pytania: strona 1

2 głosów
0 odpowiedzi
Grupowanie DataGrid - uzyskaj wiersze każdej grupy
Używam DataGrig Grouping dla moich danych. W moim nagłówku grupy używam pól wyboru dla sprawdzania komórek ColumnCheckBox, dlatego muszę mieć da...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekazać zmienne Django w aplikacji Angular 7
W bieżącym projekcie opartym na Angularjs 1.6.9, przekazuję wartości stałe django przez główną stronę html używając 'angular.constant', jak poka...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
500 wyjątków HTTP w kolbie, podczas próby odczytania pliku przez app.open_resource ()
Prawie taki tytuł. Wypróbowałem kod na moim lokalnym komputerze i było dobrze, ale podczas wdrażania (Phusion Passenger) to nie działa. from f...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nowy sterownik OLEDB (MSOLEDBSQL) nie przechowuje części frakcji datetime (.fff) w serwerze sql
Używam aplikacji dot net z c #. Jak chcę wyłączyć TLS 1.0. Muszę zmienić stary sterownik OLEDB na nowy (MSOLEDBSQL). Ale problem polega na ty...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
AttributeError w funkcji „sapm_celltemp” podczas używania 15-minutowej rozdzielczości danych pogodowych zamiast wartości godzinowych
(jestem tutaj nowy, proszę wybaczyć chyba nie do końca sformułowane pytanie) Mam problem z uruchomieniem metody run_model () z klasy ModelCha...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można połączyć się z usługą gitlab-ci z zadania (czasami)
Mam pracę z jakąś usługą http1: services: - name: $MY_DOCKER_REGISTRY/simple-http:1.0.0 alias: simple1 script: - ping -c2 si...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak utworzyć przycisk w HTML, który restartuje skrypt
Muszę dodać przycisk „Spróbuj ponownie” w sekcji html pliku „Guessgame.html” i poprawić skrypt, aby był uruchamiany po kliknięciu. Właśnie to ma...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Odległość Jaro Winklera w Objective-C lub Swift
Muszę wykonać rozmyte porównanie dużej liczby łańcuchów i patrząc na Jaro-Winkler , który szanuje różnice w kolejności liter. Czy ktoś wie, jak...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Szukaj i sortuj z danymi MySQL w PHP
Uczę się PHP, tworzę stronę, aby pokazać moją tabelę danych w MySQL. Chcę przywoływać, przeszukiwać, sortować z tymi danymi. Piszę warunki do...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak programowo programować urządzenie z podwójnym pasmem wifi lub pojedynczym pasmem Wi-Fi?
Generalnie starsze urządzenie ma jeden pasmo pojedynczego gniazda, które jest 2,4 ghz , a nowsze urządzenie zawiera gniazdo pasma 5 ghz , więc...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Zwracanie tablicy C z funkcji C do Pythona przy użyciu typów
Obecnie próbuję skrócić czas wykonywania programu Python, pisząc funkcję C, aby wykonać ciężkie podnoszenie bardzo dużej tablicy. W tej chwili p...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
4 odpowiedzi
W vba jaka jest poprawna składnia do przechodzenia przez wiele zakresów za pomocą &
Chcę przejść przez kod, aby wykonać następujące czynności: Jeśli w kolumnie E znajduje się pusta komórka, chcę podświetlić cały wiersz od A do H...
vba
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu, jak dodać instancję istniejącego elementu do faktury
Mam skrypt SSP, który próbuje utworzyć fakturę dla istniejącego klienta z opłatą określoną przez to, o co wnioskował. Ustawiłem pozycje opłat w...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozwiązać problem związany z formularzem okna rodzica i formularzem WPF dziecka
Jestem hostem WPF Control w Windows Form.I chcę wygenerować Graph w WPF na podstawie parametru wejściowego z Combo of Window Form, Combo ID W...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Angular 5. ng build --prod działa. Wdrożona aplikacja nie działa
wszystko działało dobrze do ostatniej aktualizacji npm Spójrz na http://projects.mcrit.com/dist/ Używam: Angular CLI: 1.6.56 Node: 8.9....
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Nie można dodać rozmiaru produktu do koszyka w aplikacji Ionic
Pracuję nad aplikacją e-commerce Ionic i dodałem rozmiar produktu, ale problem polega na tym, że jeśli produkt ma 4 rozmiary, użytkownik może wy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wdrożyć lekki plik handlowy IES?
Obecnie próbuję dodać implementację standardowego komercyjnego pliku świetlnego .IES w niestandardowym silniku, ale nie mogę znaleźć niczego w i...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekazać bufor python- / plik- obiekt do biblioteki, która oczekuje nazwy pliku bez zapisywania bufora na dysku?
Oto przykład, który jest bardzo zbliżony do mojego rzeczywistego użycia: import skvideo.io from smart_open import smart_open with smart_open(...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Korzystanie z obserwowalnego następnego - składnia maszynopisów
Jak mogę wywołać następne wywołanie zwrotne Observable? Nie użyłem dużo maszynopisów i nie wiem, gdzie znaleźć składnię. Obsługa obserwatora...
spytał 4 miesiące temu
9 głosów
3 odpowiedzi
Jak korzystać z funkcji math.log10 w całej ramce danych pand
Chcę wziąć logarytm z każdej wartości w ramce danych pandy. Próbowałem tego, ale to nie działa: #Reading data from excel and rounding values o...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
wybierz datagrid wiele wierszy na podstawie właściwości istnieje w Viewmodel WPF MVVM
Próbuję wybrać wiersze datagrid muliple z właściwości viewmodel. Stworzyłem właściwość observablecollection, która jest kolekcją pracownika, któ...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Angular + Springboot: Jak sprawić, aby przekierowanie aplikacji kątowej Routed do index.html było po stronie serwera?
Front-end mojej aplikacji jest w Angular, a usługi są napisane przy użyciu Spring Boot. Mój kod kątowy i kod usług są przechowywane w dwóch różn...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
operacja bezpiecznego mapowania wątków
Natknąłem się na następujący fragment kodu i zauważyłem kilka niespójności - dla wielowątkowego kodu bezpiecznego. Map<String,Map<St...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Angular 7: Subskrybowany proxy dla interfejsu API z różnymi adresami URL, ale przeglądarka chrome nadal skarży się na No 'Access-Control-Allow-Origin'
Używam @ angular /core ":" ^ 7.2.1 "i mam punkt końcowy, który znajduje się poza moim hostem lokalnym. Mój env to localhost: 4200 próbuje uzyska...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
uzyskaj dane dynamiczne w układach ngx w kątach 7
<ul> <li *ngFor="let tag of detail.tags"> {{tag.id}} - {{tag.name}} </li> </ul> <tag-input [ngModel]="...
spytał 3 miesiące temu