0 Soalan: Operasi FusedBatchNorm di MobileNetV2

soalan dicipta di Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Dalam model MobileNetV2 terdapat operasi bernama FusedBatchNorm. Bolehkah sesiapa menjelaskan bagaimana operasi FusedBatchNorm berfungsi?

    
0
0 Jawapan                              0                         
sumber diletakkan di sini