Soalan tagged [data.table]

2 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya menukar nama lajur menggunakan dcast?
Saya mengubah data saya dari jauh ke hujung. Sebahagian daripada data adalah tarikh. Masalah saya ialah saya ingin mempunyai nama lain yang lain...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menggantikan satu set nilai dengan cekap dengan set nilai yang lain dalam data.table?
Ini adalah keadaan biasa, apabila anda mempunyai dua dataset, di mana pemerhatian yang sama dinamakan secara berbeza, dan anda perlu menamakan s...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk sepadan dengan langkah-langkah berkaitan yang ditunjukkan oleh dua lajur data.table
Saya mempunyai data seperti ini: structure(list(step_origin = c(4897L, 3105L, 129L, 2689L, 2945L, 161L), step_destination = c(3105L, 1057L, 2...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Kirakan perbezaan antara satu baris dan seluruh data setiap kumpulan
Saya mempunyai data.table dengan tiga kumpulan id. Kumpulan pertama (batch1) telah menetapkan dx dan bervariasi dy. Kumpulan ke-2 (batch1) dan k...
bertanya 8 bulan yang lepas
6 undi
2 balasannya
Berikan banyak hasil daripada fungsi semasa pengelompokan
Saya mempunyai kod ini yang melakukan apa yang saya inginkan tetapi saya perlu memanggil fungsi saya tiga kali untuk setiap kumpulan yang nampak...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
kiraan baris mengikut tempoh masa dalam R dengan data.table
library(data.table) dt <- fread(" ID DATE A1 20170220 A1 20170308 A1 20170311 A1...
bertanya 8 bulan yang lepas
10 undi
3 balasannya
Cukup menggabungkan data.tables besar
Saya mempunyai dua objek yang cukup besar iaitu data.table yang ingin saya gabungkan. dt1 mempunyai 500.000.000 pemerhatian pada 5 tiang....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Rolling Mean By Group Dplyr / data.table
Saya mempunyai data.frame besar dengan baris 350k. Pada masa ini saya cuba untuk mencipta min bergilir lajur lag_close dalam data.table. Sejak S...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menambah fungsi kuantit ke data.table?
Saya membangun fungsi yang mengembalikan ringkasan statistik pada jadual data. Saya ingin menambah kuantil ke output yang saya tidak berjaya. Se...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
3 balasannya
Jumlah kumulatif dari sebulan yang lalu sehingga hari semasa untuk semua baris
Saya mempunyai data.table dengan ID, tarikh dan nilai seperti yang berikut: DT <- setDT(data.frame(ContractID= c(1,1,1,2,2), Date = c("2018...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Jika saya menulis senarai jadual ke fail csv, bagaimanakah saya boleh menulis nama senarai dan bukan sahaja kandungannya?
Saya menulis senarai jadual dalam fail .csv. Segala-galanya baik, tetapi apabila saya menuliskannya saya ingin mempunyai permulaan setiap jadual...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Kira baris mengikut tempoh masa dengan data.table dalam r [ditutup]
Saya cuba menghitung baris mengikut tempoh masa (30 hari) dengan data.table dalam R Saya mempunyai dt seperti di bawah: library(data.table)...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
4 balasannya
Pemilihan bersyarat berulang dari bingkai data
Saya mempunyai data dengan pengukuran berulang pada setiap subjek (id) pada bilangan pembolehubah timepoints. Saya ingin mengekalkan dua baris b...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
4 balasannya
R data.table Bagaimana untuk mendapatkan VALUE dari salah satu daripada banyak lajur (mengikut lajur NAME), berdasarkan nilai lajur yang lain
Saya cuba mengekstrak nilai tertentu, dari data.table dalam R, dengan merujuk nama lajur require(data.table) # Create data.frame cohort = c(...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
0 balasannya
Bagaimanakah saya dapat mencegah fungsi glm () daripada menambahkan kembali huruf kepada beberapa nama pembolehubah saya?
Saya menggunakan glm () untuk membuat beberapa model. Pembolehubah dalam data.table input saya mempunyai nama seperti "hari" dan "hari ^ 2". Mod...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Menentukan pemerhatian terkini oleh kumpulan menggunakan .SD sangat perlahan [pendua]
Anggap saya mempunyai jadual data yang mengandungi beberapa pemain besbol: library(plyr) library(data.table) bdt <- as.data.table(baseball...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengalihkan nilai dalam baris data.table berdasarkan nilai dalam baris yang sama
Saya mempunyai data.table seperti: structure(list(level = c(1, 2, 1, 3, 1, 1), step_destination_step_1 = c(3105, 2689, 1610, 4897, 129, 161),...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
bandingkan baris dengan rujukan dalam data.table
Dalam carian, saya dapati banyak soalan mengenai cara melakukan ini untuk lajur, tetapi bukan untuk baris. # Works just fine: data = as.data.t...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
1 balasannya
Bagaimana anda boleh mengira jumlah lajur berdasarkan keadaan menggunakan data.table?
Saya mempunyai jadual ID dan 1000 lajur nilai rawak. Saya mahu kumpulan ID dan mengira bilangan nilai kurang daripada 0.01 untuk setiap lajur....
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Apa jua kesilapan dalam data.table dengan fungsi "seq" - "Panjang RHS sama ada 1 atau sepadan dengan panjang LHS betul-betul"?
Saya cuba: hitung perbezaan dalam tempoh panggilan antara unit polis menjawab panggilan yang sama mengenal pasti tempoh terpanjang di kala...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Menambah baris untuk memasukkan tahun interim dalam julat tarikh
Saya mempunyai frasa data dengan julat tarikh di dalamnya, dari mana saya ingin membuat baris baharu yang mewakili setiap tahun yang dikelilingi...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengisi nilai (autofill) nilai, misalnya menggantikan NA dengan nilai pertama dalam kumpulan, menggunakan data.table dalam R?
Tugas yang sangat mudah dan biasa: Saya memerlukan bersamaan dengan Excel FILL DOWN (autofill) di data.table supaya library(data.table) DT &l...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Elemen penyusun tiang senarai yang terdapat dalam data.table R
Saya perlu menyusun unsur-unsur 'senarai' lajur data.table dalam susunan abjad dan memaksa mereka ke vektor watak dalam lajur pertengahan lain d...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Tingkah laku yang tidak dijangka setcolorder data.table [pendua]
Saya mempunyai sedikit masalah memahami sifat pass-by-reference dari data.table. Sesetengah operasi seolah-olah 'memecahkan' rujukan, dan saya i...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Import daripada `.`` data.table` supaya lintr mengenali
Apabila menjalankan lintr pada fungsi R yang menggunakan data.table saya mendapat amaran berikut: warning: no visible global function defini...
bertanya 8 bulan yang lepas