Soalan tagged [setstate]

0 undi
1 balasannya
Mengklik butang tidak berfungsi - Beraksi
Saya menggunakan komponen yang dipanggil "Modal" yang saya ingin buat global supaya saya dapat menggunakannya dalam sebarang komponen lain. Moda...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana cara memanggil setState untuk SharedPreferences di dalam BlocBuilder tanpa mendapat gelung tak terhingga?
Saya mempunyai StatefulWidget, yang perlu mengambil pembolehubah akaun pengguna yang disimpan di SharePreferences, untuk memaparkan semua datany...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Panggil setState di dalam fungsi di dalam fungsi
Saya cuba menghubungi setState di dalam fungsi di dalam fungsi. Berikut adalah fungsi saya. //iohook Idle Functions. setIdleTimeout = (mil...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menolak array untuk menyatakan beberapa kali dalam reaksi SetState asli?
Saya ingin menolak beberapa array ke keadaan yang sama (array) seperti di bawah. constructor(props){ super(props); this.state = { itemsArr...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Bagaimanakah saya dapat menyiapkan kelas aktif pada setiap komponen kanak-kanak semasa menetapkannya untuk aktif untuk kanak-kanak yang diklik?
Saya cuba untuk menetapkan kelas aktif pada komponen B kanak semasa melumpuhkan kelas aktif pada komponen kanak-kanak A apabila saya mengklik pa...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Melaksanakan panggilan API bersarang bersarang dengan setInterval untuk papan pemuka: fetch () + React + Typesctipt
Saya cuba untuk membawa halaman papan pemuka dengan meja bereaksi. Saya mahu jadual disegarkan setiap 2 saat. Juga saya mempunyai dua panggilan...
bertanya 7 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Bagaimana cara memanggil setState dengan data dari alat peraga? React Native
Saya mempunyai komponen Home yang dipanggil selepas pengguna masuk Terdapat beberapa data dalam skrin itu, dan di header saya mempunyai butang i...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
kaedah kelas dipanggil oleh kanak-kanak klon tidak mencetuskan setState () pada halaman tambah nilai
Saya mempunyai komponen pembalut yang membekalkan borang yang disediakan sebagai kanak-kanak. Pembalut mengklonkan unsur kanak-kanak dan melewat...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan keadaan, terus mendapat TypeError: Tidak dapat membaca 'setState' harta benda yang tidak ditentukan
Saya cuba untuk menetapkan keadaan dengan data yang datang dari mendapatkan axios.Tapi saya terus mendapat ralat ini TypeError: Tidak dapat memb...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan semula komponen bapa onclick bertindak balas
Saya melakukan menu dengan submenu dengan React. Mengklik pada menu utama (Contoh: CRM) mencipta submenu (Contoh Hijo: Argumentarios) tetapi apa...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimanakah saya boleh menetapkan keadaan hanya jika terdapat keadaan?
Saya mempunyai peratusan ke dalam paparan teks yang berubah, tetapi ia tidak boleh melebihi 100%. Saya menggunakan fungsi dengan setstate dan sa...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Reaktikkan TextInput Native flickering pada setState
Saya sedang membina komponen Input Mata Wang menggunakan React Native TextInput. Walaupun pengguna menaip, keperluannya adalah bahawa teks harus...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk melumpuhkan hanya butang yang dipilih diClick di dalam .map () fungsi REACT js
Saya berbelanja Permohonan di REACT js. Saya memaparkan semua produk menggunakan fungsi .map (), dan juga menunjukkan butang "ADD to CART" di...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Tetapkan keadaan ketika menguji komponen berfungsi dengan menggunakanStat () hook
Apabila saya menguji komponen kelas dengan enzim saya boleh lakukan wrapper.setState({}) untuk menetapkan keadaan. Bagaimanakah saya boleh melak...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Reaktikkan kunci objek setState dengan sasaran peristiwa bersyarat
Saya mempunyai masalah untuk menetapkan kekunci objek dalam keadaan. Oleh itu di bawah kod adalah satu bentuk dengan tajuk, badan, bandar dan ne...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Reaktikkan kunci objek setState dengan sasaran peristiwa bersyarat
Saya mempunyai masalah untuk menetapkan kekunci objek dalam keadaan. Oleh itu di bawah kod adalah satu bentuk dengan tajuk, badan, bandar dan ne...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan keadaan dengan pengendali penyebaran, apabila menggunakan pemboleh ubah untuk kunci?
Saya mempunyai bahagian tertentu seperti: this.state = { receipts: { qwer12r: {color: 'red', size: '20'} qas123e: {colo...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan keadaan dengan pengendali penyebaran, apabila menggunakan pemboleh ubah untuk kunci?
Saya mempunyai bahagian tertentu seperti: this.state = { receipts: { qwer12r: {color: 'red', size: '20'} qas123e: {colo...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
1 balasannya
tidak dapat menetapkan di dalam jika pernyataan
Cuba untuk mengemas kini keadaan tindak balas dalam pernyataan jika. Apabila syot kilat mengembalikan benar - > menukar keadaan dari benar...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Rakaman Pemula Asli tidak mengemas kini keadaan
Saya sedang membangunkan aplikasi native yang bertindak balas. kerana saya menggunakan pemetik untuk memilih item dan mengemaskini keadaan. Masa...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Reaktikkan perbezaan objek setState vs fungsional
sDoing a React course Saya berhadapan dengan situasi yang aneh memotong objek dari negeri. Pengajar kursus menggunakan kemas kini keadaan bukan...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Lulus Variable untuk setState
Saya baru bertindak balas. Dalam program saya, pengguna diminta untuk mengklik butang, dan mengikut butang itu, keadaan diubah. Ini adalah ba...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
setState tidak kekal
Saya cuba membuat sidemenu yang mempunyai pilihan yang boleh dilipat. Berikut adalah kod saya: export default class CRSideMenu extends Reac...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
reaksi asli. Nilai Ralat Rujukan tidak ditakrifkan
Saya menghadapi masalah menetapkan keadaan dalam reaksi asli. Saya boleh konsol.log nilai itu baik-baik saja tetapi apabila saya memanggil setSt...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
ReactJS - setState bekerja dengan cara yang pelik
Saya cuba menambah sesuatu pada senarai, dalam bentuk array negara. Walau bagaimanapun, dengan kod semasa saya, item pertama tidak menambah send...
bertanya 9 bulan yang lepas