Soalan tagged [c++17]

2 undi
1 balasannya
`std :: filesystem :: path :: operator / (/ * args * /)` tidak berfungsi seperti yang dijangkakan
Saya mempunyai kelas dengan senarai inisial dalam pembina di mana salah satu bidang yang saya mulakan ialah std::filesystem::path tetapi nampakn...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Buat fungsi template C ++ yang akan mengembalikan std :: pelbagai saiz tertentu
Saya mencipta fungsi bertajuk linspase dengan C ++ 17 dengan struktur masukan berikut linspace(double upper, double lower, int size). Fungsi ini...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Mencuba menyusun perpustakaan sistem fail C ++ 17; dapatkan "versi tidak dijumpai" [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   /usr /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: versi CXXABI_1.3.8 'tidak dijumpai...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
2 balasannya
Cari elemen unik vektor C ++
Adakah terdapat cara yang cepat untuk mencari semua elemen tunggal (hanya muncul sekali) dalam vektor unsur? Semua elemen dalam vektor sama ada...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Penyampaian fungsi template C ++ dalam kelas menyebabkan ralat pengkompil [duplikat]
Quote daripada perpustakaan standard C ++: tutorial dan buku panduan :    Satu-satunya cara mudah alih untuk menggunakan templat pada masa i...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
1 balasannya
Kelas yang paling diturunkan dalam warisan maya = mengimbangi sama antara kelas induk?
Untuk kelas tertentu F, penunjuknya (dibuat melalui new F()) boleh naik ke penanda kelas asas contohnya. ke B*,C*,D* dan E*. Adakah ia...
2 undi
1 balasannya
Generasi kod template C + Ralat: menggunakan 'some_variable' sebelum potongan 'auto'
Saya berlari ke beberapa masalah dengan kod khusus ini. Masalahnya kemungkinan besar ada kaitan dengan penunjuk kepada anggota jenis Harry yan...
1 undi
1 balasannya
Adakah mungkin untuk mengelakkan kesilapan di bahagian-bahagian fungsi templat c ++ yang tidak akan berjalan pada akhirnya?
Saya mempunyai templat dengan dua bulat sebagai input. Satu mungkin mempunyai jenis yang lebih besar daripada yang lain. Kod saya melakukan pera...
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
2 balasannya
Padding struktur dengan ahli kesatuan std :: bitset
Selepas saya menyelesaikan masalah saya untuk soalan ini saya pergi untuk memperluaskan versi kod saya untuk menggabungkan kesatuan dari medan...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
1 balasannya
Gagal untuk bekerja di sekitar g ++ 7.1 berstruktur bug mengikat dengan Boost.Bimap
Dalam projek saya saya menggunakan Tingkatkan .Bimap untuk melaksanakan peta bidirectional. Lihat MCVE yang sangat mudah pada godbolt , di...
bertanya 8 bulan yang lepas
5 undi
1 balasannya
Menggunakan jenis yang tidak lengkap dalam fungsi ahli template kelas
GCC (8.3, 9.1), Clang (7, 8) dan MSVC (19.20) berbeza adalah keupayaan mereka untuk menyusun kod ini: struct C; template<typename T> st...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Potongan Argumen Template yang berfungsi yang mana tidak digunakan / diisytiharkan / ditakrifkan [pendua]
Pada http://blogs.msdn.com /b/vcblog/archive/2011/09/12/10209291.aspx , pasukan VC ++ secara rasmi menyatakan bahawa mereka belum melaksanakan...
bertanya 8 bulan yang lepas
7 undi
1 balasannya
Kenapa `polymorphic_allocator` mengambil penunjuk` memory_resource` dan bukan sebutan?
C ++ 17 Standard mengatakan:    [mem.poly.allocator.ctor] polymorphic_allocator(memory_resource* r);       Memerlukan: r tidak boleh...
bertanya 8 bulan yang lepas
9 undi
0 balasannya
Jenis jenis yang hendak digunakan untuk peta `constexpr`?
Idealnya Saya ingin menulis: constexpr std:map<std::string, std::string> my_map = {{"key1", "val1"}, {"key2", "val2"}, }; atau...
bertanya 8 bulan yang lepas
5 undi
0 balasannya
Templat templat, templat variadik, dan panduan potongan: bug kompilator?
Pertimbangkan kod templat yang berikut: // Preamble #include <list> #include <deque> #include <vector> #include <iostream...
1 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya menggantikan std :: binary_function dengan sesuatu yang lain tanpa rasa sakit?
Kami sedang menggunakan beberapa pakej pihak ke-3 yang menggunakan beberapa std :: binary_function, std :: unary_function dalam dalam. Seperti y...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Cuba untuk membalik urutan bit dalam std :: bitset
Saya sedang menjalankan struktur yang menggunakan std :: bitset dan kelihatan seperti ini: Register.h #pragma once #include <bitset&g...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
2 balasannya
Mengatur antara pemusnahan pembolehubah fungsi automatik tempatan berbanding pembinaan nilai pulangan
Terdapat kod yang bergantung kepada hakikat bahawa pembolehubah fungsi automatik tempatan dimusnahkan selepas nilai pulangan telah dibuat, sebag...
bertanya 8 bulan yang lepas
5 undi
2 balasannya
templat alias untuk templat ahli
katakan saya mempunyai templat: template<typename T> struct Outer { template<typename T1> struct Inner { }; }; Say...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
g ++ gagal "arahan penghubung gagal dengan kod keluar 1" [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Apa yang dimaksudkan dengan rujukan /ralat simbol luar yang tidak dapat disele...
bertanya 8 bulan yang lepas
5 undi
1 balasannya
Serialisasi kustom std :: string_view menyebabkan ralat pengkompil yang tidak dijangka
Saya telah mengajukan soalan ini pada github (kira-kira sebulan yang lalu) tanpa sebarang jawapan, saya bertanya di sini sekarang. Saya men...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Menggunakan tahap keengganan dalam kekangan SFINAE templat menyebabkan ralat keras
Dalam kod berikut ( https://wandbox.org/permlink/rA7lnXM6eQR4JhSM ) #include <type_traits> template <typename T> struct Identity...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Dapatkan laluan boleh laku (dengan std :: filesystem) [pendua]
     Soalan ini sudah ada jawapan di sini:                   Dapatkan path executable                                      18 jawapan  ...
bertanya 8 bulan yang lepas
-1 undi
0 balasannya
Mengapa tidak memberi C ++ lalai "copy-plus-allocator"? Ciri yang hilang?
Saya mencipta soalan ( beralih kepada peruntukan tersendiri yang lain - > disebarkan ke medan ahli ), dan mendapati bahawa, dalam setiap peny...
bertanya 8 bulan yang lepas
24 undi
5 balasannya
Adakah terdapat nama yang sedia ada untuk jenis dan fungsi ini?
Terdapat 2 masalah keras dalam sains komputer: pembatalan cache, penamaan perkara dan kesilapan off-by-one. Ini adalah tentang masalah ke-2:...
bertanya 8 bulan yang lepas