Soalan tagged [ggplot2]

0 undi
1 balasannya
Tetapkan latar belakang putih dengan plot yang termasuk marginal (ggExtra + ggplot2)
Saya ingin menjana PDF dengan banyak plot, satu setiap halaman. Plot ini mengandungi pengedaran marginal di sisi, dijana dengan ggExtra: libra...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Menghina nilai NA untuk legenda dalam ggplot
TAI structure(list(year = c("2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018"), month = c(1, 2,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Warna-warna dalam ggplot tidak sepadan dengan warna-warna dalam legenda
Saya mencipta histogram dari Laporan Kebahagiaan Dunia dan menyusun semula nilai-nilai. Walau bagaimanapun, saya suka warna dari plot untuk mema...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menambah tajuk untuk pelbagai plot bingkai data dalam senarai?
Saya cuba membuat plot dengan ggplot untuk 20 bingkai data ("df1" - "df20") yang terkandung dalam senarai yang disebut "list1". Senarai ini keli...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
3 balasannya
ymax untuk mengira nilai
Saya cuba untuk membina plot geom_linerange di mana ymax adalah penghitungan nilai bukan angka yang muncul dalam data saya. Paksi x perlu menunj...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Tidyeval dalam fungsi dengan dplyr dan ggplot2
Jadi saya buat nama dengan :=, tetapi saya mahu menggunakannya dalam ggplot2 sebagai y yang nampaknya tidak berfungsi. library(tidyverse) date...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk merancang pelbagai aspek histogram dengan ggplot di r?
saya mempunyai frame data berstruktur seperti ini Elem. Category. SEZa SEZb SEZc A. ONE. 1. 3. 4 B. TWO. 4. 5. 6...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Plot 10 bar tertinggi dengan ggplot2 dan bukannya 70 bar
Untuk tugasan saya, saya mempunyai dataset Pemenang Pingat Olimpik dan perlu membuat carta bar yang disusun. Saya kini mempunyai plot berikut....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Graf tidak menghasilkan dengan betul dalam berkilat hanya satu bar ditunjukkan dalam graf
Saya telah mengimport dataset = pelajar untuk menghasilkan plot reaktif tetapi plot yang betul tidak dijana. Saya menggunakan ggplot untuk plot...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Pecah dalam skala_x_continuous nampaknya tidak berfungsi
Saya hanya cuba untuk menunjukkan rehat pada paksi x plot (5,4,3,2,1, .5) tetapi ia tidak akan menunjukkan .5. Apabila saya cuba kod di bawah, i...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk memecah data dalam lajur untuk menarik plot kotak dalam R
Saya ingin menarik data pemisah plot kotak dalam satu lajur ("var_2" di bawah) ke dalam dua kotak dari lajur ini, berdasarkan data dalam lajur l...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bahasa R: Masukkan peta ke peta lain dengan menggunakan ggmap
Saya cuba memasukkan peta ke tempat lain. Dan walaupun pada satu masa ia berfungsi, saya sering memecah R Studio. Peta pertama: Luxemburgo...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
1 balasannya
Mengatasi kedudukan mendatar dengan ggrepel
Saya bekerja pada carta yang serupa dengan slopegraph, di mana saya ingin meletakkan label di sepanjang satu atau kedua-dua sisi dengan ruang ko...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
ggplot - Simpan teks panjang berubah dalam kanvas
Saya memerlukan teks yang ditunjukkan oleh geom_text mesti berada di dalam kanvas plot. Masalahnya adalah bahawa kandungan geom_text diberikan s...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Tambahkan legenda kedua kepada ggplot
Saya mempunyai data ini LUI structure(list(year = c("2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018"...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
ggrepel label di luar (di sebelah kanan) kawasan ggplot
library(tidyverse) library(ggrepel) df <- structure(list(Fruit = c("Yellow Pear", "Yellow Pear", "Yellow Pear", "Yellow Pear", "Yellow Pear",...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyusun semula graf plot berselerak ggplot dengan estetik warna berubah-ubah
Saya merancang suatu plot pembencian ggplot yang mudah bagi satu pemboleh ubah terhadap yang lain, yang menjadi pembolehubah ketiga dan berwarna...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Edit paksi y mengikut nilai yang didaftarkan
Hai saya ada senarai data frames, dengan data seperti ini: Unsur 1 subset hingga tahun 2018 structure(list(year = c("2018", "2018", "20...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk memaparkan pelbagai pembolehubah dalam ggplot2?
Saya baru dalam R languagr dan sekarang saya sedang mempelajari plot ggplot2 dan saya mempunyai beberapa masalah dengan merancang pelbagai pembo...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
nama lajur lajur dalam R?
Ini adalah subset set data saya: structure(list(zone = c(3L, 4L, 2L), la3 = c(1, 6, 3), la4 = c(3, -2, 5)), row.names = c("1", "2", "3"), cl...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Skala scatterpie plot ggplot
Saya mempunyai data ini structure(list(year = c("2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Dalam ggplot2, bagaimana untuk menukar lebar baris dalam geom_line? Saya tidak boleh membuatnya lebih nipis [pendua]
Datalink: data yang digunakan Kod saya: ccfsisims <- read.csv(file = "F:/Purdue University/RA_Position/PhD_ResearchandDissert/PhD_Draf...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Ralat: Estetika mestilah panjang 1 atau sama dengan data (100000): warna [pendua]
Saya melakukan beberapa analisis di ggplot2 pada masa ini untuk projek dan secara kebetulan saya tersandung beberapa (untuk saya) tingkah laku a...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menukar warna satu tanda pada paksi x
Saya mempunyai banyak mata pada paksi x saya jadi saya cuba plot sahaja setiap 10000 mereka tetapi juga menambah salah satu nombor dalam siri ya...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Sambung geom_segment ke geom_point di luar plot di ggplot?
Saya memerlukan bantuan untuk menyambung geom_segment ke geom_point di luar plot. Saya cuba mencari jawapan kepada soalan yang sama tapi itu tid...
bertanya 8 bulan yang lepas