2 Soalan: Dataweave 2 - Output pelbagai JSON mengikut baris

soalan dicipta di Wed, May 8, 2019 12:00 AM
Input saya Array of Objects yang saya mahu peta ​​strong> ke objek JSON p>

Saya mahu setiap objek JSON menjadi baris setiap baris dan JSON ditetapkan dalam muatan yang sama .

Kod Dataweave saya:

 %dw 2.0
 output application/json indent = false
 ---
 payload map (payload, indexOfPayload ) -> {
   id: payload.externalid_c,
   surname: payload.surname__c
     platform: payload.platform__c
 }

Contoh output yang saya mahu:

 {"id": "demo", "surname": "anypoint", "platform": "testing"}
 {"id": "demo2", "surname": "studio", "platform": "apple"}
 {"id": "demo3", "surname": "windows", "platform": "microsoft"}
    
0
2 Jawapan                              2                         

Hai, anda perlu menggunakan fungsi menulis dan outputkannya sebagai teks kosong kerana output keinginan bukan json yang sah

%dw 2.0
output text/plain
---
payload map ((value, index) -> write(value, "application/json", {indent: false})) joinBy "\n"

Contoh ini menunjukkan anda bagaimana untuk melakukannya.

    
3
2019-05-08 16: 42: 25Z

write sebagai json terlebih dahulu untuk menggunakan harta penulis untuk mengeluarkan indentasi, menyertai item senarai bersama-sama dipisahkan oleh baris dan output baru sebagai teks /kosong (tidak boleh menggunakan json sebagai json yang tidak sah)

%dw 2.0
output text/plain
---
payload map ((item, index) -> 
  write({id: item.externalid_c,
  surname: item.surname__c,
  platform: item.platform__c
  }, "application/json", {"indent":false}) 

) joinBy '\r'
    
3
2019-05-08 19: 43: 57Z
 1. Ia mengembalikan "Message : "You called the function 'map' with these arguments: 1: Binary ("" as Binary {mediaType: "*/*; charset=UTF-8", encoding: "UTF-8", mimeType: "...) 2: Function ((item:Any, index:Any) -> ???) But it expects arguments of these types: 1: Array 2: Function
  2019-05-09 08: 06: 30Z
 2. Itu kerana muatan input anda tidak mempunyai set mimetype. Semak pada sumber muatan yang anda tentukan adalah aplikasi /json
  2019-05-09 09: 49: 46Z
sumber diletakkan di sini