszystkich adresów URL Git wideł za pomocą interfejsu API GitHub?
Chciałbym programowo wyświetlić listę wszystkich widelców i ich adresów URL określonego repozytorium GitHub za pośrednictwem interfejsu API. Nie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Webview Wyślij post Json
Mam ciąg Json: String data = "param:"+"{\"dataFile\": \n" + "{\"user\": \"asdasdasd\", \n" + "\"pwd\":\"vasdad...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przetwarzanie tablicy w łańcuchu JSON przy użyciu MiniJSON
Mam ten ciąg JSON: {"person":[{"age":"0","name":"John"}]} „osoba” to lista i może zawierać więcej osób niż tylko John. Jak używać MiniJS...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Deklaratywne hasło parametru maski Jenkinsa w dziennikach konsoli
Chciałbym zamaskować hasło podane jako parametr w zadaniu Jenkinsa i używa deklaratywnej składni potoku. Nie chcę zapisywać żadnych danych uwier...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy można zintegrować Google Assistant z moją niestandardową aplikacją?
Chciałbym zintegrować asystenta Google z moją aplikacją. Chodzi o to, że mam aplikację, która zapewnia różne usługi prasowe, takie jak udostępni...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
YouTrack REST API zwraca tylko podzbiór wszystkich użytkowników
Od wersji 2018, YouTrack ma opublikował nowy API do administrowania systemem. Jednym z przykładów nowego punktu końcowego jest /api/admin/user...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Tensorflow: Wybierz listę nienakładających się plasterków z tensora na podstawie informacji z innego tensora
Mam wyjście warstwy conv, conv , o rozmiarze Batch_size x H x W x C. Mam także inny tensort o kształcie Batch_size x None x 2. Ten drugi tensor...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uruchomić makro i skopiować arkusz z Excela w R [duplikat]
Muszę zarządzać przepływem pracy obejmującym skrypty R i VBA-code. Chciałbym uruchomić proces w R (gdzie jest większość mojego kodu) i od czasu...
spytał 4 miesiące temu