Soalan tagged [enums]

0 undi
1 balasannya
Nilai-nilai Returns Enum Object.values ​​()
Kenapa Object.values() dan Object.keys() sentiasa memberi kedua-dua kekunci dan nilai? Pertimbangkan kod berikut: enum Enum { FOO,...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
2 balasannya
Jenis nilai enum sebagai array
Adakah mungkin untuk mendapatkan nilai enum dalam TypeScript sebagai array? Seperti ini: enum MyEnum { FOO = 'foo', BAR = 'bar' }...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana mendapatkan nilai dari medan ENUM dalam jadual sql? [pendua]
Saya ingin mengisi dropdown saya dengan enum kemungkinan nilai dari DB secara automatik. Adakah ini mungkin dalam MySQL?      88 23 Jawapan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Ikatan enum System.IO.WatcherChangeTypes ke ComboBox Itemsource [duplikat]
Saya cuba mencari contoh mudah di mana enums ditunjukkan seperti. Semua contoh yang saya lihat cuba menambah rentetan paparan yang bagus tetapi...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Semak kesilapan kes tunggal pada enum Swift yang berkaitan? Ralat: "Pemboleh ubah yang mengikat dalam keadaan memerlukan pemula" [pendua]
Saya mempunyai enum: enum E { case A, B, C(Int) } let a: E = .A Berikut adalah cara saya akan menyemak jika a sama dengan .B if case...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Bagaimana saya boleh menetapkan (dengan kaedah setter) sebuah enum property dari sebuah kelas apabila saya membuat objek di java
enum SateBook { AMANAT, SAHAFI, AMADE; } //public class Book private SateBook st; private SateBook stBok; private int price;...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk mengendalikan pelbagai kunci dalam terjemahan DB Enum Yii Extension
Saya baru sahaja menambah sambungan enum kepada projek lama yang saya sedang kerjakan, mengikuti panduan /dokumentasi saya menghadapi masalah ya...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bolehkah kes enum mengandungi senarai kelas?
Bolehkah enum mengandungi senarai kelas? Saya mempunyai Aktiviti kelas super: SKScene {}, yang mempunyai kelas sub-private Activity01: Activi...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Ungkapan yang dijangkakan sebelum 'enum' [pendua]
Saya telah membuat fail .h dalam C yang mengandungi aplikasi enum '. Nilai enum ini perlu diakses dalam program utama.c. Kod saya kelihatan sepe...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Mewujudkan kelebihan kaedah dinamik berdasarkan nilai penghitungan yang ditentukan
Saya mahu membuat kaedah yang terlalu banyak berdasarkan nilai enum yang ditentukan. I've kaedah-kaedah berikut: public void InsertValue(Da...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
1 balasannya
Cara terbaik untuk mempunyai enums bersarang di Kotlin?
Jadi di Swift anda boleh melakukan sesuatu seperti: public enum OuterEnum { public enum InnerEnum { ... } } Apa yang sama ak...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Enum Tempatan dalam pantas menggunakan perpustakaan R.Swift
Saya mempunyai enums seperti: enum Gender { case male case female func toString() -> String { switch self { ca...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bolehkah saya membuat Python Enums untuk kadar penukaran?
Saat ini saya mempunyai dua model Django yang ditetapkan untuk DataUnit (misalnya kWh, $, hari, bulan, dan sebagainya) dan RateUnit (misalnya $/...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
medan enum tidak diaktifkan ActiveRecord dengan betul
Saya mempunyai beberapa masalah menggunakan enum ActiveRecord dalam aplikasi Rails. Konteks : Medan enum mewakili status objek, demi keseder...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk membuat varian Field-Less Enum daripada diskriminasi? [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Bagaimana saya sepadan dengan nilai enum dengan integer?                   ...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengakses Enum of arrays
Saya mempunyai dua set Produk public enum ProductType { FOUNDATION_OR_PAYMENT ("946", "949", "966"), NOVA_L_S_OR_SESAM ("907", "222")...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Import enum statik Jawa tidak diperlukan? [pendua]
Katakan saya mempunyai Enum seperti berikut: package stackoverflow.models; public enum MyEnum { VALUE_1, VALUE_2; } Dan kemudian s...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk mengikat DropDownList ke Enum dalam ASP.NET MVC [pendua]
Saya cuba menggunakan kaedah sambungan Html.DropDownList tetapi tidak dapat memikirkan cara menggunakannya dengan penghitungan. Katakan saya...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bagaimana saya boleh menetapkan glm :: vec3 (1.f, 0.f, 0.f) sebagai nilai enum?
Saya ingin mempunyai enum yang mengandungi glm :: vec3 "pemalar". Pada masa ini saya mempunyai enum yang dipanggil "Axis", yang dicantumkan X...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Q_ENUMS dengan enum dalam fail header
Saya mahu menggunakan elemen enum sebagai item dalam QComboBox. Saya boleh melakukannya jika enum ditakrifkan dalam kelas yang sama tetapi saya...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menukar nilai asas auto di python Enum?
Dengan asumsi saya mempunyai kod berikut, bagaimana saya boleh menukar nilai asas auto supaya Animal.ant adalah nilai sewenang-wenang, mis. 10,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengesahkan jika pembolehubah adalah Enum?
Saya ingin memeriksa sama ada pembolehubah adalah Skrip Google App Jenis enum . function myFunc(BORDER_COLOR) { if (typeof BORDER_COLOR !...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya menggunakan enum terapung dengan Jcombobox di Jawa?
Saya mempunyai kelas enum yang menggunakan terapung untuk nilai-nilainya misalnya. public enum Size { SMALL(10.50f),MEDIUM(12.35f),LARGE(...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Tidak dapat keluar dari 'Rc'
Memperoleh PartialEq pada enum dengan varian unit objek sifat Rc nampaknya mencetuskan ralat Cannot move out of an 'Rc'. Saya telah mencipta...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cara terbaik untuk mengekstrak semua enum dari projek C
Saya menulis backtrace berasaskan enums saya sendiri. Pada dasarnya setiap panggilan fungsi akan menambah kesilapan pada susunan yang telah dite...
bertanya 8 bulan yang lepas