Soalan tagged [data-manipulation]

1 undi
2 balasannya
Bagaimanakah cara mengekstrak sub-string menggunakan kata kunci dan indeks?
Saya cuba mendapatkan sub-string tertentu mengikut kata kunci dari rentetan data. Sub-string kollecet ini kemudiannya disatukan. Adakah pende...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menggunakan mutasi () untuk menghasilkan pembolehubah yang bergantung kepada nilai baris sebelumnya pembolehubah baharu yang lain?
Saya cuba menggunakan fungsi dplyr mutate() untuk mencipta pembolehubah baru yang bergantung pada nilai baris sebelumnya bagi pemboleh ubah baru...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
RegEx untuk pencocokan angka dan perpuluhan dalam frasa data
Saya mempunyai lajur dalam frasa data yang mempunyai angka diikuti dengan perpuluhan yang saya mahu keluarkan untuk menjadikannya lebih kemas da...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
string yang menandakan yang terdapat dalam satu vektor tetapi bukan satu lagi (R) [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Ujian jika vektor mengandungi elemen yang diberikan                        ...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Manipulasi senarai bingkai data dalam gelung untuk
Saya menyediakan bingkai data untuk analisis di R. Saya boleh mempersiapkan mereka secara berasingan tetapi saya ingin meletakkan penyediaan dal...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
3 balasannya
Adakah terdapat cara untuk mendapatkan purata sehari dari dataset saya dalam Python?
Saya mempunyai dataset dengan datetime dan suhu yang saya dapat menggunakan pertanyaan ke pangkalan data saya. Saya tidak tahu bagaimana untuk m...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
2 balasannya
Bagaimana untuk mengitar semula nilai-nilai pemboleh ubah berdasarkan nilai maksimum dalam pembolehubah, untuk beratus-ratus pembolehubah?
Saya mahu mengembalikan nilai maks pemboleh ubah sebagai 1 dan 0 apabila tidak. Bagi setiap pembolehubah, mungkin terdapat banyak pemerhatian de...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Kemungkinan untuk mencipta salib satu lajur dalam pyspark?
Saya ingin mencipta jadual yang menunjukkan tabulasi salib pengguna kepunyaan setiap gabungan segmen dalam Pyspark. Di bawah ini adalah contoh y...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Mencetak senarai kamus sebagai jadual
Bagaimanakah saya boleh memformatkan data di bawah ke dalam bentuk jadual menggunakan Python? Adakah terdapat cara untuk mencetak /menulis data...
bertanya 8 bulan yang lepas
-3 undi
0 balasannya
Saya perlu memanipulasi data sensor android
Saya menggunakan aplikometer yang menggunakan fit fit google boleh memberitahu siapa "bagaimana saya boleh memasukkan data sensor yang salah kep...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Abaikan lajur yang mengandungi nol dalam setiap baris dan buat objek baru
Saya mempunyai objek senarai seperti berikut: V1=c(5,5,5,5,5,5,5,5) V2=c(0,10,0,10,0,10,0,10) V3=c(0,0,15,15,0,0,15,15) V4=c(0,0,0,0,20,20,20,...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Saya cuba untuk menetapkan pengelas percutian ke senarai tarikh
Saya mempunyai dua bingkai data, satu dengan senarai tarikh dan percutian mereka yang sepadan (df2), dan satu lagi dengan senarai urus niaga (df...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Susun semula data yang ditetapkan dari format lebar hingga panjang yang dikumpulkan oleh akhiran berubah
Sama seperti berbeza dengan siaran ini: Mengubah semula data.frame dari lebar untuk format panjang Saya mempunyai dataset lebar dengan pemb...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Maju setiap elemen sesuatu lajur dengan setiap elemen frasa data berbeza
Saya mempunyai dua bingkai data yang mempunyai bilangan lajur yang sama tetapi bingkai data pertama mempunyai berbilang baris dan yang kedua han...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menyusun semula nilai secara berturut-turut mengikut abjad T-SQL?
Saya perlu menyusun semula nilai dalam baris sesuatu jadual mengikut susunan abjad, contohnya: Id Values --------------------------------...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
R - Kira jumlah nilai antara pasangan nilai lain dalam vektor
Saya mempunyai frasa data seperti di bawah: col1 001 x x 002 001 002 x 003 004 x x 003 x 004 x x 005 005 x Saya ingin men...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
hanya dapatkan elemen bukan angka tulen dari panda lajur
Saya mempunyai lajur data seperti ini: Phrase A4678LM AFNH 2l6m8 2312435 122 ABC HOW IS Pa805 dan sebagainya...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Perlukan bimbingan dengan membuat papan pemuka berdasar Django
Saya seorang pemula di Django, dan sebagai projek amalan saya ingin membuat halaman web dengan papan pemuka untuk menjejaki pelaburan dalam plat...
bertanya 9 bulan yang lepas
-2 undi
1 balasannya
Skrip Google Apps: Lembaran Membentuk Manipulasi Data, Memadamkan Baris jika Sertifikat Selimut, semasa Mengekalkan Lajur Tertentu
Persoalan ini adalah kesinambungan berikut: Skrip Google Apps: Lembaran Borang Manipulasi Data dan Memadam Baris jika Sesetengah Sel Kekosongan...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
4 balasannya
Bagaimana untuk membuang item kamus dalam senarai berdasarkan nilai dalam rentetan
Saya sibuk mengeluarkan data dengan python 2.7 Setakat ini saya mendapat senarai dengan kamus sebagai item. Selama 2 hari saya tidak dapat lagi...
bertanya 9 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Carian Azure - Import data yang berada dalam fail .md
Saya cuba memuat naik data menggunakan pos dan mendapatkan ralat: "Jenis media entiti permintaan 'teks /kosong' tidak disokong untuk sumber ini....
0 undi
1 balasannya
Selaraskan untuk gelung dalam R
Saya cuba mempelajari cara menggunakan pemprosesan selari dalam R. A snapshot data dan kod tersebut disediakan di bawah. Mencipta dataset kas...
bertanya 10 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
pelbagai transformasi dengan lapply () - R
Saya mempunyai ini: df <- structure(list(Created = structure(6:1, .Label = c("2018-12-27T08:53:32.794-0300", "2018-12-27T17:46:00.244-0300...
bertanya 9 bulan yang lepas
3 undi
2 balasannya
menukarkan pelbagai masa ke dalam satu - r
Saya mempunyai frasa data ini: df <- data.frame(datetime = c("2018-08-23 11:03:25 0300", "2018-08-17 12:54:09 0300", "2018-08-07 17:15:29 0...
bertanya 9 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
R dopar foreach pada potongan bukan per baris
Soalan ini khusus untuk menggunakan pemprosesan selari dalam R menggunakan foreach dan dopar. Saya telah membuat dataset mudah dan operasi mudah...
bertanya 10 bulan yang lepas