Soalan tagged [psycopg2]

0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengakses kesilapan psycopg2 yang dibungkus dalam kesilapan sqlalchemy
Saya memuat naik bingkai data panda ke meja dalam Postgres menggunakan SQLalchemy dan psycopg2. Bagaimanakah saya mengakses ralat psycopg2 yang...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk membuat execute_values ​​selamat?
Saya menggunakan coretan berikut untuk memasukkan beberapa nilai: execute_values( dest_cursor, f''' INSERT INTO {tName}({tColumns}) VALU...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Tiada modul bernama 'psycopg2._psycopg'
Saya mencipta fungsi lambda untuk menyambung kepada contoh RDS Postgresql, menggunakan psikopg2 perpustakaan. Apabila saya cuba di desktop tempa...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Psycopg2 - Pertanyaan terakhir 24hrs pangkalan data postgreSQL cur.execute
Saya menghadapi kesukaran untuk menanyakan semua data dari meja semasa 24hrs terakhir dan sukar untuk mengatakan jika ralat postgres pada bahagi...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Ralat semasa penghijrahan ke belakang dari DeleteModel di Django
Saya mempunyai dua model dengan hubungan satu sama satu di Django 1.11 dengan PostgreSQL. Kedua-dua model ini ditakrifkan dalam models.py sepert...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Saya mempunyai ralat sintaks ketika menanyakan postgres db melalui psycopg dalam python
Saya mendapat ralat pertanyaan sql ketika menjalankan kod di bawah. kerana beberapa sebab kod ini berjalan dengan baik pada beberapa fail tetapi...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Mengapa saya boleh menggunakan keputusan pertanyaan sekali sahaja?
Saya baru kepada SQL dan psycopg2. Saya bermain sedikit dan cuba mencari cara untuk memaparkan hasil pertanyaan. Saya mempunyai skrip kecil di m...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Isu semasa memasang psycopg2 di MacOS untuk Python3.7
Saya cuba memasang psycopg2 untuk Python 3.7 tetapi saya mempunyai isu keluaran yang pelik (dan panjang). Saya telah cuba mengikuti beberapa...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Sambungkan ke pangkalan data Postgres menggunakan AWS Secrets Manager
Digunakan untuk menggunakan pengurus Rahsia AWS untuk log masuk ke postgres tanpa menggunakan nama pengguna dan kata laluan sebagai teks biasa....
2 undi
2 balasannya
Pemasangan pakej gagal - psycopg2 dalam OsX
Saya cuba pasang penyesuai pascaSQL untuk Python: $ pipenv install psycopg2 Dan saya mendapat ralat ini: Installing dependencies from Pip...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Psycopg2 menghantar komit ke Redshift Cluster tanpa memanggil perintah komit. Bagaimanakah saya menguji pertanyaan SQL saya di Redshift?
Saya cuba melaksanakan beberapa pertanyaan di Redshift. Walau bagaimanapun, sebelum menjalankan pertanyaan, saya cuba untuk menjalankan pertanya...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Perintah SELECT tidak akan mencari nama lajur dengan tanda titik
Saya mempunyai skrip python untuk mendapatkan nilai (ID meja) dari pangkalan data PostgreSQL. Nama lajur mengandungi kolon walaupun dan saya per...
bertanya 7 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Memilih data menggunakan psycopg2 dari jadual skema berasaskan PostgreSQL
Saya baru kepada python dan saya telah membuat skrip untuk memilih data dari jadual skema berdasarkan postgreSQL. Tetapi setiap kali saya men...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
sqlalchemy.exc.OperationalError: (psycopg2.OperationalError) ketika menubuhkan DB saya
Saya cuba membuat DB baru dengan menjalankan kod python yang berikut tetapi menunjukkan bahawa ralat dalam tajuk import os import sys from sq...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Tiada modul bernama psycopg2._psycopg2 di Google Cloud Functions
Saya mempunyai Fungsi Google Cloud yang menggunakan Google Cloud SQL melalui psycopg2. Saya mempunyai psycopg2 dalam keperluan saya.txt tetapi s...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Memasang psycopg2 gagal pada MacOS dengan mesej ralat tidak jelas
Cuba untuk memasang psycopg2 menggunakan pip 19.1 pada MacOS 10.14.4 mengembalikan mesej ralat yang panjang di bawah. Saya faham ada peringatan...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Memilih data dari jadual berdasarkan skema di Postgresql menggunakan psycopg2
Saya seorang pemula dalam Python dan ingin memilih beberapa data dari pangkalan data postgreSQL menggunakan python psycopg2 API. Jadual yang...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
psycopg2: jadual dinamik, lajur dan nilai
Saya cuba t menggunakan psycopg2 untuk menghasilkan pernyataan INSERT INTO dinamik di mana jadual, lajur dan nilai semuanya dinamik. Saya tel...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
psycopg2.errors.DuplicateTable: hubungan "tablename" sudah wujud, tetapi ia benar-benar tidak wujud
Saya terus mendapat ralat ini psycopg2.errors.DuplicateTable: relation "customers" already exists dan saya tahu apa maksudnya. Masalahnya, ti...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Unit ujian skrip SQL dari python
Saya mempunyai beberapa skrip SQL dari rakan sekerja saya untuk membuat dan memasukkan jadual yang berbeza dalam pangkalan data. Saya menggunaka...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Psycopg2 Python3 Memasukkan beberapa pembolehubah sebagai Senarai
Kami mempunyai fungsi def update_cfg(self, alert_name, description, owner, cfg_json, permission= '{"org_ids":[""], "dept_ids":[""]}'):...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Pertanyaan Redshift tidak berfungsi dengan psycopg2
Saya membuat skrip Python untuk berinteraksi dengan keizinan skema (dan jadual relatif) di Redshift. Seperti yang dicadangkan dalam beberapa kir...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bagaimana saya menambah / menurunkan lajur dengan Postgres + Psycopg2
Saya cuba menulis fungsi yang boleh meningkatkan /mengurangkan beberapa lajur mengikut nilai tertentu. Saya fikir ia akan mengambil objek sepert...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
bagaimana saya boleh mencetak kod unik mengikut gelung jika terdapat nilai yang sama?
bagaimana saya boleh mencetak kod unik mengikut gelung jika terdapat nilai yang sama? FullChar = 'CEFLMPRTVWXYK0123456789' total = 1000 count...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Postgis ST_GeomFromWKB kembali Nilai bendera endian tidak sah yang ditemui
Saya cuba menguji jika poligon mengandungi dalam poligon lain. Dalam pangkalan data, kita mempunyai medan dengan data geometrik yang dipanggi...
bertanya 8 bulan yang lepas