0 Soalan: berikut dalam getStream untuk iOS nampaknya tidak berfungsi

soalan dicipta di Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Saya menggunakan kod bawah untuk mengikuti. Saya tidak mendapat panggilan balik.

   let loggedInUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timeline", userId: Client.shared.currentUserId!)
  let loggedInUserFlatFeed = Client.shared.flatFeed(loggedInUserFeedId)
  let otherUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timeline", userId: otherUserId)

  loggedInUserFlatFeed.follow(toTarget: otherUserFeedId, activityCopyLimit: 10) { (result) in
    print("Result of following:")
    print(try? result.get())
  }
    
0
 1. Hi Aashish! Saya rasa loggedInUserFlatFeed anda deallocated sebelum respon diterima dalam panggil balik, tetapi perkara berikut harus berfungsi lagi.
  2019-05-13 08: 50: 59Z
0 Jawapan                              0                         
sumber diletakkan di sini