Soalan tagged [unit-testing]

-1 undi
0 balasannya
Bagaimana Mock django chained pertanyaan menggunakan python unittest
func_to_test.py from models import MyModel def myFunc(): #Query 1 queryset_exists = MyModel.objects.filter(id=0).exists()) #Query 2 q...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Jasmine menguji perkhidmatan negeri
Saya baru menguji Jasmine dan mencari "amalan terbaik" untuk ujian unit perkhidmatan AngularJS yang berkonsepkan. Kebanyakan tutorial saya dapat...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Ujian unit fungsi terurai
Saya menggunakan fungsi debounce dalam komponenDidMount seperti: ... if (setNavigationSections) { setNavigationSections(filt...
bertanya 8 bulan yang lepas
-3 undi
0 balasannya
Sila jelaskan laporan liputan kod sudut [ditahan]
Saya cuba memahami laporan liputan kod sudut. Apakah ciri-ciri yang berbeza yang berkaitan dengan kod sebenar - pernyataan, cawangan, fungsi, ba...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Jenkins ujian kelakuan hasil
Saya baru kepada Jenkins dan lewat saya melihat bahawa dalam salah satu tugas ketika saya membina keputusan ujian aplikasi berubah walaupun peru...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menguji perubahan warna elemen pada tetikus tetikus dalam ujian unit Sudut menggunakan Jasmine?
Saya ingin menyemak perubahan warna apabila tetikus tetikus berlaku pada teg anchor. Warna teksnya ialah # 333333 dan pada tetikus tetikus ia ak...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Ujian Spring / JUnit - Mengendalikan berbilang transaksi setiap ujian
Saya baru untuk Spring Boot Testing dan tidak pasti sama ada ia betul betul bagaimana kita menggunakannya. Kami menggunakan Spring Boot 1.5.8.RE...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana cara mengejek kaedah generik dengan parameter perwakilan
Dalam kelas abstrak saya mempunyai kaedah maya dengan tandatangan ini. public virtual async Task<TResult> MethodAsync<TParameters, TR...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Tidak boleh menambah ujian unit ke. Ujian Unit Teras Unit Teras NET. VS2017
Jika saya Tambah Projek Ujian MSTest Baru (.NET CORE) "kepada penyelesaian saya, maka klik kanan goto yang dijana yang baru dijana" Tambah ">...
bertanya 8 bulan yang lepas
10 undi
2 balasannya
Dapatkan bidang yang diisytiharkan java.lang.reflect.Fields dalam jdk12
Dalam java8 adalah mungkin untuk mengakses medan java.lang.reflect.Fields kelas menggunakan contohnya. Field.class.getDeclaredFields(); Dal...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Restsharp: kandungan IRestResponse kembali "[]"
Saya cuba melaksanakan ujian api saya menggunakan restsharp, yang nampaknya merupakan alat yang sangat kuat dan mudah digunakan untuk ujian muda...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengejek fungsi dalam perasan atau mengelakkan lalai?
Saya cuba menggunakan ujian bereaksi-tindak balas untuk melakukan beberapa ujian integrasi Saya mahu mengejek fungsi seperti di dalam kelas r...
0 undi
0 balasannya
C ++ Unit test - Amalan baik? [ditutup]
Saya hanya menggunakan C ++ dalam gaya C dan baru-baru ini saya mempelajari amalan terbaik dalam C ++. Soalan saya mengenai ujian unit dalam C +...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
0 balasannya
Kes Ujian Unit
Saya pemaju android yang bekerja pada kes ujian unit kotlin dan mempunyai fungsi class ExpiryDateValidator @Inject constructor() { var isValid...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Tiada arahan dengan "exportAs" ditetapkan kepada "cdkStep"
Saya mendapat ralat ini dari karma /jasmin dalam spec.ts saya:    Tiada arahan dengan "exportAs" ditetapkan kepada "cdkStep" <!-- Step...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menulis ujian unit untuk melanggan panggilan balik perkhidmatan
Saya belajar bagaimana menulis ujian unit dalam sudut. Saya buat httpService yang mempunyai kaedah sendToServer. Setiap komponen menggunakannya...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
treeModel tidak ditentukan semasa ujian angular-tree-component
Saya bekerja dengan sudut komponen-pokok untuk menunjukkan pokok kategori dalam komponen stateless dalam sudut. Pada masa ini, saya mempunyai...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Bagaimana saya boleh membuat ujian unit menggunakan vb.net?
Saya cuba melakukan ujian unit menggunakan kod berikut tetapi saya tidak boleh melakukannya. Adakah anda ingin menyemaknya dan memberi saya pand...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Dialog Bahan Sudut Mock selepasClosed () untuk ujian unit
Saya membuka mat-dialog saya dengan fungsi berikut: accept() { let dialogRef = this.dialog.open(AcceptDialogComponent, { data: { hasAcc...
-1 undi
1 balasannya
Menjalankan modul ujian unit dalam Python
Saya mempunyai ujian unit. Nama itu test_mymod.py Snippet: ... import mymod import os import unittest class myTestCase(unittest.TestCase)...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Tidak dapat mengimport InstantTaskExecutorRule dalam kes ujian 'jUnit' saya walaupun selepas menambahkan 'ketulenan ujian' - ujian Android
Saya menulis kes ujian untuk LoginViewModel saya. Di mana saya mahu melaksanakan operasi setValue() pada MutableLiveData saya. Untuk mengelak...
0 undi
0 balasannya
Pact Testing PactProviderRule tidak dikesan
Saya bermula dengan ujian Pact, dan saya mengikuti contoh dari Pact-JVM-Example < /a>, kemudian saya mencipta ujian saya sendiri Produser ke...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana unit menguji butang dalam seksyen ngfor
Saya mempunyai butang dalam tag nav, yang diberikan oleh perulangan <nav *ngFor="let test of getTests(); let last = last"> <butto...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Kenapa saya tidak perlu menggunakan lib parti ke-3 seperti rewiremock untuk membuat semula dan bergantung kepada orang lain? [pendua]
Dalam soalan ini yang saya tanya di sini: Why tidak mengubah modul mengemaskini rujukan jika memanggil modul itu dari modul lain, tetapi tid...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Unit ujian 'pathlib.Path.is_file' dalam Python 3.x
Saya baru untuk ujian unit dalam Python dan mempunyai masalah untuk mendapatkan ujian saya berjalan. Saya ingin melaksanakan kelas ujian berikut...
bertanya 8 bulan yang lepas