Soalan tagged [wpf]

-3 undi
0 balasannya
Bagaimana saya boleh mengikat dua klik pada item ListView (mvvm, tiada kod belakang)? [ditutup]
Saya mempunyai kod berikut:   <GridView> <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Author, Mode=Two...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
0 balasannya
Apakah cara paling tepat untuk menyesuaikan sepenuhnya kod ini dengan corak MVVM?
Saya mempunyai DataGrid dengan DataGridComboBoxColumn. Setiap ComboBox sepatutnya mempunyai drop-down yang sama: nilai-nilai baru yang dimasukka...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Berikan lebih daripada beberapa sifat UI dan serahkannya kepada komponen visual yang berkaitan secara generik
Saya mempunyai aplikasi WPF di mana saya menggunakan komponen UI. Apa yang saya ingin lakukan ialah lulus beberapa sifat sebagai hujah kepada fu...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Tetapkan nilai harta yang dilampirkan pada UserControl menggunakan sintaks elemen
Anggap saya mempunyai sebuah "Dilampirkan.Template" dari jenis DataTemplate dalam ruang nama ns yang saya ingin tetapkan pada UserControl saya m...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
MvvmCross 5.0.3 - WPF - Navigasi dan dapatkan kembali keputusan
Saya mempunyai beberapa masalah memahami sama ada atau tidak mungkin untuk menunggu jawapan selepas memanggil model pandangan melalui navigasi....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Isu memori apabila menggunakan semula System.Windows.Controls.Image dengan pelbagai imej
Saya mempunyai kanvas di tingkap dan dalam kanvas itu saya mempunyai imej. Imej ini adalah System.Windows.Controls.Image dan oleh itu ia tidak m...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Menamakan DispatcherTimer berdasarkan rentetan dari kaedah lain?
Saya cuba untuk menghasilkan 16 DispatcherTimers yang unik, tanpa perlu mencipta kod bagi setiap. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mengetahu...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Kaedah EF AddRange tidak berfungsi dengan data besar
Selamat pagi. Hari ini saya menghadapi masalah dengan kaedah EF 6 dan AddRange. Terdapat aplikasi WPF yang berfungsi dengan ~ 100000 rekod. S...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Isu WPF Mengikat jika saya memanggil kod dari UC lain
Hi saya mempunyai masalah untuk memahami mengikat dalam WPF. Saya telah mendapat Kawalan Pengguna dan mengandungi ListView, dan membaca data...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
WPF Button Trigger menukar anak Textblock Foreground XAML
Saya mempunyai butang ini dalam XAML: <Button Style="{StaticResource HeadButton}"> <TextBlock Style="{StaticResource HeadButtonTe...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Tukar pilihan kotak senarai untuk tuding pada akhbar utama
Jadi saya mempunyai autocompletebox yang mencari nama untuk menyaring dari senarai. Saya cuba untuk mendapatkan bar carian untuk mengisi kembali...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya boleh memperbaiki Ralat Navigasi / Bingkai di WPF? Ralat # CS1061
Saya cuba membuat halaman navigasi dengan bingkai di dalam dan saya mendapat ralat ini saya tidak dapat menyingkirkannya. Bingkai saya telah ber...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Perbatasan merah mengelilingi sel penghalang baris bertindih apabila menatal
Saya menghadapi masalah semasa menggunakan objek DataGrid dengan tajuk baris. Setiap baris jadual mengandungi objek yang mengimplementasikan ant...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Mengapa Formula Laporan Kristal tidak berfungsi untuk Data Kumpulan
Saya menggunakan medan rumus dan telah mencipta formula ini kepada kumpulan data berdasarkan null or not. tetapi ia tidak berfungsi dan sentiasa...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Apa yang berbeza antara aplikasi Thread dalam konsol dengan Thread dalam aplikasi WPF
saya menulis pengaturcaraan dalam c # dengan kedua-dua aplikasi konsol dan aplikasi wpf dengan kod yang sama, tetapi mempunyai hasil yang berbez...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Selepas mengikat WPF Polygon, grafik tetap tidak berubah
Saya digunakan secara langsung untuk menetapkan mata, grafik boleh dipaparkan dengan betul, dan kemudian mendapati bahawa prestasi melakukan itu...
wpf
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan penampil laporan kristal untuk wpf yang tersangkut pada masalah percetakan?
Saya sedang menjalankan aplikasi WPF dengan laporan kristal. Saya perlu memaparkan empat laporan pada klik butang tunggal. Untuk ini saya menggu...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyimpan toolkit carta WPF sebagai imej dalam clipboard?
Saya sudah menggunakan carta bentuk Windows dan saya dapat menyimpan kawalan carta di papan klip dengan kod-kod ini: Dim stream As New Sys...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
WPF toolbar - mengapa satu butang menunjukkan ToolTip tetapi bukan yang lain?
Dalam aplikasi WPF saya, berikut XAML di Toolbar menunjukkan ToolTip untuk butang Paste tetapi bukan untuk butang Copy. Pertanyaan : Mengapa...
wpf
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimanakah saya mengikat sebuah ComboBox ke dalam senarai yang terdapat di dalam ObservableCollection?
Oleh itu, saya mempunyai ObservableCollection jenis AcquisitionDeviceInfo, yang merupakan kelas tersuai, kelas custom ini mempunyai sifat jenis...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana dengan betul merancang permukaan 3D dengan ZXYPositions dalam ilNumerics?
Apa yang saya mahu capai? Saya sedang mencari algoritma evolusi untuk mendapatkan min /max fungsi bukan linear. Saya mempunyai aplikasi WPF y...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Sifat dalam Kawalan Pengguna WPF [pendua]
Apabila saya menetapkan nilai IsClosed semasa runtime, OnIsClosedChanged() dipanggil dengan baik. Walau bagaimanapun, Pereka menetapkan nilai ha...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Menggunakan LDAP dalam WPF untuk mencari pengguna tertentu dalam Direktori Aktif
Di WPF dan oleh itu dalam bahasa pengaturcaraan C #, saya cuba menggunakan LDAP untuk mencari pengguna tertentu dalam Active Directory. Saya dap...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengubah suai AvalonDock NavigatorWindow
Saya menggunakan AvalonDock sebagai pengurus dok untuk permohonan saya. Saya perhatikan bahawa ia mempunyai tetingkap Ctrl + Tab (yang Navigator...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk membetulkan imej yang tidak kelihatan dalam kawalan pengguna? [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Imej dalam Butang WPF tidak dapat dilihat di Runtime                       ...
bertanya 8 bulan yang lepas