0 Soalan: Bagaimana untuk mengarahkan Skrip kebenaran yang diperlukan pada Terbuka Skrip Google Apps

soalan dicipta di Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Saya cuba menyediakan fail templat dengan skrip yang perlu diberi kuasa setiap kali fail tersebut diduplikasi. Saya ingin mendapat kebenaran apabila fail diduplikasi dan dibuka. Bagaimanakah anda mendapat kebenaran segera?

    
0
  1. Skrip perlu diberi kuasa oleh setiap pengguna baru.
    2019-05-08 17: 13: 45Z
  2. @ Cooper Ya, saya ingin setiap pengguna untuk Mengotorkan. Saya hanya mahu skrip untuk mempercepatkan Kebenaran secara terbuka dan bukannya secara manual menjalankan skrip dan memaklumkannya Kebenaran.
    2019-05-08 18: 59: 25Z
0 Jawapan                              0                         
sumber diletakkan di sini