Soalan tagged [vb.net]

1 undi
0 balasannya
menggunakan VB.net bagaimana saya lulus bukti kelayakan untuk melaporkan pelayan?
Saya cuba lulus bukti kelayakan kepada pelayan ssrs untuk memuatkan laporan sebagai PDF tetapi saya mendapat 401 ralat yang tidak dibenarkan....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
SSIS panggilan ke SMO berfungsi dalam Visual Studio tetapi gagal apabila dijalankan dari Job Agent Ejen di pelayan. Pekerjaan tidak menggunakan kerja SMO dengan baik
Saya menulis pakej SSIS 2017 yang menggunakan SMO (pengurusan pelayan sql) untuk menyegerakkan pelayan pemulihan bencana (DR) saya dengan pelaya...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Cara optimum untuk membuat dan menggunakan sambungan ODP.NET
Saya cuba memahami cara yang paling berkesan dan boleh dikekalkan untuk membuat dan menggunakan sambungan dengan ODP.NET. Pendekatan standard...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
RegEx untuk memadankan corak khas dalam VB.net
Saya mempunyai kod yang mengekstrak teks dalam fail SGM yang berlainan menggunakan rujukan Entiti fail (& Ch1;). Kod ini berfungsi dengan ba...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimanakah saya boleh menuliskan data dalam satu baris dalam Virtual Studio? (Fail Pangkalan Data Akses MS "
Saya ingin membuat aplikasi kecil apa yang boleh memudahkan kerja saya. Saya harus membuat satu proses pesanan beberapa label di mana saya me...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
Bagaimana hendak mendapatkan CType / DirectCast bekerja dengan pembolehubah yang ditetapkan bukannya jenis langsung?
Saya tidak boleh mendapatkan kod di bawah bekerja. Kesalahan di baris terakhir: Jenis 'ChangeType' tidak ditakrifkan. Adakah pengkompil be...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Paparkan rentetan sebagai paparan HTML pada pencetak, PDF, OneNote, Fax, XPS, dan sebagainya
Saya ingin mencetak HTML paparan dari string tidak kira apa jenis pengguna pencetak memilih. Saya cuba menggunakan System.Drawing perpustakaan d...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cmd.Parameters Vs Cmd.Parameters.Item
Saya menghadapi keadaan yang canggung dengan kod VB.Net. Saya mempunyai kod sumber ASP.Net menggunakan VB.Net yang ditulis pada akhir 2010....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Mengapa "Pengecualian jenis 'System.StackOverflowException' yang berlaku di dalam itextsharp.dll" boleh berlaku dan bagaimana untuk menyelesaikannya
Saya menggunakan iTextSharp versi 5.5. Saya mendapat ralat "Pengecualian jenis jenis 'System.StackOverflowException' terjadi di itextsharp.dll"...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Hantar senarai item dengan hyperlink yang dilampirkan ASP.net VB
Saya cuba menghantar e-mel dengan senarai item. Item ini mempunyai pautan yang dilampirkan dalam paparan grid. Dim mm As New MailMessage()...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
bagaimana untuk menetapkan rujukan objek dengan betul ke sesuatu objek? [pendua]
Saya mempunyai beberapa kod dan apabila ia dilaksanakan, ia melemparkan NullReferenceException, berkata:    Rujukan objek tidak ditetapkan ke...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Membuat Kawalan Pengguna yang berada dalam dua bahagian
Saya membuat kawalan panel yang boleh dilipat yang terdiri daripada label yang boleh diklik berlabuh di bahagian atas dengan anak panah atas /ba...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyimpan toolkit carta WPF sebagai imej dalam clipboard?
Saya sudah menggunakan carta bentuk Windows dan saya dapat menyimpan kawalan carta di papan klip dengan kod-kod ini: Dim stream As New Sys...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Lajur paparan berdasarkan baris yang dipaparkan dari jadual SQL Server yang lain di vb.net
Saya agak baru untuk vb.net. Bagaimana untuk memaparkan nilai data baris sebagai nama lajur dalam vb.net? Memandangkan beberapa struktur jadu...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
bagaimana untuk membuat sql menurut semua nilai baris dipilih datagridview?
saya ingin membuat sql accordindg kepada semua nilai dalam nilai rows.the yang dipilih datagridview yang terdapat dalam nombor lajur 8.i cuba ko...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Bagaimana saya boleh membuat ujian unit menggunakan vb.net?
Saya cuba melakukan ujian unit menggunakan kod berikut tetapi saya tidak boleh melakukannya. Adakah anda ingin menyemaknya dan memberi saya pand...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
3 balasannya
Imej dipotong (diregangkan) apabila menyeret dari pandangan ke aplikasi .net
Kami mempunyai aplikasi yang pengguna menyeret fail dari desktop mereka atau dari pandangan ke. Ini berfungsi dengan baik untuk fail sebenar, un...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menyokong 2 jarum jari / zum jari dari ketepatan pad sentuh dalam aplikasi wpf .net?
Saya mempunyai kod .net untuk aplikasi WPF yang mengenali dua jepit jari untuk mengezum atau memutar dan menterjemahkan manipulasi tetapi hanya...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Penyerahan objek statik dan bukan rujukan dinamik
Saya ingin membuat tugasan statik objek ke aray objek tersebut. Pada akhir kod di bawah, ketiga-tiga penyertaan (0,1,2) di titik array CO_m_cont...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Gambar Laporan Kristal Memaparkan secara rawak
IM MENGGUNAKAN VB.NET - ULASAN SQL DAN CRISTAL Saya cuba memaparkan imej ke dalam laporan laporan kristal tetapi imej dipaparkan 20% dari mas...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Split multi line dalam VB
Saya mempunyai masalah dalam berpecah berbilang baris di mana ia hanya memisahkan baris pertama. Saya mahu memecah semua baris. Dim a As Strin...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mencari semua item kosong dalam jadual data vb.net
Saya mempunyai jadual data dengan banyak item dan beberapa item adalah batal. Saya ingin mencari semua item dengan yang batal dan masukkan Strin...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Adakah terdapat cara untuk memeriksa keadaan NOEXEC?
Saya telah mencari sedikit masa dan tidak dapat mencari sesuatu untuk bermula. Jika ini adalah pendua saya sangat sedih tetapi mungkin kata kunc...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Tidak boleh memberi tumpuan kepada elemen Form Windows dalam WPF WindowsFormsHost
Saya cuba menetapkan fokus pada kotak canggih Windows Forms dalam WindowsFormsHost, tetapi nampaknya tidak berfungsi. RichTextBox1.Focus ()...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyerapkan lajur DataGrid dan keputusan dalam TextBox, label atau footer Grid di VB.net WPF?
Bagaimana untuk SUM lajur DataGrid dan menunjukkan hasil dalam kotak teks, label atau footer grid di vb.net WPF?      0 1 Jawapan          ...
bertanya 8 bulan yang lepas