Soalan tagged [dplyr]

0 undi
0 balasannya
Bagaimana anda membuat objek baru dan menyusunnya mengikut tahun, nama dan acara? [pendua]
Saya ingin menyusun data.frame dengan berbilang lajur. Sebagai contoh, dengan data.frame di bawah saya ingin menyusun mengikut lajur z (menurun)...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
bantuan pengumpulan dplyr, cara memilih nilai dari lajur yang lain berdasarkan vale yang lain, jika kosong menggantikan dengan N / A
Saya mempunyai frasa data dengan lajur berikut userid: nilai unik untuk pengguna transactionId: nilai unik untuk urus niaga (pengguna bole...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menambah setiap lajur nilai data dari vektor yang diberi nama?
Saya mempunyai dataframe df. df <- data.frame(c(4,4,4,4,4,4), c(0,0,0,0,0,0)) colnames(df) <- c("a", "b") > df a b 1 4...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Apa sebenarnya yang dilakukan dengan penapis () dalam kes pelbagai keadaan?
Contohnya, perpustakaan (dplyr) df <- data.frame(a = c(1,2,3,4,1),b = c(21,28,35,42,49)) df[(df$a != 1 & df$b != 49), ] df[!(df$a == 1...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
SomersDelta: Ralat dalam as.table.default (x): tidak boleh memaksa ke tabl dalam R
contoh data sommer=structure(list(tub = c(1L, 2L, 0L, 2L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 1L, 1L, 2L, 1L, 0L, 0L, 1L, 0L, 2L, 1L, 1L, 0L, 0L, 1L, 0L, 0L,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Tidyeval dalam fungsi dengan dplyr dan ggplot2
Jadi saya buat nama dengan :=, tetapi saya mahu menggunakannya dalam ggplot2 sebagai y yang nampaknya tidak berfungsi. library(tidyverse) date...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mengira perkadaran berdasarkan kumpulan oleh
Saya cuba mengira bahagian berturut-turut ciri target . Set Data df <- data.frame(ID = c(11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk melelong melalui nombor di dplyr
Saya telah menulis pertanyaan yang memberikan bilangan positif palsu berdasarkan peratusan (A). Saya ingin mengolah berapa banyak persamaan yang...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Pilih baris dengan nilai maksimum dalam setiap kumpulan dalam R [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Bagaimana untuk memilih baris dengan nilai maksimum dalam setiap kumpulan   ...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menggunakan fct_relevel dengan sintaks mutate_at
Saya mahu menyambung semula faktor-faktor dalam dataset, namun saya benar-benar berjuang dengan sintaks fct_relevel dan menggunakannya dengan mu...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Kirakan perbezaan antara satu baris dan seluruh data setiap kumpulan
Saya mempunyai data.table dengan tiga kumpulan id. Kumpulan pertama (batch1) telah menetapkan dx dan bervariasi dy. Kumpulan ke-2 (batch1) dan k...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Transformasi jadual dengan dplyr
Saya mempunyai jadual yang dipanggil df. Jadual ini mengandungi tiga lajur (Kod, Penerangan dan Kadar). #CODE df<-data.frame( Code...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
r menggabungkan dan membuat frasa data berdasarkan kekangan masa
Saya mempunyai dataset dengan dua lajur, ID dan Start_Date seperti ditunjukkan di bawah ID Start_Date 19 2016-11-24 19...
bertanya 8 bulan yang lepas
4 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk menambah baris dengan tempoh masa dalam tempoh masa tertentu?
Saya mempunyai set data dengan tempoh masa, yang mungkin bertindih, menunjukkan kepada saya jika ada orang (example_df). Saya mahu mendapatkan s...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
0 balasannya
bantuan pengelompokan dplyr, cara memilih nilai dari lajur yang lain berdasarkan nilai min yang lain [pendua]
Saya mempunyai data berikut: Name <- c("Sam", "Sarah", "Jim", "Fred", "James", "Sally", "Andrew", "John", "Mairin", "Kate", "Sasha", "Ray",...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Cari purata satu set nombor yang diberikan di mana panjang set berbeza [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Kirakan min oleh kumpulan                                      3 jawapan  ...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Unfiltering in R untuk mutan pembolehubah dalam bingkai data
Saya mempunyai set data respons terbuka dalam kaji selidik. Saya mempunyai satu set topik yang saya ingin berikan kepada respons jawapan terbuka...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
langkah demi langkah keluarkan tepi dalam igraph
Saya mempunyai rangkaian besar di R. Saya menggunakan igraph untuk merancang dan menganalisis graf. Sekarang saya ingin menghitung shortest path...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk runtuh baris dengan pengenal yang sama dan mengekalkan nilai lajur yang tidak kosong?
Saya mempunyai jadual yang (selepas beberapa pemprosesan awal) mempunyai berbilang baris dengan pengenal utama yang sama tetapi dengan nilai laj...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Tambah "%" kepada frasa data peratusan lajur dalam R
Saya mempunyai frasa data peratusan. Saya mahu menambah "%" di hujung setiap sel supaya saya boleh mengeksport /memaparkannya dengan betul. Ia k...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Purata rolling rekursif dalam R
Bermula dengan yang berikut: library(tidyverse) library(lubridate) df <- tibble( date = seq.Date(ymd("2018-01-01"), by = "month", length...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Hasilkan pengedaran berdasarkan min dan banyak kali untuk kumpulan yang berlainan
Saya mempunyai frasa data yang terdiri daripada pemboleh ubah kumpulan, mean, dan sd. Saya ingin menghasilkan beberapa cara (mis., 10) untuk set...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Mewujudkan Kerangka Data Berkelompok dengan dplyr
Saya mempunyai frasa data yang dikumpulkan dari 6 bingkai data lain menggunakan perintah "bind_rows" dplyr. Ini berfungsi dengan baik dari seg...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Senaraikan beberapa lajur beberapa jam ke dalam kunci dan nilai
Saya mempunyai frasa data seperti ini ID <- c("A","A","A","A","A","A","B","B","B","B","B","B") Day <- c("Mon","Mon","Mon","Fri","Fri","F...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Evaluasi kumpulan dplyr sambil menilai item tunggal pada masa yang sama
library(tidyverse) df <- tibble(`Roman Numeral` = c(rep("I", 3), rep("II", 3)), Letter = c("A", "B", "C", "D", "E", "F"),...
bertanya 8 bulan yang lepas