Soalan tagged [dcast]

2 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya menukar nama lajur menggunakan dcast?
Saya mengubah data saya dari jauh ke hujung. Sebahagian daripada data adalah tarikh. Masalah saya ialah saya ingin mempunyai nama lain yang lain...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Recast in R memberikan nilai yang berbeza
Saya mempunyai frasa data berikut dalam R DF2<-data.frame("ID"=c("A", "A", "A", "B", "B", "B", "B", 'B'), 'Freq'=c(1,2,3,1,2,3,4,5), "...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
bagaimana untuk menentukan pembolehubah ID dalam dcast?
Berikut ialah contoh data yang saya ada datahave # A tibble: 6 x 6 YEAR SCHOOL_NAME CONTENT_AREA BELOW_BASIC_PCT BASI...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Sesuaikan fungsi agregat di dalam dcast berdasarkan nilai maksimum lajur dalam data.table?
Saya mempunyai data.table yang saya ingin dcast berdasarkan tiga lajur (V1, V2, V3). terdapat beberapa pendua dalam V3 dan saya memerlukan fungs...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
membentuk semula matriks dalam R dan menukarkan setiap n baris ke dalam satu baris
Saya mempunyai bingkai data df seperti: year location 1 A 2 B 3 C ------------------ 1 X 5...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Saya mempunyai set data yang panjang. Bagaimanakah saya menukar kepada format yang luas semasa menggunakan fungsi pangkat untuk menghadkan bilangan lajur yang dibuat?
Saya mempunyai set data dalam format yang panjang. Sesetengah rekod hanya mempunyai satu pengilang, beberapa rekod ditiru kerana terdapat bebera...
bertanya 9 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Mengubah data.table menggunakan indeks berbilang peringkat?
Saya mempunyai data.table ini: data.table(Playlist = c("micrhouse","micrhouse","attlas","attlas"), Track = c("make a move","mango","ryat","fur...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Kirakan nilai dengan dua lajur berdasarkan empat keadaan di R
Saya mempunyai set data besar yang dimuatkan dalam r (lihat di bawah untuk versi ringkas): Saya ingin menghitung nilai untuk setiap Cruiseid, Sa...
bertanya 10 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
bagaimana untuk dcast dalam panda dengan lebih daripada satu lajur untuk hujah lajur
Saya mempunyai berikut dataframe import pandas as pd df = pd.DataFrame({'id':[1,2,3,4,5,6], 'id_2':[6,5,4,3,2,1], 'col_1':['A','A','A','B','B'...
bertanya 9 bulan yang lepas