1 Soalan: Bagaimanakah saya boleh memanggil dengan posman sebuah pod?

soalan dicipta di Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Saya akan memanggil po saya dengan poster, tetapi saya tidak seperti url itu. saya jalankan pod dengan yaml ini:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: mongo-db
spec:
 volumes:
 - name: mongodb-pod
  hostPath:
   path: /tmp/mongodb
 containers:
 - image: bitnami/mongodb:latest
  name: mongodb
  ports:
  - containerPort: 27017
   protocol: TCP
    
0
1 Jawapan                              1                         

forexample nama templat anda adalah test.yml anda harus menjalankan

kubectl create -f test.yml --v=8

dan anda boleh melihat badan permintaan anda dan melihat setiap perkara dan meletakkannya dalam posmen dan nikmatinya.

    
0
2019-05-08 19: 18: 34Z
sumber diletakkan di sini