Soalan tagged [pointers]

0 undi
0 balasannya
bagaimana menukar nilai somthing dalam array menggunakan penunjuk tanpa menggunakan kurungan persegi [ditutup]
ia memberi saya kesilapan kerana tidak dapat menggunakan kod tersebut kerana penuding :) #include <stdio.h> #define LENGTH 31 void get...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Saya bingung bagaimana memahami kod ini. mengandungi dua petunjuk
Saya tidak faham mengapa kod di bawah ini mengubah array b: int a[] = { 3, 6, 9 }; int b[] = { 2, 4, 6, 8, 10 }; int **c; int **d[2]; c = (int...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Cuba mencipta semula fungsi strcpy menggunakan petunjuk
Saya cuba mempelajari penunjuk dengan mencipta fungsi strcpy di C. Ia berhenti berfungsi setiap kali saya mempunyai ruang, tab dalam rentetan in...
bertanya 7 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya boleh mengakses penampan memori yang dipetakan ke dalam struktur yang pantas?
Ini mungkin sepele untuk anda, tetapi saya baru di Swift dan saya tidak dapat mencari jawapannya. Saya menggunakan kod C untuk menukar data dari...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Masalah mencipta dan mengembalikan array bergerigi (ralat std :: bad_array_new_length)
Untuk masalah kerja rumah ini, kita perlu membuat array bergerigi baru dengan kod yang disediakan oleh profesor kami, mencetak array, dan hitung...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Mencetak hashtable dalam elemen pesanan dimasukkan
Jadi saya mempunyai hashtable ini yang berfungsi dengan baik tetapi saya memerlukan satu cara untuk mencetak elemen itu dalam susunan yang merek...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengisi pelbagai struct menggunakan penunjuk semasa membaca dari fail dalam C
berikut telah muncul semasa belajar dan saya ingin sama ada ia melakukan apa yang sepatutnya. Katakan kita mempunyai struct berikut: typedef s...
bertanya 7 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Mengubah penunjuk dalam fungsi [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Bagaimana saya mengubah suai penunjuk yang telah diluluskan menjadi fungsi dal...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cara yang betul untuk memanggil fungsi c yang mengharapkan laras char8 string [] sebagai parameter
Di dalam ISR pengawal mikro saya cuba memanggil fungsi seperti berikut: //adc.c static volatile char uartBuf[6]={0}; CY_ISR(ISR_ADC) { for (...
bertanya 7 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Struktur yang diluluskan dari penunjuk menunjukkan nilai yang salah
Saya mempunyai pembolehubah struct employee yang saya mulakan pada timbunan menggunakan malloc. Saya lulus pembolehubah ini dari penunjuk menggu...
bertanya 7 bulan yang lepas
-3 undi
1 balasannya
Bolehkah seseorang memberitahu saya mengapa saya tidak dapat mencari panjang array menggunakan fungsi sizeof () di sini?
Apabila saya menukar kod untuk memasukkan hujah untuk saiz, kod itu berfungsi dengan betul. Tetapi saya tidak dapat memahami ralat yang ditunjuk...
bertanya 7 bulan yang lepas
-2 undi
1 balasannya
printf merawat * p ++ berbeza dari apa yang berlaku kepada p [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Ungkapan penunjuk: * ptr ++, * ++ ptr dan ++ * ptr                         ...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menyimpan pelbagai char unsigned untuk nilai terapung?
Saya cuba untuk mengambil data sensor dari Arduino & Raspberry Pi menggunakan komunikasi siri RS232. Saya telah mencari perkara kecil ini da...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Objek array yang dirujuk tidak mengembalikan pemboleh ubah kelas apabila berulang - menamatkan panggilan yang dipanggil selepas membuang contoh 'std :: logic_error'
Oleh itu saya cuba melelong melalui array yang dinamik (diperlukan) dari "Calon" kelas yang mempunyai getter "getVotes ()" untuk mendapatkan und...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Output nilai dummy oleh Pointer
Saya lulus penuding struktur untuk berfungsi dan mengaksesnya dalam fungsi tetapi pointer menunjukkan nilai dummy selepas ia memasuki fungsi ini...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan vektor dan T *
Saya mempunyai tugas, di mana saya perlu membuat pelaksanaan C ++ gaya ArrayList Java. Tetapi dalam beberapa bidang saya mengalami masalah. P...
bertanya 7 bulan yang lepas
4 undi
3 balasannya
Membebaskan memori dengan memadam vs penunjuk pintar dan cara yang betul untuk membebaskan memori
Saya melakukan projek untuk universiti dan cuba untuk mengetahui bagaimana memadam memori dengan betul dan jika cara memadam yang saya datang ak...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Peruntukan Memori Dinamik dan Rasuah
Untuk tugasan untuk sekolah, saya perlu mencipta satu program yang mengambil satu array dan menyisipkan satu lagi ke dalamnya, memberikan nilai...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
memperuntukkan memori untuk pointer struktur
Kenapa apabila kita mengisytiharkan penunjuk struktur kita perlu memperuntukkan memori struct A{ /// }; int main(void) { struct A *var=(st...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menggunakan contoh kanak-kanak kelas abstrak melalui kaedah?
Saya mempunyai Pemain kelas abstrak dan anak-anaknya AI dan Manusia. Dalam utama saya, apabila saya membuat dua objek Manusia dan AI ia berfungs...
bertanya 7 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Menyimpan ahli struct dalam senarai terikat dan menyimpannya
Saya baru-baru ini mula belajar petunjuk dan senarai terikat dalam C dan ada beberapa perkara yang saya tidak faham lagi. Saya cuba untuk memoto...
bertanya 7 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Segfault yang tidak dijangka apabila membuat pokok binari
Saya mempunyai perwakilan berikut untuk kelas BinaryTree: #include "treecode.hh" Treecode::Treecode(){} Treecode::Treecode(string s, int f) {...
bertanya 7 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Menetapkan pembolehubah bersamaan dengan pembolehubah yang sama dengan nullptr
Saya mempunyai array yang dipanggil my_array senarai tertaut. Node* x = my_array[0]; if (head == nullptr) { my_array[0] = new Node; } B...
bertanya 7 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Raycasting dengan segi tiga - Akses array dalam array
Saya memanggil fungsi const triangle_t* findClosestHit( const float3& p, const float3& d, const triangle_t* triangles, std::size_t num...
bertanya 7 bulan yang lepas
-2 undi
0 balasannya
Buat tepi baru dalam Kelas Grafik
Ini adalah kali pertama saya dalam StackOverflow ... Saya cuba membuat kelas Graph pada c ++. Pengkompil menunjukkan saya msj berikut dalam fung...
bertanya 7 bulan yang lepas