Soalan tagged [postgresql]

0 undi
1 balasannya
Knex, Postgres, dan STRING_ARRAY: mendapatkan hasil yang berbeza
Saya telah menguji pertanyaan di sini menggunakan STRING_ARRAY: http://sqlfiddle.com/# ! 17/952405/1 Juga di sini: SELECT to_char(works...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
PG :: SyntaxError di / bookmark - Saya tidak dapat menjelaskan mengapa pertanyaan SQL salah
Semasa menjalankan aplikasi saya menggunakan sinatra, saya mendapat mesej ralat PG::SyntaxError at /bookmarks ERROR: syntax error at or near "{"...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Spring Boot Data JPA drop commits dengan Postgres 9.5
Baru-baru ini, aplikasi saya telah melihat komitmen jatuh dan saya benar-benar hairan. Tidak ada log, tiada kesilapan, segala sesuatu terus berl...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
QuickRecord mempercepatkan query `where.not`
Saya mempunyai pertanyaan yang semakin banyak perlahan apabila klausa not ditambahkan pada pertanyaan. # query is 13.6ms FbGroupApplication.se...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
PostgreSQL logik replikasi logik dengan ralat 'tidak dapat menerima data dari stream WAL: pelayan menutup sambungan tanpa disangka'
Saya mempunyai replikasi logik yang ditubuhkan di antara 2 pelayan PostgreSQL (PostgreSQL 10.6 pada x86_64-pc-linux-gnu, disusun oleh gcc (GCC) 4...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
hibernate ddl validation smallint vs int2
Saya mempunyai aplikasi warisan yang saya ingin tambahkan ke JPA. Untuk pembangunan dan pengujian tempatan saya telah mengkonfigurasi pangkalan...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengeksport skema hanya untuk Postgres
Saya mempunyai pangkalan data PostgresSQL yang sangat besar. Saya ingin membuang skema sahaja. Running pg_dump -s myschema -f /dump.sql ber...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Jumlah terkumpul berdasarkan syarat dalam lajur yang lain
Saya ingin membuat pandangan berdasarkan data dalam struktur berikut: CREATE TABLE my_table ( date date, daily_cumulative_precip float4 );...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Adakah penghijrahan dalam DB secara automatik mendapat dicerminkan dalam membaca replika?
Saya mencipta replika baca dari Postgres DB di AWS RDS. Sekarang jika saya menjalankan penghijrahan di DB utama, akan membaca replika secara aut...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Memeriksa e-mel yang unik dalam pangkalan data Psql
Saya membina sebuah laman web dengan sistem log masuk dan saya ingin menyemak sama ada e-mel yang diberikan tidak dalam pangkalan data saya. Tet...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Memahami keepalive antara pelanggan dan kokang dengan haproksi
Kami menghadapi masalah di mana klien kami menamakannya A . Adakah cuba untuk menyambung pelayan DB (Cockroach) B beban seimbang melalui ha...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Meminta data dengan json kosong atau dengan data ralat
Saya mempunyai jadual dalam Postgresql yang mempunyai lajur jsonb. Lajur ini boleh mempunyai 3 jenis data, dalam struktur berikut: [] jika h...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Postgresql mendapat kunci daripada pelbagai objek bersarang dalam bidang JSONB
Di sini 'data dummy untuk lajur jsonb { "address": [ { "country": "US", "extension": [ { "extension": [ { "val...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana cara mengekstrak nombor (harga) dari keterangan
Harga item dalam format 999,99 999 - 1 ..4 digits , - comma sign marks decimal point 99 - 2 digits after price Jadual Postgres 9.1 meng...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Sequelize.js postgres penggunaan LATERAL
Saya mempunyai jadual pasca pendaftaran dengan medan JSONB. json mengandungi pelbagai objek | id | my_json_field...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Penyambungan ltree gagal apabila menggunakan medan tetapi berjaya apabila menggunakan literal
dengan jadual yang sangat mudah seperti ini create table matpath ( obj varchar primary key, path ltree ); Saya cuba untuk menjalank...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Tidak dapat menyambungkan pelayan walaupun memadamkan semua keadaan dan melakukan pemasangan baru kedua-dua postgresql dan pgadmin 4
Saya telah mendapat ralat ini secara berulang apabila pelayan saya enggan sambungan. Saya biasanya melakukan pemasangan postgres baru untuk mema...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
DATABASES tidak dikonfigurasi secara rawak postgres django
Saya telah menggunakan aplikasi django saya pada elasticbeanstalk tetapi ketika saya menghubungkan dengan rds menunjukkan kesalahan ini:    T...
-2 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyimpan sesi dalam pangkalan data Postgres?
Dalam salah satu projek baru kami, kami ingin menyimpan data sesi ke pangkalan data PostgreSQL. Saya telah menemui beberapa coretan kod di in...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
postgres: mengubah pengguna tidak mengemaskini kata laluan
Saya menyediakan pasca pendaftaran pada bekas penampung. if [ "$POSTGRES_DB" != 'postgres' ]; then createSql="CREATE DATABASE $POSTGRES_DB;"...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Postgres: salinan pangkalan data dari satu pelayan ke server lain pada AWS RDS menggunakan PGAdmin
Saya mempunyai 2 contoh pangkalan data pos di aws saya, pada dasarnya kedua-duanya menjalankan enjin yang berbeza postgres dan tidak ada cara un...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk memilih baris yang berbeza dari jadual setiap kali fungsi dipanggil?
Saya boleh menggunakan bantuan dengan menghasilkan data dalam pangkalan data saya. Saya mempunyai dua jadual dengan bilangan baris yang sama....
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
INSERT mempunyai lebih banyak lajur sasaran berbanding ekspresi db-migrate nodejs
db.runSql( 'insert into skill_set_related_position (skill_set_id, create_by, update_by, position_id)\n' + ' select (m2.id, 0, 0, p2.id)\...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mendapatkan Ahad lepas termasuk hari ini di PostgreSQL?
Adakah mungkin untuk mendapatkan Ahad lepas di PostgreSQL termasuk hari ini? Sebagai contoh jika hari ini ungkapan Ahad mengembalikan tarikh...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Set hubungan yang unik ke meja dalam banyak hubungan
Katakan kami mempunyai Parent1, Parent2, Child1 dan Child2. Jika Parent1 berkaitan dengan kedua Child1 dan Child2, maka bagaimana melarang Pa...
bertanya 8 bulan yang lepas