Soalan tagged [numpy-ndarray]

1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menghasilkan grid vektor 3D? (setiap kedudukan dalam grid 3D ialah vektor)
Saya ingin menjana pelbagai dimensi dimensi dengan dimensi (red, N, N, N). Komponen pertama ndim = 3 dan N sepadan dengan panjang grid. Bagaiman...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengubah dimensi ke 3 array Numpy yang dimuatkan dengan ImageIO
Saya mempunyai pelbagai bentuk (128,128,3) yang dimuatkan dari PNG menggunakan ImageIO. Dimensi 3 nampaknya mewakili nilai RGB. Dalam contoh...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
bagaimana untuk memecahkan pelbagai uint8 daripada limpahan, apabila menambah nilai?
Saya ingin melaksanakan alat untuk menyesuaikan kecerahan imej RGB, yang hanya terdiri daripada pelbagai jenis nipy
0 undi
2 balasannya
membuat pelbagai nuggy dari data secara berturut-turut
Fail data saya mempunyai sampel untuk setiap baris. Setiap baris adalah 400 nombor terapung. Ia adalah imej 20x20 pada satu baris. Saya perlu me...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Imej ndarray OpenCV simpan gagal setelah berseri
Saya cuba mengubah saiz imej menggunakan opencv, dan kemudian simpan imej tersebut ke fail. Apabila saya cuba menulis ndarray tanpa bersiri enco...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
0 balasannya
Kawal bagaimana numpy menghantar jenis melalui fungsi tersuai
Apabila anda memanggil np.array pada objek yang boleh diabaikan, ia cuba untuk membuang semuanya ke jenis yang sama. Oleh itu, contohnya, terdap...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
4 balasannya
Bagaimana untuk membina pelbagai kuasa dua yang lebih elegan?
Saya ingin mengetahui bagaimana saya boleh membuat array ini tanpa memasukkan setiap nilai tunggal dalam satu tangan. Adakah terdapat cara ba...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
pemahaman visual putaran oleh numpy.rot90 untuk tatasusunan 3D dan lebih tinggi, mewakili dimensi lebih besar daripada 3
Saya cuba memahami satu putaran 90 derajat satu array 3D numpy dan mendapati sangat sukar untuk memvisualisasikan (dan dengan demikian memahami...
0 undi
1 balasannya
tidak boleh membentuk semula pelbagai saiz (x,) ke dalam bentuk (x, y, z, 1)
Saya cuba menukar ndarray numpy dengan bentuk (2200,) ke ndarray numpy dengan bentuk (2200,250,250,1). setiap baris tunggal mengandungi imej (sh...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
objek 'numpy.ndarray' tidak mempunyai atribut 'sqrt'
Saya cuba untuk mendapatkan std output ini menggunakan numpy.std() [[array([0.92473118, 0.94117647]), array([0.98850575, 0.69565217]), array([...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
bagaimana untuk mencipta subset sampel dari saiz asal data mnist, sambil menyimpan semua 10 kelas
katakan X,Y = load_mnist() di mana X dan Y adalah tensor yang mengandungi keseluruhan mnist. Sekarang saya mahukan sebahagian kecil data untuk m...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Mengeringkan lebihan 1-D berturut-turut sepanjang paksi sewenang-wenangnya pelbagai nuggy
Saya menulis pakej python yang melaksanakan pelbagai tugas analisis statistik yang rumit di sepanjang paksi sewenang-wenang dari array numpy yan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Membaca bahagian fail dalam array 2D NumPy dalam Python3
Saya mempunyai fail dengan format berikut: ###block 1 0011000000 0100010000 1100000000 1110101000 ###block 2 110010 001000 010000 111111 S...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
Menambah Narry ndarray ke dalam kerangka data
Saya ingin menambahkan array numpy ke setiap baris dalam dataframe saya: Saya mempunyai pegangan data data beberapa data dalam setiap baris dan...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Perbandingan masa bergantian argam dan fungsi jenis
Saya cuba mencari lajur dengan jumlah maksimum jumlah matriks 2D dalam numpy. Sebagai contoh: Let A = [[1, 2, 3], [0, 1, 4], [0, 0, 1]] Ju...
bertanya 9 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
pytorch compute difference pairwise: Hasil yang tidak betul dalam NumPy vs PyTorch dan versi PyTorch yang berbeza
Katakan saya mempunyai dua tatasusunan, dan saya ingin mengira perbezaan berbaris antara dua baris dua matriks bentuk yang sama seperti berikut....
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
identiti matriks [pendua]
Saya mendapat nilai yang sangat pelik untuk entri (1,1) saya untuk matriks BinvA saya Saya hanya cuba untuk matikan matriks B dan lakukan (B ^ -...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Penyegerakan array nugy 2D yang disegerakkan dengan kunci
Saya ingin menyusun satu kaedah yang beroperasi pada array 2D numpy yang dikongsi. Permohonan asal saya adalah sebahagian daripada penyelidik...
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk melancarkan ndarray numpy dengan menggunakan cuping? Adakah benar akan meningkatkan masa pelaksanaan?
Saya mempunyai dua ndarray numpy dengan saiz yang sama [512 X 512]. Saya mahu menukar satu array mengikut nilai array yang lain. Tetapi masa pel...
bertanya 9 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Apakah cara terpantas untuk melihat sama ada nilai dalam OrderedDict yang sama adalah sama dalam OrderedDict yang lain?
Saya cuba untuk mengenal pasti sama ada dua nilai yang dipegang di objek susunan berlainan yang berbeza adalah sama. Kedua-dua kamus dicipta...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Apakah perbezaan antara numpyArr [:,:, dan numpyArr [..., c]?
Saya telah mengambil kursus pembelajaran dalam kursus. Semasa saya melakukan tugasan saya, saya melihat satu kod di github. 1. numpyArr[...,c]...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cara terpantas untuk menentukan sama ada dua mata paling dekat antara satu sama lain
Masalah saya terdiri daripada berikut: Saya diberikan dua pasang sudut (dalam koordinat sfera) yang terdiri daripada dua bahagian - azimut dan s...
bertanya 9 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
gelung untuk berulang pada lajur pelbagai numpy (dengan dimensi sama ada 1D atau 2D)
Saya cuba menulis fungsi yang mendapat array numpy, INPUT, dan lulus lajur, satu demi satu ke fungsi lain. array INPUT adalah sama ada 1D atau 2...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menghantar array numpy ke titik endengguna menggunakan fungsi lambda
Bagaimana untuk menggunakan titik akhir penghawa wain dengan jenis data input numpy.ndarray. Saya telah menggunakan model pemanah dan cuba memuk...
0 undi
1 balasannya
Tuliskan susunan numpy dalam gelung
Saya telah memecah imej sehingga 16 angka untuk merancang regresi dan sekarang saya mahu menyatukannya kembali ke dalam satu imej. Saya telah...
bertanya 9 bulan yang lepas