Soalan tagged [gtk3]

0 undi
0 balasannya
Tab dan padding ikon yang besar dalam Eclipse 4.11 pada Ubuntu 19.04
Apabila menjalankan pemasangan baru Eclipse baru-baru ini pada pemasangan baru Ubuntu baru-baru ini, anda akan melihatnya: Untuk rujuka...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
python-vlc tidak akan membenamkan widget gtk ke dalam tetingkap, tetapi membuka tetingkap baru sebaliknya
Saya sedang mengusahakan gtk3 front end untuk libvlc yang ditulis dalam python menggunakan python-vlc. Saya mengikuti contoh gtk3 dari halaman...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menapis paparan pokok GTK yang menggunakan TreeStore (dan bukan ListStore)?
Saya menggunakan Gtk.TreeView dengan Gtk.TreeStore sebagai model untuk data hierarki. Sebagai contoh, mari kita ambil pangkalan data muzik yang...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyemak CTRL + s dalam Gtk3?
Bagaimanakah saya boleh menyemak jika kunci ditekan bersama pengubah tertentu di Gtk3 ? Sebagai contoh, di sini saya ingin menyemak jika CTRL...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Saya perlu tahu cara paling mudah untuk menarik bentuk dalam gtk dengan cairo
Bolehkah seseorang memberitahu saya cara mudah untuk menarik seperti segi empat tepat di dalam tetingkap di gtk? Tolong? Mudah. Berikut adalah c...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mendapatkan 2 textentry dalam gtk3
Saya telah mencuba google selama 2 minggu sekarang. 2 textentry dalam gride. (ex: userid, kata laluan) Glade biar saya reka bentuk yang tiada ma...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimanakah saya menyegarkan semula entri combobox bergantung pada pilihan sebelumnya?
Pada masa ini saya sedang mengusahakan program c kecil dengan GTK UI dengan 7 total Combocoxes. Penyertaan 6 orang combobox itu sepatutnya berga...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Memohon StyleProvider kepada semua kanak-kanak widget
Saya hanya cuba untuk tema widget yang sewenang-wenang dan semua anak itu menggunakan gtkmm v3.0. auto ctx = widget->get_style_context(); c...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Segfault semasa GTK_TOGGLE_BUTTON () makro. Nilai penunjuk diubah selepas menukar keadaan kotak semak
Saya cuba mencipta program GUI menggunakan Glade dan GTK + 3 untuk menulis set dan menulis data konfigurasi ke microchip tersuai. Saya cuba mela...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cadangan untuk mengemas kini data dalam GUI dengan GTK
Saya baru bekerja dengan GTK dan saya cuba membuat GUI untuk bersambung dengan fungsi ROS. Untuk menguji persediaan saya, saya perlu memaparkan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Inisialisasi GtkApplication - Sekiranya saya menggunakan "init" GObject atau "startup" GtkApplication?
Saya cuba membuat Aplikasi GTK-3 dan dalam proses inisialisasi saya ingin memeriksa jika nilai GSetting ditetapkan, jika tidak, saya ingin menun...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Subclass GtkApplicationWindow "memusnahkan" dua kali
Saya mengambil aplikasi1 dari contoh-contoh dalam sumber Gtk dan subkategori GtkApplicationWindow diubah suai untuk menyelamatkan beberapa keada...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menetapkan widget GtkEntry hanya untuk menerima nombor menggunakan C?
Saya cuba mendapatkan input 4 digit dari pengguna tetapi entri bukan angka tidak dapat diterima. Daripada memeriksa nilai bukan angka, bolehkah...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bagaimana hendak memanggil fungsi dari dalam kelas? ralat adalah "objek X tidak mempunyai atribut Y"
Saya seorang programmer hobbyist jadi saya minta maaf jika ini nampak satu soalan mudah. Apabila saya mengklik pada butang fungsi dipanggil....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Gtk3 Menangkap video Seret dan Drop tidak berfungsi
Saya mempunyai program yang ditulis dalam Python 3 dan menggunakan Drag and Drop. Saya mahu membuat tutorial Video. Tetapi apabila penangkapan V...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menggunakan dua Gtk.IconLookupFlags?
Saya ingin mencari ikon aplikasi dengan dua bendera (FORCE_SIZE dan NO_SVG), tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk melakukannya! Saya telah...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Menggambar dalam menarik balik panggilan dan menarik balik panggilan balik
Lukisan adat di Gtk3 dengan Kaherah diterangkan dalam https: //developer.gnome. org /gtk3 /stabil /ch01s05.html Di sini draw_brush di pegang t...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimanakah saya boleh melumpuhkan popover dalam teks_view GTK pada skrin sentuh?
Saya menulis aplikasi Kios untuk Raspberry Pi dengan skrin sentuh. Saya menggunakan GTK + 3.22 dan entry C. GTK dan widget text_view berfungsi d...
bertanya 9 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menyambungkan Butang ke Tindakan dalam SimpleActionGroups adat dalam gtk-rs?
Saya ingin menggunakan SimpleActionGroup mendaftar ke Widget yang mengendalikan SimpleActions. Tetapi bagaimanapun, setiap Button yang menargetk...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengawal mana widget GTK dapat dilihat dalam baris yang diperluas pokok?
Saya sedang membina sebuah kedai pokok dengan GTK3 di C di mana terdapat baris utama yang sentiasa dipaparkan, dan dengan mengklik pada ikon seg...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Mengawal rendering fon boleh diramal di Firefox
Saya mempunyai Firefox pada Docker dan CentOS 7.5, dan pada mesin dengan CentOS 7.5 tetapi tiada Docker, dan saya membandingkan screenshot dari...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
ketidakcocokan setempat antara keluaran gnuplot dan gtk / c skrip
Saya mengarang GUI (menggunakan GTK3) untuk program mudah yang melakukan simulasi dan plot grafik yang diminta (menggunakan gnuplot). Apabila...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
ketidakcocokan setempat antara keluaran gnuplot dan gtk / c skrip
Saya mengarang GUI (menggunakan GTK3) untuk program mudah yang melakukan simulasi dan plot grafik yang diminta (menggunakan gnuplot). Apabila...
bertanya 9 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Setara gtk.window_set_default_icon dalam gtk3
Saya cuba menukar program python2 pyGTK ( Comix ) kepada program python3 GTK3. Saya tidak begitu akrab dengan GTK juga untuk apa maksudnya me...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Gtk Window dengan dua panel sisi
Saya cuba melaksanakan tetingkap dengan dua panel sampingan boleh ubah dan kawasan di antara GTK3. Contoh-contoh yang saya cuba capai adalah Raw...
bertanya 9 bulan yang lepas