Soalan tagged [typescript]

0 undi
1 balasannya
Nilai-nilai Returns Enum Object.values ​​()
Kenapa Object.values() dan Object.keys() sentiasa memberi kedua-dua kekunci dan nilai? Pertimbangkan kod berikut: enum Enum { FOO,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Semak struktur JSON rekursif untuk nilai numerik matchinig dalam Tetapkan dalam Ungkapan Jenis
Saya mempunyai UI di mana pada mulanya Pengguna harus menyemak beberapa kotak pilihan. Kotak centang mempunyai ID berurutan. Struktur JSON untuk...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menukar header secara dinamik di meja pintar?
Saya perlu menukar nama atau pengepala lajur dalam jadual pintar, sama ada secara dinamik atau selepas beberapa peristiwa. Saya menggunakan t...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Tidak boleh nyahtanda kotak semak menggunakan sudut
Saya menggunakan senarai kotak pilihan agar pengguna memilih peranan. Hanya satu kotak semak yang mesti dipilih setiap masa. Jadi, jika saya hen...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
menguji fungsi peribadi dalam bentuk teks dengan jest
Dalam kod di bawah, kes ujian saya telah diluluskan seperti yang diharapkan tetapi saya menggunakan stryker untuk ujian mutasi, fungsi handleErr...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Penyusun Arahan Objek mengikut Jenis Nama Objek
Dengan menggunakan TypeScript, saya cuba menyusun pelbagai objek dengan nama objek sebenar, bukan kunci objek. Kunci nama ada pada objek ini jug...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Apabila memuat naik satu fail, Filepond menghantar fail kosong sebelum menyerahkan fail "sebenar"
Saya cuba memahami apa yang dimuatkan oleh Filepond kepada kaedah pelayan saya dan saya telah menyebarkan sesuatu yang benar-benar mengelirukan....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Penyataan TypeScript - "debugger;" tidak berfungsi semasa bekerja dengan Persekitaran QA dalam Sudut
Saya sedang menjalankan aplikasi sudut dengan persediaan pelbagai persekitaran. Saya menghadapi masalah apabila saya cuba menubuhkan beberapa ti...
0 undi
2 balasannya
Ujian berhenti dengan tindakan bersyarat pada element.isDisplayed dan unsur tidak dipaparkan
Dalam ujian saya, saya mempunyai syarat untuk memeriksa sama ada pop timbul dipaparkan. Jika ya, butang batal diklik. Tetapi jika muncung tidak...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan antara muka pada pasangan kunci / nilai sedia ada tetapi tidak diketahui sekarang?
Saya mempunyai antara muka berikut: interface Item { _id: string; name: string; amount: number; type: 'a' | 'b' | 'c'; v...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Cara menggunakan kelas SUPER sambil melanjutkannya dari kelas Abstrak
Saya mempunyai kelas abstrak yang mempunyai 4 argumen dalam pembangunnya sendiri: export abstract class AbstractType implements OnInit, Destro...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Bagaimana untuk menyembunyikan papan kekunci selepas menyentuh di luar medan teks?
Saya mempunyai aplikasi merentas platform. Saya mempunyai borang yang mempunyai lebih daripada satu TextField. Saya ingin menyembunyikan papan k...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
bootstrap Membuka mod adat default bootstrap modal
Ng-bootstrap mod komponen adat yang berfungsi dalam klik butang (klik) = "modalDefault.show ();" saya perlu buka di ts <app-modal #modalDef...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bolehkah saya menggunakan jenis sebagai nilai (atau dengan betul menyimpulkan jenis kelas generik daripada parameter pembina)?
Saya mempunyai kelas generik yang menerima jenis lain dan nama utama dari jenis ini. Saya mahu juga memulakan harta dengan nama kunci ini. Saya...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Pengendali <tidak boleh digunakan untuk jenis Nombor dan boolean
Saya mempunyai tiga nombor dan saya cuba membandingkan jika salah satu daripadanya termasuk dalam yang lain 2. let myMonthly = this.profile....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
"Sistem tidak ditakrifkan" apabila membina API RESTful dengan TypeScript
Saya cuba membina API RESTful menggunakan TypeScript dan SystemJS // index.ts // Import express import express from "express" // Imports route...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana menggunakan pernyataan kes dengan forEach dalam sudut 6?
Saya mahu memilih produk dalam app.html dari typesFurniture , dalam fungsi uploadFiles () untuk melaksanakan produk yang telah saya pilih, teta...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Main dalang sebelum ujian dan lulus halaman ke ujian
Saya ingin memulakan contoh boneka di ava sebelum semua ujian dan lulus halaman untuk semua ujian, jadi saya boleh bekerja dengan contoh bonek...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Penguntukan nilai kamus yang tidak selamat dengan kunci jenis kesatuan dalam mod yang ketat
TypeScript kelihatan tidak sesuai apabila nilai kamus diberikan oleh kunci jenis kesatuan, walaupun menggunakan typescript@3.4.5 dan mod yang ke...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bolehkah ini refactored kepada gaya yang lebih komposit yang dilihat dalam contoh?
Saya cukup baru untuk rxjs dan contoh ini saya telah temui tidak berasa begitu anggun. Pada dasarnya, bagaimana saya boleh menyusun 3 pengamatan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana cara menggunakan sudut 6 projek untuk liputan kod menggunakan istanbul
Saya mahu hanya instrumen kod sumber projek sudut 6 saya (fail ts). Oleh kerana saya tidak mempunyai sebarang kes ujian unit, maka saya tidak da...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk memanggil dua kali permintaan HTTP yang dilanggan
Saya sedang mengusahakan aplikasi yang menggunakan SSR. Semasa memasuki aplikasi, saya menghantar permintaan untuk mendapatkan beberapa produk....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Dropdown di dalam jadual primeng
Saya menggunakan senarai drop down di dalam turbo turbo. Saya mempunyai array yang terdiri daripada dua array yang membentuk pilihan untuk menu...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Isomorphic TypeScript / memerlukan
Saya mempunyai 4 fail Settings.ts type sayType = () => string; export interface SettingsModule { sayEnv: sayType; } settings....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
npm menerbitkan kandungan dist kecuali dist sendiri
dalam pakej.json saya ada "files": [ "dist/*" ] Dalam kes ini jika saya menerbitkan pakej saya, saya akan menerbitkan dist dengan kandung...
bertanya 8 bulan yang lepas