1 Soalan: Bagaimana untuk lulus senarai dengan objek dari Server ke FlatList?

soalan dicipta di Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Saya cuba membuat FlatList yang mengandungi array dengan objek yang mempunyai tatasusunan dari pelayan dan saya tidak dapat berfungsi.

mesej ralat saya:

  

TypeError: Tidak dapat membaca 'Data' daripada undefined

Saya boleh mendapatkannya dengan senarai normal saya yang tidak diambil dari Server. Heres struktur dari senarai kerja saya

[{"DATA":[{"filter_id":"44","filter_name":"filter 1"}, {"filter_id":"45","filter_name":"filter 2"},{"filter_id":"46","filter_name":"filter 3"},{"filter_id":"47","filter_name":"filter 4"},{"filter_id":"48","filter_name":"filter 5"}],"MESSAGE":"DATA FOUND","STATUS":200}]

Senarai pelayan saya mempunyai struktur yang sama tetapi nilai yang berbeza dari filter_name dan filter_id

inilah kodu saya:

constructor(props){
  super(props); 
  this.state = {
  data: [],
  oldData: [{"DATA":[{"filter_id":"44","filter_name":"filter 1"},{"filter_id":"45","filter_name":"filter 2"},{"filter_id":"46","filter_name":"filter 3"},{"filter_id":"47","filter_name":"filter 4"},{"filter_id":"48","filter_name":"filter 5"}],"MESSAGE":"DATA FOUND","STATUS":200}],
  page:1,
  status: null,
  isLoading: false,
  }
}
getData = async () => {
const url = 'http://ollenorstrom.se/ollenorstrom.se/avoka/api/getFilter.php?page='+this.state.page+'&row_per_page=5';
fetch(url).then((response) => response.json())
.then((responseJson) => {
  this.setState({
  data:this.state.data.concat(responseJson),
  isLoading:false
  });
})
}
componentDidMount() {
 this.getData();
}
renderRow = ({item}) => {
 console.log('item', item);
 return (
  <View style={styles.item}>
  <Text>{item.filter_name}</Text>
  </View>
 )
}
render() {
  console.log('state', this.state.data[0]);
  console.log('oldstate', this.state.oldData[0]) // this 
  return (
  <View style={styles.container}>
   <FlatList 
   data={this.state.data[0].DATA}
   renderItem={this.renderRow} 
   keyExtractor={(item, index) => index.toString()}
   />
   </View>
 );
}

Expo: https://snack.expo.io/@thesvarta/tenacious-sandwich

    
0
1 Jawapan                              1                         

Isu ialah pada permulaan awal komponen anda this.state.data kosong, kerana kita perlu menunggu sehingga getData mengembalikan sebarang data. Itulah sebabnya anda tidak dapat mengakses this.state.data[0].DATA pada mulanya.

Penyelesaiannya adalah untuk mengemas kini fungsi anda getData sedikit.

getData = async () => {
  const url = 'http://ollenorstrom.se/ollenorstrom.se/avoka/api/getFilter.php?page='+this.state.page+'&row_per_page=5';
  fetch(url).then((response) => response.json())
  .then((responseJson) => {
   // here we save the data, we want to access later. 
   console.log('responseJson', responseJson[0].DATA);
    this.setState({
    data:this.state.data.concat(responseJson[0].DATA),
    isLoading:false
    });
  })
 }

Sekarang data anda disimpan secara terus di this.state.data. Kami kini dapat memudahkan fungsi render() anda:

 <FlatList 
    data={this.state.data} // simplified, passing an empty array at the beginning is ok
    renderItem={this.renderRow} 
    keyExtractor={(item, index) => index.toString()}
   />

Contoh kerja:

https://snack.expo.io/HJ--GFlnN

    
1
2019-05-08 16: 23: 10Z
sumber diletakkan di sini