Soalan: halaman 7

0 undi
0 balasannya
Mengimport projek studio Android untuk Perpaduan
Saya baru dalam pembangunan Perpaduan. Saya mempunyai Modul Android yang saya fikir dieksport dari projek Unity. Sekarang, saya tidak mempunyai...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya boleh "memperluaskan" hasil yang IQueryable berdasarkan pelbagai nilai?
Saya cuba menentukan cara menggunakan Linq dalam IQueryable, untuk "meluaskan" entiti menjadi beberapa hasil pertanyaan berdasarkan pelbagai n...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
2 balasannya
Dataweave 2 - Output pelbagai JSON mengikut baris
Input saya Array of Objects yang saya mahu peta ke objek JSON p> Saya mahu setiap objek JSON menjadi baris setiap baris dan JSON dite...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana hendak memetakan objek model ke objek ViewModel menggunakan AutoMapper dalam inti ASP.Net 2?
Pada kelas ASP.NET saya telah diberitahu untuk membangunkan data bacaan aplikasi mudah dari fail .csv dan kemudian memaparkannya dalam pandangan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Ralat 3035. Sumber sistem WHICH telah melebihi?
Terdapat banyak cadangan di laman web ini tentang bagaimana untuk membetulkan ralat 3035, tetapi adakah sesiapa yang tahu bagaimana untuk menget...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Bagaimana untuk menukar ketinggian badan Scaffold di Flutter
Saya menggunakan BottomAppBar tersuai yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada yang biasa, badan Scaffold menyesuaikan ketinggiannya...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
iOS AutoLayout - LeadingMargin wujud walaupun selepas menyahtanda Kawasan Selamat
Saya mengusahakan sel adat xib. Di sana, saya mempunyai UILabel yang saya selaraskan pada margin utama dan kemudian tetapkan margin kiri supervi...
bertanya 8 bulan yang lepas
-4 undi
1 balasannya
Adakah terdapat cara untuk mengesan beberapa basikal pada masa yang sama di peta google? [ditutup]
Sebenarnya, saya membuat webPage yang akan menerima beberapa data basikal dari aws dengan menggunakan mqtt melalui soket web dan ikon basikal yan...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
GMPy - jenis pemeriksaan di python C-api
Saya cuba memahami cara mengetik cek menggunakan python C-api. Untuk mencapai matlamat ini, saya meneliti kod sumber GMPy , di mana mereka me...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk mendapatkan data dalam ini menggunakan retrofit
Bagaimana hendak menggunakan data JSON jenis ini menggunakan Retrofit ? Bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini? MainActivity.java...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
2 balasannya
Cari jika kekunci Kamus mengandungi item dalam Python
Jika saya mempunyai kamus dan senarai berikut, apakah ada cara yang saya dapat melihat apakah item dalam senarai terkandung dalam kunci kamus?...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Kedudukan penyemak semula ditetapkan semula apabila Imej dimuatkan menggunakan Picasso
Saya mempunyai Recycler Recyclers yang memaparkan poster filem, sangat mirip dengan Netflix atau aplikasi yang paling kiat. Apabila saya menata...
-1 undi
0 balasannya
Ubah suai UI antara muka web Luci untuk OpenWrt [ditutup]
Saya baru untuk OpenWrt dan Luci. Saya merancang untuk membina UI khusus dengan mengubah Luci. Untuk menguji perubahan, saya memuat turun tema...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
5 balasannya
Tukar integer untuk terapung
Saya cuba menulis fungsi yang menukarkan bilangan bulat kepada terapung, dan meninggalkan boolean dan rentetan seperti mereka. Saya telah men...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Docker exec pipe Tiada fail atau direktori sedemikian
Atas sebab tertentu > tidak mencari test.txt file, tetapi ls adalah. $ docker exec mycont ls /headless/Desktop test.txt $ docker exec mycon...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
Gunakan arahan tersuai dalam rentetan [pendua]
Saya menghadapi masalah yang menyampaikan hujah kepada arahan dalam skrip Bash. poc.sh: #!/bin/bash ARGS='"hi there" test' ./swap ${ARGS}...
bertanya 8 bulan yang lepas
-3 undi
0 balasannya
Mempunyai isu-isu gelung selepas penangguhan perl [tertutup]
Saya melengkapkan data di perl. % foreach my $value (keys ${data->{'pi'}{'home'}}){. Saya mendapat amaran keys on reference is experimental....
bertanya 8 bulan yang lepas
-2 undi
0 balasannya
Cara menggunakan laci navigasi dalam aplikasi android [ditutup]
Saya menghadapi masalah dengan permohonan saya. Saya mempunyai laci Navigasi tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk membuatnya bekerja dengan pe...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
0 balasannya
PostgreSQL logik replikasi logik dengan ralat 'tidak dapat menerima data dari stream WAL: pelayan menutup sambungan tanpa disangka'
Saya mempunyai replikasi logik yang ditubuhkan di antara 2 pelayan PostgreSQL (PostgreSQL 10.6 pada x86_64-pc-linux-gnu, disusun oleh gcc (GCC) 4...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
bagaimana untuk memperbaiki isu peta XSLT 3.0?
Saya mengambil fail XML sebagai input yang mengandungi data pekerja dan nilai pemetaan i.e. Id Keluarga Kerja dan Nama Keluarga Pekerjaan. Oleh...
bertanya 8 bulan yang lepas
3 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk menjeda pemasa yang dibuat dengan CreateTimerQueueTimer
Saya perlu berhenti sejenak pemasa yang dibuat menggunakan fungsi CreateTimerQueueTimer API win32 tetapi saya tidak dapat mencari jalan untuk me...
bertanya 8 bulan yang lepas
1 undi
3 balasannya
Bagaimanakah saya menilai mata tertentu sambil meninggalkan mata lain sahaja?
Saya mempunyai SVG yang dibuat dengan poli tunggal yang digunakan untuk sempadan utama. Masalah yang saya jalankan ialah saya ingin butang untuk...
bertanya 8 bulan yang lepas
-5 undi
0 balasannya
Penjejakan matahari dengan motor Raspberry LDR & stepper [ditutup]
Saya membina pelacak solar menggunakan paksi ganda Raspberry Pi, 4 LDRs, ADS1115 dan dua motor stepper, adakah terdapat kod yang boleh saya guna...
bertanya 8 bulan yang lepas
0 undi
1 balasannya
Bagaimana untuk POST, PATCH dan DELETE item dari pelbagai subdokumen menggunakan REST
Katakan kita mempunyai dokumen Pengguna berikut: { "_id": "1", "firstName": "Joe", "hobbies": [ "_id": "1", "name": "music",...
bertanya 8 bulan yang lepas
2 undi
1 balasannya
Bagaimanakah saya boleh memilih semua pos dengan hashtag tertentu yang pengguna mengikuti dalam SQL & PHP?
Dalam Pangkalan Data saya mempunyai jadual dengan semua hashtags ( hashtag Table ) dan user_id yang mengikuti hashtag. Dalam jadual lain saya me...
bertanya 8 bulan yang lepas