Soalan tagged [django]

0 undi
0 balasannya
Tidak dapat menyiarkan mesej menggunakan saderi
Saya cuba menggunakan binaan celerius untuk menyokong penyiaran siaran menggunakan Penyiaran dan menggunakan rabbitmq sebagai broker. Saya telah...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
5 balasannya
Memeriksa MongoDB saya dan mendapat dbs luar biasa
Jadi hari ini saya berada di MongoDB saya dan saya menaip show dbs. Selain dbs biasa saya ada tambahan hacked_by_unistellar. Sesiapa yang mungki...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Bagaimana Mock django chained pertanyaan menggunakan python unittest
func_to_test.py from models import MyModel def myFunc(): #Query 1 queryset_exists = MyModel.objects.filter(id=0).exists()) #Query 2 q...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Terlalu banyak maklumat dalam permintaan Django.META
Baru-baru ini saya telah memeriksa permintaan.META untuk pandangan tertentu, dan saya melihat bahawa semua pembolehubah lingkungan seperti DJANG...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Rendering templat Django: menggunakan tag vs menggunakan pandangan
Di Django, apabila membuat data dalam template yang tersedia melalui permintaan, kami mempunyai 2 pilihan: Dapatkan data dalam paparan, dan...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
1 balasannya
Apakah perbezaan di antara blog yang dibuat melalui pengekodan dan wordpress? [ditutup]
Apakah perbezaan antara blog yang dibuat melalui python dan wordpress?      - 2 1 Jawapan                              1                  ...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyampaikan kepada sesi hasil carian. Hasilnya boleh menjadi objek atau banyak benda
bagaimana untuk menghantar beberapa objek ke sesi? fil = Enseignant.objects.filter(matricule_enseignant=identifiant).values_list('niveau__fili...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Pesanan Django dengan nilai kembali dari fungsi? [pendua]
Saya menghadapi masalah di mana saya cuba membuat QuerySet dengan keputusan yang diperintahkan bukan oleh medan pada model, tetapi sebaliknya di...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Membenarkan replika baca ke aplikasi tertentu di Django?
Projek Django mempunyai berbilang aplikasi dan semua mereka sekarang mengakses DB yang sama. Sekiranya saya mahukan satu aplikasi yang hanya mem...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
0 balasannya
Saya tidak lulus dalam model membentuk nilai tuple
Sayang bagaimana menambah data tuple (EMPTY_CHOICES) dalam bidang model [pro_drive_name] ?. saya lulus nilai ini tetapi tidak dipaparkan di hala...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Django: Lihat tidak meletakkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi
Saya mempunyai paparan bookingrecordsView di mana saya mengambil semua tempahan yang dibuat oleh pengguna. Saya menambah fungsi model is_pending...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Adakah mungkin menggunakan django-tables 2 dengan skrol infinte?
Saya baru mula menulis aplikasi menggunakan Django 2 dan versi terkini django-tables2. Setakat ini semuanya berfungsi tanpa sebarang masalah tet...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Memuat fail excel (xlsx) dalam aplikasi web yang menganalisis datanya dan mengeksport data lain dalam fail xlsx yang berbeza
Oleh itu saya cuba membuat aplikasi web yang melakukan apa yang dikatakan oleh tajuk itu. Masalahnya ialah saya tidak tahu bagaimana untuk mener...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
XMLHttpRequest dengan Django -> GET, ERROR 500
Kaedah saya di view.py cuba dapatkan product_slug kerana dia perlu product = Product.objects.get(slug=product_slug) dan tambahkan produk ini di...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Nilai Pilihan Pilihan dalam Views Pandangan Django
Saya menggunakan tag pilih dalam templat bersama dengan pautan yang mempunyai 'submit' jenis dalam bentuk tag. Apabila saya memilih pilihan dari...
0 undi
0 balasannya
Menyimpan data sekali (untuk dapat memuatkan imej ke pelayan) kemudian mengemaskini contoh yang sama selepas beberapa perubahan
Saya menyimpan data dari permintaan pos buat kali pertama kerana saya memerlukan imej yang akan dimuat naik ke pelayan seperti fungsi "upload_im...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Django memadamkan objek berdasarkan permintaan dengan hubungan ManyToMany [duplikat]
Saya perlu memilih beberapa objek yang akan dipadamkan dari pangkalan data saya di django menggunakan laman web. Tidak ada kategori untuk dipili...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Menetapkan debug = Salah menjadikan aplikasi Django crash dengan ralat berikut, bagaimana cara memperbaikinya?
Ia memberikan: ralat pelayan dalaman apabila saya cuba mengakses tapak /admin atau mana-mana aplikasi lain Cuba menggunakan aplikasi saya meng...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana boleh mendapatkan semua objek dari medan ManyToMany ke bidang harta model django
Saya baru di Django. Dalam bidang model django saya, saya ingin tugas yang dijadualkan. Sebagai contoh; Saya ingin menghantar e-mel sebagai tuga...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk meluluskan corak melalui kaedah sebaliknya
Berikut adalah kod saya: views.py class CollDetailView(DetailView): if self.request.user.is_authenticated: vote = Vote.objects.g...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
django gagal memuat imej statik
Saya mempunyai aplikasi django saya yang dihoskan di pythonanywhere. Saya menggunakan cetak tipikal untuk menghasilkan pdf dan ada imej yang aka...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Saluran Django: kenapa channel_layer.gruop_send dilangkau?
Saya cuba menghantar mesej sekalipun websocket dalam saluran Django menggunakan saluran-saluran tetapi ia melangkau dan tidak menunjukkan seba...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
DATABASES tidak dikonfigurasi secara rawak postgres django
Saya telah menggunakan aplikasi django saya pada elasticbeanstalk tetapi ketika saya menghubungkan dengan rds menunjukkan kesalahan ini:    T...
0 undi
2 balasannya
bagaimana untuk Mengesahkan tarikh tamat tempoh adalah lebih besar daripada tarikh permulaan dalam Borang Model Django
Saya menggunakan borang model Django, saya ingin Mengesahkan tarikh luput adalah lebih besar daripada tarikh mula. ini adalah kod saya tetapi ia...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Masalah dengan backend pengesahan tersuai
Saya cuba membuat pengesahan tersuai untuk projek django saya. Saya menggunakan model pengguna tersuai dengan subclassing AbstractUser. Sekarang...
bertanya 8 bulan yang lepas