pytania: strona 1

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekazać listę z obiektami z serwera do listy FlatList?
Próbuję utworzyć listę FlatList zawierającą tablicę z obiektami, które mają tablicę z serwera i nie mogę jej uruchomić. mój komunikat o błędz...
0 głosów
2 odpowiedzi
Obecnie próbuję zapisać zestaw liczb całkowitych w tablicy int, poprzez ponowne zdefiniowanie ciągu na liczby, a następnie zapisanie go w tablicy
Próbuję przekonwertować tekst /cyfry wejściowe (ciąg znaków), które będą zawierać dowolne znaki, ale chcę oddzielić liczby od znaków i zapisać j...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
RijndaelManaged deszyfruj zaszyfrowany kluczem 8-bajtowym
Mam następny kod, który doskonale działa, szyfrując i deszyfrując w net framework nawet z nieprawidłowym kluczem dla RijndaelManaged, ale teraz...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2 zawiniętego w błędzie sqlalchemy
Przesyłam ramkę danych pand do tabeli w Postgres przy użyciu SQLalchemy i psycopg2. Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2, który mieści się w błę...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Podsumowanie Zmienna różnica liczbowa w SAS
Mój kod działał prawidłowo, dopóki nie dodałem ostatniej linii dla wieku 5+. Czy ktoś wie, co jest nie tak z tą linią? Dziękuję Ci. data Work...
sas
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można wysyłać wiadomości przy użyciu selera
Próbuję użyć kompilacji selera do obsługi routingu rozgłoszeniowego, używając Broadcast i używając rabbitmq jako brokera. Udało mi się pomyślnie...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service
Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2),...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
w getStream na iOS nie działa
I m używając poniższego kodu do naśladowania. Nie otrzymuję żadnego wywołania zwrotnego. let loggedInUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timel...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak zmienić wartość czegoś w tablicy za pomocą wskaźnika bez użycia nawiasów kwadratowych [zamknięte]
daje mi błąd polegający na tym, że nie mogę użyć kodu z powodu wskaźnika :) #include <stdio.h> #define LENGTH 31 void get_boom_number...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
5 odpowiedzi
Sprawdzanie mojego MongoDB i zdobywanie niezwykłego dbs
Więc dzisiaj byłem w moim MongoDB i wpisuję show dbs. Poza moimi zwykłymi dbs jest jeszcze hacked_by_unistellar. Ktoś może wiedzieć, co mogę tut...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Co się dzieje, gdy wygasa dostęp do danych aplikacji FB
Posiadamy aplikację FB, która została zatwierdzona z zakresem stron pages_messaging. Token dostępu działa i mówi Wygasa nigdy. Istnieje jednak d...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można pobrać obrazów dokerów za proxy na pulpicie systemu Windows
Właśnie zainstalowałem okno dokowane na systemie Windows 10. Kiedy próbuję ściągnąć obraz hello-world, otrzymuję błąd:    Odpowiedź błędu z d...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Kliknięcie przycisku nie działa - React
Używam komponentu o nazwie „Modal”, który chcę uczynić globalnym, aby móc go używać w dowolnym innym komponencie. Modal będzie używany we wszyst...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać brakujący nagłówek odsyłający do aplikacji Cordova IOS
Używam Cordova do budowy aplikacji na iOS. Używam silnika jonowego , co oznacza, że ​​aplikacja jest obsługiwana z serwera internetowego urucho...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Blokowanie całej bazy danych SQLite3 podczas aktualizacji
Muszę zaktualizować bazę danych SQLite3, która upuści tabelę, ponownie ją utworzy, a następnie ponownie wypełni tabelę. Chcę mieć pewność, że ws...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Knex, Postgres i STRING_ARRAY: uzyskiwanie różnych wyników
Testowałem tutaj zapytanie za pomocą STRING_ARRAY: http://sqlfiddle.com/# ! 17/952405/1 Także tutaj: SELECT to_char(workshop_date, 'YYY...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje walidator do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? status prywatnej listy <Integer>;
Muszę zapobiec atakom XSS za pomocą walidatorów Spring. Czy istnieje adnotacja do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? @Digits(int...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę zadzwonić pod listonoszem?
Nazwałbym mój po listonoszem, ale nie mam takiego adresu URL. uruchamiam mój pod z tym Yaml: apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: mongo-...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT
Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto j...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Referencje-View nie działa. Skąd mam wiedzieć, czy kiedy klauzula „editorHasReferenceProvider” jest spełniona?
Otworzyłem katalog z plikami C /C ++. Nie mogę uzyskać wbudowanej wtyczki „Reference Search View” do pracy w VSCode - Insiders. Nie mam panel...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Próbuję wyregulować, wyśrodkować i wyregulować wyjście stopera
Mam program stopera, który jest w pełni funkcjonalny. Wszystko, co próbuję zrobić, to sformatować wyjście do wyrównania. To była sekcja kodu...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Groovy Code - Dopasowywanie pola za pomocą wyrażenia regularnego i generowanie pustej wartości, jeśli nie jest zgodne
Mam pole, które zostało utworzone na podstawie niektórych przeanalizowanych i sformatowanych danych. Jeśli wynik końcowy nie pasuje do określone...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Wykres liniowy wielu zbiorów danych z tabeli
Próbuję utworzyć wykres liniowy z wieloma zestawami za pomocą wykresu js i kątowego. Za pomocą mapy mogę zredukować dane json do pojedynczej tab...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Operacja FusedBatchNorm w MobileNetV2
W modelu MobileNetV2 istnieje operacja o nazwie FusedBatchNorm. Czy ktoś może wyjaśnić, jak działa operacja FusedBatchNorm?      0 0 Answer...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak poprosić o autoryzację wymaganego skryptu w Open Google Apps Script
Próbuję skonfigurować plik szablonu ze skryptem, który wymaga autoryzacji za każdym razem, gdy plik jest duplikowany. Chciałbym, aby autoryzacja...
spytał 8 miesięcy temu