Soalan tagged [sas]

0 undi
2 balasannya
Dummary Perbezaan nombor berubah dalam SAS
Kod saya berjalan dengan baik sehingga saya menambah baris terakhir untuk umur 5+. Adakah sesiapa tahu apa yang salah dengan garis itu? Terima k...
sas
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
CALL SYMPUT sebuah pengendali watak didapati dalam fungsi% EVAL
Pada masa ini saya cuba untuk mencipta makro yang menetapkan bahagian rentetan kepada senarai pembolehubah global di mana bahagian rentetan dipi...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana Saya Boleh Menghentikan Langkah SAS Data dari Membuka Prompt Perintah
Saya telah berjaya melaksanakan panggilan ke kod Python dalam antara muka SAS saya, terima kasih kepada orang yang indah di tanah Stackoverflow....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Hasil regresi kembali 0 dalam Panduan SAS Enterprise
Saya baru kepada SAS. Saya cuba membuat pembolehubah dummy dalam SAS dan menjalankan regresi. Selepas melakukan penyelidikan, saya meletakkan ko...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
3 balasannya
Bagaimana saya menulis sebuah Do-Loop yang mencipta grafik untuk setiap orang yang unik?
Saya cuba menjalankan satu set data yang besar dan membuat satu plot yang berselerak untuk setiap orang. Saya ingin menjalankan ini dalam SAS me...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana anda menambah ruang di hadapan setiap huruf modal dalam rentetan makro, di SAS?
Saya mempunyai beberapa pembolehubah makro seperti ini: %let name=MyCamelisedString; Dan saya mencari formula untuk menambah ruang secara a...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Transposisi bersyarat menggunakan SAS
Saya mempunyai dataset yang kelihatan seperti berikut untuk pelbagai pesakit. Saya cuba untuk menolak setiap nilai lawatan dari nilai asas pembo...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bagaimanakah saya boleh memaksa SAS untuk menunggu arahan untuk melaksanakan sepenuhnya?
Saya mendapat sedikit masalah dengan menjalankan sesi SAS saya, dan seterusnya menunggu skrip Python selesai. Saya menggunakan Python untuk anal...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana membaca butiran ruang cakera Server melalui kod sas
Di sini saya perlu membaca butiran penggunaan cakera pelayan tingkap saya dari kod sas. Below thing I want to achieve(using SAS code): C:>w...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Tentukan struktur BASE apabila menggunakan PROC APPEND dengan BASE kosong
Saya cuba membuat satu dataset melalui lelaran gelung makro. Saya telah mendapati bahawa pembekal proc tidak memerlukan BASE yang ditetapkan unt...
sas
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Gunakan getColumnName () atau getColumnLabel () untuk getString ()?
Saya menghadapi masalah dengan pemandu jdbc SAS yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan bertanya-tanya apa yang akan menjadi kelakuan JDBC...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Tukar ddmmyyyy teks ke tarikh SAS dengan format Date9
Saya mempunyai lajur teks dengan data dalam bentuk 'dd.mm.yyyy'. Saya perlu menukarnya kepada SAS Date dengan format Date9. mydate(text format...
sas
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Pemboleh ubah watak pelik tidak boleh diubah menjadi angka
Saya mempunyai txt ini New_Wireless_Fixed dan ketika saya membacanya menggunakan langkah data, ia membaca nilai untuk Dijual /Dana tetapi ia tid...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
SAS: Cara menapis menggunakan kata kunci berganda dari satu kumpulan
Saya mempunyai data yang mempunyai aktiviti yang dilakukan setiap orang semasa musim - Name Season Activity A 1 x A 1 y A 1 z A...
sas
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Kekalkan Pernyataan, Kumpulan dan IF dalam SAS ke Python
Untuk memberikan intipati, saya cuba untuk menandakan pembolehubah "RUN" yang memenuhi syarat GROUPBY dan JIKA. Di bawah adalah kod yang saya me...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Bagaimanakah saya membuat makro gelung SAS yang mengira harga asas menggunakan dataset oleh minggu mengikut item oleh kedai?
Saya cuba memasukkan algoritma saya untuk mengira harga baru bergantung pada tempoh masa minggu rolling dan peratusan promosi ambang. Saya memer...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Had objek Hash pada bilangan kunci - lookup rekursif yang besar [SAS]
Saya menggunakan objek hash untuk carian rekursif. Contoh data id1 id2 A B B C C D Output orig_id id1 id2 A...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk mengimport fail sas7bdat ke dalam R dengan mana klausa
Saya ingin mengimport fail dalam .sas7bdat ke R. Fail ini sangat besar, jadi saya perlu mengimport hanya baris yang sepadan dengan kriteria yang...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
gelung keseluruhan kod banyak kali pada program SAS menyebabkan ralat
Saya mempunyai kod panjang sekitar 5000 baris. Apabila saya makro program ini, dan gelung beberapa kali. Ia dilaksanakan dengan jayanya tetapi j...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Mengira BMI menggunakan logik SAS
Saya mempunyai dataset yang kelihatan seperti berikut untuk ramai pesakit Patient VisitDate Value Unit Type A Jan12019 1...
sas
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Menyusun dataset SAS tetapi mengekalkan susunan satu set data
Saya ingin menambah kepada makro yang digunakan sebagai sebahagian daripada proses standard. Makro kini menyatukan pelbagai kumpulan data dari k...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Memanggil R dari SAS dan isu ingatan
Saya bekerja dengan dataset yang sangat besar (~ 30 juta baris). Saya biasanya bekerja dengan dataset ini dalam SAS tetapi ingin menggunakan beb...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Buat Variable Minggu Berdasarkan Perubahan Masa Tarikh
Soalan mudah, saya fikir. Saya mempunyai pembolehubah checkin_date_time dalam pangkalan data dengan ribuan rekod unik. Pangkalan Data...
sas
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Tagged ODS RTF
Saya cuba untuk membuat garis bawah (_) muncul dalam output saya semasa menggunakan Pakej ODS tetapi untuk beberapa sebab yang tidak diketahui i...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengitar semula nilai-nilai pemboleh ubah berdasarkan nilai maksimum dalam pembolehubah, untuk beratus-ratus pembolehubah?
Saya mahu mengembalikan nilai maks pemboleh ubah sebagai 1 dan 0 apabila tidak. Bagi setiap pembolehubah, mungkin terdapat banyak pemerhatian de...
bertanya 8 bulan yang lepas