Soalan tagged [numpy]

1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menghasilkan grid vektor 3D? (setiap kedudukan dalam grid 3D ialah vektor)
Saya ingin menjana pelbagai dimensi dimensi dengan dimensi (red, N, N, N). Komponen pertama ndim = 3 dan N sepadan dengan panjang grid. Bagaiman...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cerun garis regresi menggunakan numpy / panda
Saya cuba menulis sekeping kod yang diberi dua senarai nombor, mendapati pekali beta . Ini boleh dilakukan dengan mencari cerun garis atau deng...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Buat NonUniformImage berdasarkan array Numpy 2d dengan lebar dan tinggi sel tersuai
Saya cuba membuat "heatmap" dengan Matplotlib dari 2d Numpy Array dan mendapati pilihan NonUniformImage di sini . Berikut adalah versi tunggal...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Python: Shuffle dan masukkan semula ke dalam unsur-unsur urutan awal pelbagai nuggy
Saya mempunyai array di mana saya mesti mengubah suai beberapa nilai. Untuk berbuat demikian, saya perlu mengubah susunan unsur-unsur array, sel...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Fungsi tidak berfungsi lagi jika dijalankan lebih daripada satu kali dalam Python 3.7
Saya berurusan dengan beberapa simulasi dalam Python dan saya mempunyai kod berikut: import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from s...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Gantikan set nilai pendua dengan NaN
Jika saya mempunyai data berikut: +---------------+---------------------+---------------------+----------+--------------+ | email | da...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
0 balasannya
Frasa Data Python: Menggabungkan lajur dan menyelesaikan nilai ke dalam lajur yang berlainan
Saya menyediakan jadual yang seharusnya menyelesaikan pemetaan MAC terhadap pengguna yang sama dan membuang yang terakhir jika melebihi had yang...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Python 2.7 - menyimpan array 1D dan array 2D pada csv yang sama
Saya mempunyai array 1D sgape (4) seperti berikut: ['rsmin_025_lai_chtessel' 'rsmin_050_lai_chtessel' 'rsmin_075_lai_chtessel' 'rsmin_100...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
1 balasannya
Mengapa saya tidak boleh menggunakan pustaka numpy dalam memproses.py?
Masalah saya ialah saya tidak boleh mengimport numpy ke dalam projek pemproses saya. Apabila saya cuba mengimportnya, saya mendapat ralat "Tiada...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
Menukar fungsi coef R dalam Python
Saya mempunyai skrip R yang menghitung Pintas menurut kod yang disebutkan di bawah library(zoo) data = matrix(rexp(200), 10) X <- data[,3]...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
np.save menukarkan pelampung kepada aksara pelik
Saya cuba memasukkan hasil pada fail csv yang sedang berjalan. Setiap keputusan keluar sebagai nd.array: [IN]: Print(savearray) [OUT]: [[ 0.5...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengubah dimensi ke 3 array Numpy yang dimuatkan dengan ImageIO
Saya mempunyai pelbagai bentuk (128,128,3) yang dimuatkan dari PNG menggunakan ImageIO. Dimensi 3 nampaknya mewakili nilai RGB. Dalam contoh...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
4 balasannya
Interpolation Python
Masalah saya agak mudah, namun saya tidak dapat mencari penyelesaian pantas. Saya ingin menginterpolasi array y_model yang ditakrifkan pada k...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Adakah terdapat cara yang lebih baik untuk mengira purata data dalam objek nuky dimensi 2D dalam siri panda tanpa melelehkan semua baris?
Saya telah mencipta siri panda yang memegang pelbagai nod 2D.    Arus numpy dalam setiap baris adalah bentuk yang berbeza. 0 [[15, 131, 2...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Adakah terdapat cara untuk numpy untuk terus memadankan banyak data kedudukan dalam matriks?
matriks Matriks (matriks garis merah) diketahui untuk mencari semua kejadian dalam matriks yang lain. Seperti yang ditunjukkan, dalam pelbagai...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimanakah saya memasukkan lajur ints ke matriks 2D terapung di numpy?
Saya mempunyai baris ints yang saya ingin tambah sebagai lajur ke matriks 2D terapung. Maka apabila digabungkan, lajur pertama akan menjadi laju...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Python, NumPy: Tutorial rangkaian neural, ValueError: bentuk tidak sejajar
Saya cuba untuk memasukkan rangkaian saraf dengan 3 nod input, lapisan tersembunyi dengan 4 nod, dan 1 nod output. (Ini akan berubah dalam versi...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Mengapa Matlab interp1 menghasilkan hasil yang berbeza daripada interp numpy?
EDIT: Kod diedit untuk menghasilkan keputusan yang konsisten dengan Matlab. Lihat di bawah. Saya menukar skrip Matlab ke Python dan hasil i...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
3 balasannya
Peristiwa berturut-turut di bawah ambang
Saya mempunyai SPI timeseries panjang 324 dan nilai antara -3 hingga +3. Saya ingin mendapatkan indeks tempat di mana 3 atau lebih timesteps ber...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Buat lajur dan tetapkan nilai di mana banyak keadaan lajur yang lain dipenuhi
Baru untuk menggunakan panda dan perlu menukar beberapa kod SAS. Cuba untuk membuat lajur dan tetapkan nilai jika banyak keadaan lajur yang lain...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mencipta pelbagai jiran dari setiap elemen dalam array 2d numpy
Saya cuba untuk membuat pelbagai jiran untuk setiap elemen dalam tatasusunan. Adakah terdapat cara untuk menggunakan teknik pengedaran untuk mem...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Numpy.where menilai sebagai Benar bila keadaannya salah
Pada masa ini saya sedang mengalami beberapa kelakuan yang tidak dijangka di numpy. Saya cuba menambah lajur ke DataFrame yang melakukan beberap...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
0 balasannya
Python 3 - ValueError: Ditemui array dengan 0 sampel (s) (shape = (0, 11)) manakala minimum 1 diperlukan oleh MinMaxScaler
Saya benar-benar menghadapi masalah untuk mendapatkan projek saya dan berjalan, tetapi saya tetap berdaya tahan dan saya fikir saya hampir! S...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
1 balasannya
Adakah cara yang lebih cepat untuk mendapatkan Corak Perduaan Tempatan dalam dataset MNIST?
Saya perlu tahu sama ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan LBP dan histogram yang dihasilkan dari dataset MNIST. Ini akan digunakan untuk...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
PANDA: Kolom Penapis dengan berapa kali item muncul dalam DataFrame [duplikat]
Jadi saya mempunyai DataFrame panda yang kelihatan seperti ini: r vals positions 1.2 1 1.8 2 2.3 1 1.8 1 2.1...
bertanya 8 bulan yang lepas