Soalan tagged [entity-framework]

2 undi
2 balasannya
Linq Group Dengan Fasal tidak termasuk item dengan kiraan sifar
Saya mempunyai pertanyaan di bawah yang sepatutnya mengelompokkan hasilnya oleh Id, EntityName, DocType, Bidang kuasa. Bagi setiap kumpulan, per...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Konteks EntityFramework tidak mengambil apa-apa data apabila dicipta dalam projek yang berbeza
Pengkompil Fellow, Saya menghadapi masalah yang pelik menggunakan Rangka Kerja Entiti dan saya ingin memahami apa sebab utama ini: Saya me...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya boleh "memperluaskan" hasil yang IQueryable berdasarkan pelbagai nilai?
Saya cuba menentukan cara menggunakan Linq dalam IQueryable, untuk "meluaskan" entiti menjadi beberapa hasil pertanyaan berdasarkan pelbagai n...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Transaksi Baru tidak dibenarkan Rangka Kerja Entiti 6
Dalam aplikasi Webform ASP.NET pada .NET 4.0 dan API Web, saya cuba menambah order dan orderRow ke database, tetapi saya mendapat ralat ini:...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Pendaraban tidak sah dalam Peranan '. terikat atas kepelbagaian Peranan Bergantung mestilah '1'
Ini adalah model kepada ramai (Pemohon). (AttachedDocument) adalah banyak model yang saya fikir saya mempunyai hubungan yang salah public part...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Id 'lajur yang diperlukan tidak hadir dalam hasil operasi `FromSql` dalam EFcore
Saya mempunyai masalah utama dengan FromSql dan itu sahaja: Saya mempunyai model seperti ini: public partial class model { public stri...
0 undi
1 balasannya
Kaedah EF AddRange tidak berfungsi dengan data besar
Selamat pagi. Hari ini saya menghadapi masalah dengan kaedah EF 6 dan AddRange. Terdapat aplikasi WPF yang berfungsi dengan ~ 100000 rekod. S...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Memperluas DbSet Tambah dalam EF Core
Menggunakan EfCore 2.2.4 Saya cuba untuk mengatasi pelaksanaan DbSet asas dalam salah satu Konteks Db saya. Saya menggunakan Oracle.ManagedDa...
-3 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengatasi "Pelakon kepada jenis nilai 'System.DateTime' gagal kerana nilai yang terwujud adalah batal" ketika menghitung model dalam pandangan di MVC
Saya mengikuti tutorial online MS tentang cara menggunakan kod MVC pertama pada DB sedia ada. Saya cuba memaparkan kandungan model MVC dalam pan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Harta Asing Asing Tidak Berombak
Saya baru kepada EF jadi maaf sekiranya soalan itu ... anda tahu. Saya mempunyai dua objek entiti; Pengguna dan UserRole Dalam objek pengg...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Cara Navigasi Pangkalan Data 1 dengan 1 menggunakan butang seperti Sistem Giliran
Saya menyediakan Sistem QueueSystem dan saya mempunyai satu set butang butang "Next", "Previous", "Transfer" dan "Finish". Bagaimanakah saya bol...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Rangka Kerja Entiti memintas dan mengubah tarikh
Saya mengubah suai sistem web .Net yang menggunakan Framework Entity 6.2, masalahnya adalah apabila setiap pengguna memasuki tarikh, mereka mela...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Kesalahan semasa membuat hubungan 1-ke-1 antara dua kelas dalam Rangka Kerja Entiti
Saya cuba membuat hubungan 1-ke-1 antara dua kelas. 1 pengguna mempunyai 1 gambar profil dan 1 gambar profil dimiliki oleh satu pengguna. kod...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Kaedah bukan statik memerlukan sasaran; menggunakan Rangka Kerja Entiti
Saya mempunyai pertanyaan berikut yang mengakibatkan ralat, "Kaedah tanpa statik memerlukan sasaran". Bagaimanakah saya membetulkan ralat dan me...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk memetakan SQL_VARIANT dalam Entitas Rangka Teras 2.1?
Pada inti 1.1 saya menggunakan atribut TypeName = "sql_variant" pada harta itu dan ia berfungsi. [Column("tx_value", TypeName = "sql_variant")...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Reka Bentuk Pangkalan Data dengan Identiti Teras Asp.Net One-to-Many & One-to-One Relationship
Saya mengalami sedikit masalah dengan reka bentuk jadual saya dengan Asp.Net Core Identity. Sehingga sekarang saya mempunyai User table yang mew...
0 undi
0 balasannya
Tidak dapat menentukan pesanan yang sah untuk operasi bergantung apabila menambah objek
Saya telah menunjukkan Model Pelanggan di bawah, Dalam model itu, atribut syarikat dan ibu bapa juga merupakan jenis pelanggan, ketika membina s...
0 undi
0 balasannya
Saya mahu menyepadukan api shuftipro untuk pengesahan pengguna dalam rangka kerja entiti MVC
saya baru untuk mvc, saya mendapat tugas untuk mengintegrasikan shuftipro api yang digunakan untuk mengesahkan identiti pengguna seperti pic,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
StackOverflowException dalam EntityFramework.dll apabila mengambil sejumlah besar rekod dari pangkalan data
Saya menghadapi masalah dengan rangka kerja entiti. Saya menghidupkan semula ints, dan daripada saya mengambil rekod ini dari pangkalan data men...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Butang Seterusnya dan Sebelumnya untuk mengemudi pangkalan data saya
Saya mempunyai butang "Seterusnya" yang apabila mengklik, akan menunjukkan data pertama dari datastore saya. Saya terjebak dengan perkara yang s...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
Bolehkah EntityFramework.dll berjalan di GAC?
Saya mahu mengalihkan semua dll awam ke GAC, kerana saya mempunyai banyak projek dalam satu komputer dengan folder lain (perkhidmatan, aplikasi)...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyimpan sejumlah keputusan dalam DTO dengan betul?
Saya telah menyimpan prosedur yang dilampirkan pada DB yang seharusnya mengembalikan hasil dari carian yang mudah. Pertanyaan itu ditambah kepad...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Memperkenalkan kekangan FOREIGN KEY "XXX" ... Tidak dapat membuat kekangan atau indeks
Saya menyediakan projek e-dagang yang baru. Saya mahu setiap kategori mempunyai banyak sub kategori dan sub kategori ini mempunyai banyak produk...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk membatalkan semua data yang tidak disimpan dalam konteks? apabila menggunakan EF6
Halo saya mempunyai UI seperti ini jadi Apa yang saya mahu lakukan adalah: Jika saya menekan butang x dan tutup borang saya ingin memba...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Jenis entiti 'xxx' memerlukan kunci utama, tetapi saya sudah menentukannya?
Entiti saya berasal dari kelas Entiti, oleh itu ia seharusnya secara lalai mempunyai jenis id int, tetapi untuk sebab tertentu EntityFramework t...
bertanya 8 bulan yang lepas