Soalan tagged [sqlite]

-1 undi
0 balasannya
Mengunci pangkalan data SQLite3 keseluruhan semasa kemas kini
Saya perlu mengemas kini pangkalan data SQLite3, yang akan menjatuhkan jadual, mencipta semula, dan kemudian mengisi semula jadual. Saya ingin m...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Database SQLite semakin terkunci apabila perintah Alter atau Drop digunakan dalam aplikasi c # saya
Saya telah membuat aplikasi C # yang menggunakan pangkalan data sqlite untuk penyimpanan data. Aplikasi ini dipasang pada mesin klien dan ber...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk mengedit dan mengemas kini qtableWidget yang disambungkan ke pangkalan data?
Saya baru untuk GUI python dan saya menggunakan pyqt4. Buat masa ini kod saya mempunyai GUI yang mempunyai qtableWidget dan ia menunjukkan data...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
4 balasannya
Bagaimana untuk menambah kunci baru: pasangan nilai kepada pemboleh ubah keadaan array yang sedia ada bertindak balas asli
Saya mempunyai fungsi pangkalan data yang mengembalikan beberapa baris dari pangkalan data sqlite kemudian menyimpannya dalam keadaan rows = a...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Mengoptimumkan fail DB SQLite untuk android
Saya menukar xlxs ke jadual CSV dan akhirnya menukarnya ke fail Sqlite DB menggunakan DB Browser untuk SQLite. Saiz fail DB Sqlite saya adala...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Sekiranya ada cara untuk mengira pra-View SQL untuk mempercepat pertanyaan daripada itu?
Saya melakukan pelbagai SELECT yang berbeza dari SQLite VIEW (jadual dinamik) menggunakan kitaran dalam Python. Permintaan SQL yang mendasari VI...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Adakah terdapat SQLite equivelant untuk SHOW CREATE TABLE dari MYSQL?
Saya bekerja dengan sqlite3 dan cuba untuk mendapatkan penyataan jadual pembuatan jadual yang telah saya ubah sejak saya menciptanya. Walau baga...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Gunakan sqlite3 di Electron dengan Ionic 4
Saya ingin menggunakan Electron untuk Desktop dalam aplikasi Ionic 4 saya. Tetapi saya tidak dapat menggunakannya dengan plugin cordova-sqlite-s...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
SQLITE / JAVA: Fail pangkalan data dikunci (pangkalan data dikunci)
Saya mendapat ralat ini semasa memasuki fungsi kedua saya. Saya tahu saya tidak perlu membuka sambungan sementara ada yang lain tidak ditutup te...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Fail jar tidak dapat membaca fail pangkalan data sqlite
Saya mencipta aplikasi JavaFX dengan membaca dan menulis kepada pangkalan data sqlite . Saya telah membuat sambungan ke fail pangkalan dat...
bertanya 7 bulan yang lepas
-4 undi
1 balasannya
Bagaimana saya boleh mengakses contoh pangkalan data pada iOS menggunakan Swift [ditutup]
let fileURL = try! FileManager.default.url(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask, appropriateFor: nil, create: false) .appendingPa...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya boleh menggunakan JOIN dan KES SEMULA pernyataan dalam kes ini (android sqlite)
Saya mempunyai dua jadual) CREATE TABLE `Company` ( `companyName` TEXT, `status` TEXT, `extra` TEXT, `companyId` TEXT,...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Hubungan pada entiti - android
Saya menggunakan komponen arkitek dan saya perlu menetapkan banyak query pada nilai di bawah. Bagaimana untuk mewujudkan hubungan di antara bawa...
0 undi
0 balasannya
Bagaimanakah saya boleh memberitahu Kaedah PATCH yang saya hendak kemas kini
Saya sedang mengerjakan API REST yang mudah dan saya mengalami masalah dengan kaedah PATCH. Saya tidak tahu bagaimana saya boleh memberitahu kae...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Projek ERROR: WebKit memerlukan SQLite. Sama ada menjadikannya melalui pkg-config.?
   Project ERROR: WebKit memerlukan SQLite. Sama ada menjadikannya melalui   pkg-config, tetapkan $SQLITE3SRCDIR atau bina WebKit di bawah qt5.g...
bertanya 7 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengalihkan data kelas ke dalam halaman xaml?
Saya mendapat masalah semasa memindahkan data dari kelas ke xaml halaman, Dalam data konsol saya menunjukkan di kelas tetapi tidak lulus ke xaml...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimanakah saya boleh menggunakan pengendalian pengecualian semasa menghantar nilai pendua dalam penyataan insert, jika saya menghantar banyak nilai dalam kumpulan?
Saya telah menulis satu kaedah kelas yang akan mengambil "kumpulan" data (setiap baris yang membuat "nilai" dimasukkan, melalui SQL, kepada pang...
bertanya 7 bulan yang lepas
-4 undi
1 balasannya
Bagaimanakah anda memberikan pemboleh ubah kepada sel tertentu?
Dalam kes ini, saya mempunyai pangkalan data pengguna yang mudah untuk log nama pengguna dan kata laluan. def load(*args): options = {"level":...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Menetapkan nilai lajur boolean berdasarkan kewujudan nilai dalam set
Saya mempunyai jadual SQL format (INTEGER, json_array (INTEGER)). Saya perlu mengembalikan hasil dari jadual yang mempunyai dua lajur boolean...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
sqlalchemy - DetachedInstanceError apabila menggunakan session sebagai contextmanager dengan sqlite
Saya pasti terdapat salinan di tempat tetapi tidak dapat menemuinya. Jika anda berbuat demikian, sila tandakan soalan ini sebagai pendua. Per...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
5 balasannya
Bagaimanakah saya dapat mencari aplikasi saya dan fail SQL .db di Android
Saya telah membuat Apl Android pertama saya dengan SQLite dan mengujinya pada telefon saya. Sekarang saya memasang SQLiteManager di telefon dan...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Perbezaan antara SQLiteConnection dan SQLiteConnectionWithLock
Saya menggunakan SQLite-net dalam projek saya. Pada masa ini saya menggunakan SQLiteConnection dan mengendalikan semua kunci DB /membuka kunci d...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
SQLite - Baris Kembali Walaupun Mereka Duplikat
Saya mempunyai jadual SQLite yang sederhana yang mempunyai lajur ID. Saya mempunyai beberapa ID pembolehubah yang mungkin pendua antara satu...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
3 balasannya
pertanyaan carian tepat sql daripada yang lain
Saya mempunyai jadual yang mempunyai banyak lajur. Tetapi kita pertimbangkan di sini 2 tiang. Nama adalah Lajur1 dan Lajur2 . Dan nama jadual...
bertanya 7 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Bagaimana unik setiap baris dalam jadual sqlite. Bukan sekadar lajur berturut-turut
Saya mempunyai jadual sqlite dengan dua lajur seperti nama dan nama keluarga saya mahu nama dan nama keluarga mestilah berbeza bukan hanya nama....
bertanya 7 bulan yang lepas